Pátek, 30. září, 2022

Ukrajinským uprchlíkům končí automatický nárok na zdravotní pojištění. Sami musí zkontaktovat svoji pojišťovnu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Desítkám tisíc Ukrajinců a Ukrajinek ve věku 18 až 65 let, kteří uprchli do Česka před válečným konfliktem v jejich domovské zemi, skončí v následujících týdnech automatický nárok na státní zdravotní pojištění. Své pojišťovně, v naprosté většině případů Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP), tak musí sami aktivně nahlásit, v jaké životní situaci se nachází, zda mají nadále nárok na státní pojištění či za ně bude pojistné hradit někdo jiný a kdo. Novinářům to včera sdělil předseda Správní rady VZP ČR Tom Philipp.

Podmínky pro zdravotní pojištění Ukrajinců a Ukrajinek, kteří přišli do Česka po ruském vpádu na Ukrajinu dne 24. února, změnila novela zákona tzv. Lex Ukrajina, která začala platit na konci června. Ta zrušila do té doby automatický nárok uprchlíků s přidělenou dočasnou ochranou na zařazení mezi státní pojištěnce. Ti teď musí po 150 dnech ode dne, kdy obdrželi tzv. vízum strpění, kontaktovat svoji registrující zdravotní pojišťovnu, oznámit jí svoji životní situaci a to, jakým způsobem bude hrazeno jejich pojistné. Lhůta pro splnění této povinnosti je osm dní po uplynutí oněch 150 dní.

„Oznamovací povinnost se jen u VZP může týkat více než 200 tisíc osob v produktivním věku, i když v tuto chvíli samozřejmě nemáme přesné informace o tom, kolik osob se například vrátilo zpět na Ukrajinu,“ řekl včera novinářům Tom Philipp, předseda Správní rady VZP ČR. A dodává, že zanedbání této povinnosti by vedlo ke zbytečným komplikacím a vzniku dluhu vůči pojišťovně. „Ten by pak musel být řešen stejně jako u tuzemských neplatičů. Jiné právní možnosti pojišťovna nemá, přistupovat musíme ke všem stejně,“ konstatoval Philipp.

Chybí kontakty, napravit by to mohl online formulář

Podle aktuálních statistik ministerstva vnitra přidělila Česká republika dočasnou ochranu již 396 tisícům osob prchajícím z Ukrajiny, téměř polovinu tvoří ženy a zhruba třetinu děti. U VZP je registrováno 350 tisíc z nich, tedy naprostá většina. Oznamovací povinnost platí pro osoby ve věku mezi 18 a 65 lety, kterých VZP eviduje 215 tisíc. Za ty ostatní, tedy děti, mladistvé a seniory, nadále platí pojistné automaticky stát.

S ohledem na počátek válečného konfliktu, tedy 24. února, začne tato povinnost, s přihlédnutím k datu přidělení víza strpění, nabíhat od 25. července. Podle VZP lze očekávat v prvních týdnech po tomto datu zvýšené vytížení poboček, protože počty příchozích začaly strmě růst již po prvních dnech konfliktu. „Dle našich dat by to mohlo být až několik tisíc osob denně nad rámec běžného provozu,“ upřesňuje Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům.

VZP proto připravila zvláštní formulář, který bude možné vyplnit on-line, v češtině nebo ukrajinštině, na webu pomocukrajine.vzp.cz, tedy bez čekání ve frontě na pobočce. „Vyplnění bude rychlé, intuitivní a návodné, na několik kliknutí,“ slibuje Duškov s tím, že web bude spuštěn již ve čtvrtek. Tam budou také k nalezení jednotlivé modelové příklady životních situací, v nichž se může daná osoba ocitnout, s dalšími podrobnostmi (více viz níže).

Řešení těchto životních situací byla připravena ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, vnitra, Úřadem práce a zkoordinována s ostatními oborovými a zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami. To ostatně Zdravotnickému deníku potvrdil také výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven ČR Martin Balada. „Všechny zdravotní pojišťovny budou v této agendě postupovat stejně,“ uvedl na náš dotaz.

Dále se plánuje šíření informací formou letáků na úřadech práce, prostřednictvím ukrajinské ambasády, webu nasiukrajinci.cz, krajanských spolků a dalších neziskových organizaci. Zdravotní pojišťovny totiž nemají na tyto své klienty kontakt, aby je mohly oslovit napřímo. Při registraci ke zdravotnímu pojištění je nikdo cíleně nesbíral. „To by při této příležitosti mělo být napraveno. I z toho důvodu nad rámec zákonné povinnosti požádáme zástupce dětí mladších 18 let a osoby starší 65 let nebo zaměstnané osoby, aby nám na našem ukrajinském webu vyplnili kontaktní údaje. Právě proto, abychom je mohli aktivně oslovit, pokud by to bylo třeba,“ vysvětlil náměstek Duškov.

VZP se bude ptát na úřadech

Pravidla pro to, kdo a jak platí pojistné za ukrajinské uprchlíky, by nyní měla být stejná jako u českých pojištěnců. Vedle dětí a seniorů bude stát i nadále platit pojištění studentům do 26 let, rodičům pečujícím o děti, invalidům či lidem v evidenci úřadu práce. To, že mají na státní pojištění nárok, ale budou muset pojišťovně doložit.

Zaměstnání si v ČR z uvedených 215 tisíc pojištěnců VZP v produktivním věku našlo 43 tisíc osob. Za ně tedy odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel nebo si je platí sami jako osoba samostatně výdělečně činná.

Ti, kteří se pojišťovně včas neozvou, přestanou být státními pojištěnci a začne se na ně vztahovat povinnost hradit minimální zálohu ve výši 2.187 korun měsíčně. Pokud tedy osoba s udělenou dočasnou ochranou zdravotní pojišťovnu nekontaktuje a ani nezačne hradit tuto minimální zálohu, bude jí vznikat dluh. V extrémním případě může hrozit až tzv. daňová exekuce, například srážka z dávek, uvedl Tom Phillip.

„Jakmile začne dluh nabíhat, začne se pojišťovna ptát na úřadech, zda nemají o té konkrétní osobě informace. Pokud se prokáže, že je již mimo ČR, bude to způsob, jak dluh smazat,“ vysvětlil Philipp na dotaz, jak bude VZP přistupovat k vymáhaní dluhů u lidí, na něž nemá kontakty a z nichž navíc někteří již opustili území ČR a vrátili se domů na Ukrajinu. „Je to bílé místo, ale těch případů by nemělo být tolik,“ připouští Duškov. Podle Philippa je i toto cesta, jak státu ulevit s placením pojistného za osoby, u nichž se zjistí, že se na území ČR již nenachází.

Příjmy a náklady největší české zdravotní pojišťovny za uprchlíky z Ukrajiny jsou zatím vyrovnané, kolem čtyř miliard korun. Do budoucna se dokonce počítá s lehkým kladným saldem. Přes 80 procent uprchlíků zatím zdravotní péči nevyhledalo. A i když tu jsou i lidé se vzácnými a těžkými onemocněními, celkově kopíruje čerpání péče českou populaci, uvedli zástupci Správní rady na svém posledním briefingu na konci června.

Modelové životní situace osob ve věku 18 až 65 let s dočasnou ochranou po uplynutí 150 dní po jejím udělení (Zdroj: VZP ČR)

Zaměstnanec (v pracovním poměru, na dohodu o provedení práce nad 10 000 Kč měsíčně, na dohodu o pracovní činnosti od 3 500 Kč měsíčně)

 • Plátce zdravotního pojištění: zaměstnavatel
 • Oznamovací povinnost: zaměstnavatel

Student ve věku 18–26 (studující na území ČR nebo na Ukrajině)

 • Plátce zdravotní pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: student
 • Doloží: potvrzení o studiu na SS/VŠ, v případě studia na Ukrajině čestné prohlášení v ČJ potvrzující studium na ukrajinské škole

Osoba, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo o dvě a více dětí do 15 let věku

 • Plátcem zdravotního pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: pečující osoba
 • Doloží: rodný list nebo jiný doklad s osobními údaji dítěte (např. pas, vízum) a čestné prohlášení o vztahu k dítěti

Osoba závislá na péči (invalidní/zdravotně postižená) nebo pečující o osobu závislou na péči

 • Musí se zaevidovat na Úřadu práce ČR
 • Plátcem zdravotního pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: osoba závislá na péči nebo osoba pečující o osobu závislou
 • Doloží: potvrzení o evidenci na Úřadu práce ČR

Uchazeč o zaměstnání

 • Musí se zaevidovat na Úřadu práce ČR
 • Plátcem zdravotního pojištění: stát
 • Oznamovací povinnost: uchazeč o zaměstnání
 • Doloží: potvrzení o evidenci na Úřadu práce ČR

OSVČ

 • Plátcem zdravotního pojištění: pojištěnec OSVČ
 • Pojištěnec OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku pojistného po podání přehledu o výši daňového základu OSVČ za uplynulý kalendářní rok. Minimální záloha v roce 2022 činí 2 627 Kč.
 • Oznamovací povinnost: pojištěnec OSVČ
 • Doloží: kopii živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání
 • Oznámí číslo bankovního účtu, ze kterého bude hradit pojistné

Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)

 • Plátcem zdravotního pojištění: pojištěnec OBZP
 • Oznamovací povinnost: pojištěnec OBZP
 • Prosté oznámení této skutečnosti a následně začne platit pojistné, které pro rok 2022 činí 2 187 Kč měsíčně

-sed-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY