Čtvrtek, 29. září, 2022

Jaké šance a výzvy přinese EU chystaná novelizace lékové legislativy? Odpovědi bude hledat mezinárodní konference příští týden v Bruselu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Evropskou unii čeká rozsáhlá novelizace lékových předpisů. Odborníci mají velká očekávání. Nová pravidla podle nich určí to, jak bude vypadat nejen léková budoucnost Evropy samotné, ale i pozice „starého kontinentu“ na globálním trhu. Jaké jsou možnosti dalšího vývoje z pohledu unijních i národních orgánů nebo průmyslu a jak je může ovlivnit současné české předsednictví v Radě EU, tím vším se bude zabývat konference Farmaceutická strategie pro Evropu – realizace, úspěchy a výzvy, která se uskuteční v pátek 30. září v Bruselu.

Odborníci nepochybují, že připravovaná novelizace lékové legislativy Evropské unie ovlivní podobu nejen unijního lékového trhu samotného, ale i pozici Evropy na globálním trhu s léky. Na mezinárodní odborné konferenci k Farmaceutické strategii pro Evropu, která se konala v červnu v Senátu, zaznělo jasně – po dvaceti letech platnosti současných pravidel se nabízí jedinečná šance, jak zásadně podpořit výzkum a vývoj inovativních terapií v Evropě, zvýšit jejich dostupnost pro pacienty a popostrčit evropské výrobce směrem ke špici globálního lékového průmyslu.

Na druhou stranu zaznívají i obavy z přehnané regulace, která by mohla vést k odlivu výroby z Evropy i zájmu farmaceutického průmyslu registrovat v EU nové inovativní terapie. Již dnes se téměř polovina nových léků registruje v USA, zatímco v Evropě je to jen kolem čtvrtiny. A ozývají se varovné hlasy, že by mohlo být ještě hůř.

Debata se tak znovu vrací, a tentokrát do prostor Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu, kde se 30. září uskuteční konference Farmaceutická strategie pro Evropu – realizace, úspěchy a výzvy. Tu pod záštitou současného českého předsednictví v Radě EU pořádá Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Obsahově akce přímo navazuje na již zmíněnou pražskou konferenci k Farmaceutické strategii, která se konala v červnu pod záštitou předsedy senátního výboru pro zdravotnictví Romana Krause (ODS) za odborné spolupráce s AIFP.

Řečníci se opět vrátí k předpokládanému obsahu chystané novelizace, postoji současného českého předsednictví v Radě EU a možné budoucí roli klíčových hráčů, kterými jsou především národní lékové agentury, Evropská agentura pro léčivé přípravky, ale i průmysl. Diskutovat se bude také o sdílení zdravotnických dat na úrovni EU či o inovativních přístupech k hodnocení nových technologií. Zástupci průmyslu představí podrobněji svůj letos vyhlášený závazek podávat žádosti o stanovení ceny a úhrady svých léků ve všech 27 státech EU nejpozději do dvou let od schválení registrace v EU.

Na konferenci vystoupí mj. náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček, ředitelka Státního zdravotního ústavu Irena Storová, Antonios Rodiadis z generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin, generální ředitelka Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) Nathalie Mollová nebo Ansgar Hebborn, vedoucí pracovní skupiny EFPIA pro HTA ze společnosti Roche.

Termín: pátek 30. září 2022, 9:00 – 13:30 hod.

Místo: Stálé zastoupení ČR při EU, Rue Caroly 15, Brusel

Program a registrace: zde

-sed-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY