Čtvrtek, 29. září, 2022

Zvýšení platů nemocničních lékařů nestačí, tvrdí Slovenská lékařská komora

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Slovenská lékařská komora (SLK) jako střešní stavovská organizace všech lékařů na Slovensku dlouhodobě důrazně upozorňuje na nedostatečné ohodnocení lékařů a dlouhodobě podporuje požadavky na zvyšování mezd zdravotníků. „Na druhé straně jsme přesvědčeni, že samotné řešení platů jedné kategorie nemocničních lékařů na stabilizaci personálu a odvrácení postupně se zhoršující situace ve zdravotnictví stačit nemůže a nebude,“ konstatuje ve svém prohlášení SLK, která velmi pozorně sleduje dostupné informace o jednáních Lékařského odborového sdružení (LOZ) s ministry financí a zdravotnictví pod gescí předsedy vlády SR.

LOZ se na úterním setkání v sídle Vlády SR dohodlo na splnění jednoho z osmi požadavků, které představili. Tou bylo zrušení zdaňování vzdělávání lékařů. Co se týká platů lékařů a sester, LOZ zatím nedostalo konkrétní představy. Jednání budou pokračovat v pondělí 15. srpna.

Systémové změny ve zdravotnictví

Podle SLK jsou nezbytné systémové změny v celém resortu. Vyřešit je podle ní třeba dlouhodobě přítomnou nedostatečnou výši (a postupnou devalvaci) plateb za pojištěnce státu či obnovu nejen dvou státních nemocnic. „Důležitá je stabilizace sítě ambulancí – všeobecných i specializovaných, do kterých nemáme a roky nebudeme mít dostatek odborníků,“ říká SLK. Také je podle ní zapotřebí komplexní podpora ambulancí v době energetické krize, ale i stabilizace počtu lékařů a ostatních zdravotníků, s analýzou nejen nynějšího stavu, ale v současnosti lavinovitě odcházejících důchodců s perspektivou dalšího masivního úbytku v příštích letech. SLK apeluje na radikální změny v systému vzdělávání především mediků vyšších ročníků a sester.

Podle SLK je třeba představit řešení investičního dluhu ve zdravotnictví a nastavit reálné ceny za výkony zdravotní péče tak, aby pokrývaly veškeré náklady potřebné na provoz a rozvoj zdravotnických zařízení v nemocniční i ambulantní sféře. „SLK prezentuje představu lékařů o fungování a změnách v systému zdravotnictví v materiálu Koncepce zdravotnictví v SR. Opakovaně jsme žádali o setkání s předsedou vlády SR, zatím bezúspěšně,“ poznamenává SLK.

Zajištění adekvátních pracovních podmínek

Lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci jsou, podle SLK, pro zdravotnictví tím nejcennějším a nenahraditelným. Jejich vzdělávání a zařazení do systému vyžaduje roky. „Zahrávání si s jejich trpělivostí a odsouvání komplexních řešení bude mít brzy vážné dopady na fungování křehkého systému naší zdravotní péče. Co se ještě má stát, kolik vln COVIDu musí přijít, aby to společnost a politici pochopili?“ ptá se SLK.

Nepřijetí názoru zdravotníků na fungování systému zdravotnictví ohrožuje jeho základní udržitelnost. „Pro dostupnou a kvalitní zdravotní péči je nezbytné zajistit adekvátní pracovní podmínky, včetně spravedlivé odměny za práci. Stejně je to nezbytné pro motivaci mladých lékařů, aby na Slovensku zůstali pracovat a pro mladé lidi, aby vůbec uvažovali o práci ve zdravotnictví,“ uzavírá SLK.

-bre-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY