"Ambicí společnosti Roche vždy bylo, aby vyvíjené léky byly buď první, nebo nejlepší ve své třídě," říká generální ředitel společnosti Erik Lundgren. Foto: Roche

Zaměřujeme se na skutečný posun od vědy k léčbě, říká o ambicích společnosti Roche její generální ředitel Erik Lundgren

Společnost Roche nevyrábí generika ani biosimilární léky, ve svém portfoliu má zejména léky biologické. „Snažíme se zaměřit na nenaplněné medicínské potřeby. Nevyvíjíme léky, které by byly podobné již existujícímu lékům, ale zaměřujeme se na skutečný posun od vědy k léčbě,“ hovoří o cílech společnosti generální ředitel ROCHE s.r.o. Erik Lundgren. Českou republiku hodnotí jako stabilního a dlouhodobého partnera pro vývoj a výzkum, kterou si oblíbil po obchodní i soukromé stránce. „Rád říkám, že je dokonalou kombinací stability a příležitostí,“ uvádí v rozhovoru pro Zdravotnický deník.

Jaké je postavení vaší společnosti a její profilace na trhu léčivých přípravků?

Společnost Roche byla založena v roce 1896 ve švýcarské Basileji jako jeden z prvních průmyslových výrobců značkových léků a stala se největší biotechnologickou společností na světě a světovým lídrem v oblasti in vitro diagnostiky. Roche je průkopníkem v oblasti personalizované zdravotní péče a chce i nadále měnit způsob poskytování zdravotní péče. Společnost Roche byla již třináctým rokem po sobě jmenována jednou z nejudržitelnějších společností ve farmaceutickém průmyslu podle indexů udržitelnosti Dow Jones. Toto ocenění odráží naše úsilí o zlepšení přístupu ke zdravotní péči v každé zemi, kde působíme. Jednou z věcí, na kterou jsem nejvíce hrdý, je náš trvalý závazek v oblasti výzkumu a vývoje. Vynakládáme více peněz než jakákoliv jiná farmaceutická společnost na hledání průlomových objevů, které vytvoří novou generaci léčebných postupů. V oblasti výdaje na výzkum a vývoj jsme byli v posledních deseti letech téměř vždy celosvětově v první pětce společností ze všech průmyslových odvětví. Náš dnešní úspěch využíváme k tomu, abychom v tomto trendu pokračovali a investovali do vědy, která ovlivní zdravotní péči v budoucnosti.

Jaké jsou prioritní terapeutické oblasti společnosti? Liší se nějak dle teritorií působnosti?

Roche je největší biotechnologická společnost na světě se skutečně specializovanými léčivými přípravky pro oblast onkologie, imunologie, infekčních onemocnění, oftalmologie a onemocnění centrálního nervového systému. Společnost Roche je také světovou jedničkou v in vitro diagnostice a tkáňové diagnostice nádorů a má významnou pozici v oblasti péče o pacienty s diabetem.

Jaká léčiva na jaké terapeutické oblasti uvede v horizontu dvou až tří let vaše společnost na český trh?

Společnost Roche je již mnoho let dobře zavedeným partnerem v onkologii. Nově do této oblasti přinášíme pokrokové koncepty, mezi něž patří například terapie na základě nádorových markerů či genetických aberací bez ohledu na lokalizaci nádoru. V nejbližší době budeme vstupovat do oblasti oftalmologie. Je to pro nás nová terapeutická oblast, kam přinášíme inovativní možnosti léčby věkem podmíněné makulární degenerace a diabetického makulárního edému, a to jak ve formě nové účinné látky, tak nové technologie, která jako první za posledních 15 let poskytuje moderní alternativu ke standardním injekcím aplikovaným do oka. Intenzivně se věnujeme také neurologii, kde se zaměřujeme především na roztroušenou sklerózu, spinální svalovou atrofii či další neurodegenerativní onemocnění, jako jsou Alzheimerova či Parkinsonova choroba. V neposlední řadě se Roche věnuje tzv. vzácným onemocněním, zejména hemofilii nebo idiopatické plicní fibróze.

Kam vaše společnost upírá své největší ambice v dlouhodobém horizontu? Do čeho nejvíce investujete ve vědě a výzkumu? Na jakých projektech pracujete?

Jak jsem již zmínil, Roche investuje do výzkumu a vývoje více než jakákoli jiná farmaceutická společnost na světě. Investujeme široce napříč spektrem různých onemocnění a snažíme se zaměřit na nenaplněné medicínské potřeby. Nevyvíjíme léky, které by byly podobné již existujícímu lékům, nevyrábíme generika ani biosimilární léky, ale zaměřujeme se na skutečný posun od vědy k léčbě. Ambicí společnosti Roche vždy bylo, aby vyvíjené léky byly buď první, nebo nejlepší ve své třídě. Kromě tradičního objevování léků investujeme velké prostředky do poznatků a analytiky. Jsme přesvědčeni, že digitální zdravotní data mají potenciál způsobit revoluci ve všech oblastech – od objevování léků přes klinické rozhodování u lůžka pacienta až po nové modely úhrad. Na budování těchto schopností a jejich zavádění do každodenní praxe zaměřujeme značné zdroje.

V čem bude spočívat jejich hlavní přínos pro léčbu s již srovnatelnými léčivými přípravky na trhu?

Máme vysoce nastavenou interní laťku pro typy programů, do kterých investujeme a které realizujeme. Každý nový program je hodnocen podle kritérií, která prokazují, že má potenciál posunout základní vědecké poznatky a přinést významnou hodnotu pro pacienty. Vědci společnosti Roche způsobili revoluci v péči o onkologické a hematologické pacienty. Nyní cíleně pracujeme na tom, abychom pokračovali v dosahování těchto typů průlomových pokroků v širším spektru onemocnění.

Realizuje vaše společnost v České republice nějaké klinické studie? Jaké a s kterými vědecko-výzkumnými pracovišti?

V České republice probíhá mnoho klinických studií a máme to štěstí, že spolupracujeme s mnoha předními lékaři a institucemi v celé zemi.

Vidíte nějaký prostor pro zlepšení vědecko-výzkumných kapacit v České republice, abychom získali více klinických studií?

Česká republika je stabilním a dlouhodobým partnerem pro vývoj a výzkum. Samozřejmě bych si přál, aby zde probíhalo více klinických studií. Účast na výzkumu povznáší české lékaře a instituce a také umožňuje větší zapojení českých pacientů na utváření nových možností léčby. V českém ekosystému se objevují slibné náznaky. Konkrétně si myslím, že investice do onkologických center a vládní investice a podpora robustnějšího a propojenějšího systému digitálních zdravotních dat udělají z Česka ještě atraktivnější místo pro provádění klinického výzkumu.

Kdo tvoří management české pobočky?

Mám obrovské štěstí, že mohu pracovat s úžasnými kolegy zde v České republice. Ve společnosti máme řadu vedoucích pracovníků, kteří v českém zdravotnictví působí již desítky let. Jsou to důvěryhodní partneři a osvědčení odborníci. Zaměřujeme se také na podporu a rozvoj další generace skvělých lídrů v oblasti zdravotnictví v České republice. Společnost Roche je výjimečná, protože má výjimečné lidi. Mám to štěstí, že mohu každý den pracovat s lidmi, kteří pracují s vášní a jejich činnost má přímý dopad na pacienty.

„Většinu svého profesního života jsem strávil ve Spojených státech, což je sice vzrušující, ale do značné míry neosobní. Mám pocit, že zde máte opravdu možnost budovat smysluplné vztahy a profesní partnerství, která mohou mít skutečný dopad,“ hodnotí prostředí České republiky Erik Lundgren. Foto: Roche
Jaké jsou hospodářské výsledky společnosti globálně i v České republice? Jaké jsou v tomto směru výhledy do budoucna?

Nechci se pouštět do výhledů do budoucna, ale jsme neuvěřitelně nadšeni z našich budoucích vyhlídek, a to jak v celosvětovém měřítku, tak v rámci České republiky. Jsme rostoucí společnost s nejzajímavějším výzkumem a vývojem v oboru. Na to, jak byla společnost Roche historicky úspěšná, bych řekl, že jsme teprve na začátku.

Jak hodnotíte podporu farmaceutického průmyslu ze strany státu? Jak si v tomto směru stojí v porovnání s ostatními zeměmi, ve kterých společnost působí?

Jedna farmaceutická společnost by se neměla vyjadřovat za celý farmaceutický průmysl. Tato otázka by proto měla směřovat spíše na Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu. Za Roche mohu pouze v obecné rovině konstatovat, že oceňujeme spolupráci se všemi partnery, kteří pomáhají zlepšovat dostupnost kvalitní zdravotnické péče pro občany České republiky.

Jaké principy zastáváte při cenotvorbě léků? Kladete důraz na její udržitelnost? Pokud ano, jakým způsobem?

Společnost Roche vnímá velmi intenzivně nutnost dialogu na téma udržitelnosti a stability zdravotních systémů nejen v ČR, ale i v ostatních státech. V naší pobočce máme čtyři hlavní cíle, o které usilujeme a do kterých budeme v příštích pěti letech investovat. Jeden z těchto cílů se výslovně týká snížení plýtvání ve zdravotnictví, abychom pomohli zajistit celkovou udržitelnost. Zaměřujeme se na to, abychom v tomto procesu byli hybnou silou a partnerem, nikoli pouze společností, která prodává léky. Pokud jde konkrétně o tvorbu cen, zaměřujeme se na prokázání hodnoty našich léků. Cenotvorba je v České republice zaměřena právě na racionalizaci nákladů na péči. V rámci léčiv či farmaceutických léčivých intervencí jsou velmi pokročile aplikovány principy tzv. HTA, jako jsou nákladová efektivita terapie či regulace výše dopadu nákladů na terapii do rozpočtů pojišťoven. Roche jde ve své cenové politice stejným směrem a dlouhodobě poskytuje relevantní důkazy a analýzy k prokázání efektivity svých terapeutických intervencí. Stejně tak se podílí na aplikaci tzv. risk-sharingových schémat, která pomáhají odpovědně sdílet rizika spojená s účinností terapie i s mírou jejího používání.

Problémem léků bývají jejich výpadky na trhu. Týká se tento problém i vašich léků, a tedy i českých pacientů? Co je nejčastějším důvodem těchto výpadků, lze jim nějak předcházet? Daří se to?

Společnost Roche má v portfoliu zejména biologické léky. Za posledních několik let jsme čelili velkým výzvám, například v době pandemie covidu-19. Vždy se nám podařilo v úzké spolupráci s našimi partnery, autoritami (ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv), poskytovateli zdravotní péče a plátci tyto situace zvládnout tak, aby neměly žádný dopad na pacienty v České republice. K otázce dostupnosti našich léků pro pacienty přistupujeme s maximální odpovědností a respektem.

Jaké aktivity podporuje vaše firma v rámci společenské odpovědnosti?

Ve společnosti Roche si velmi ceníme spolupráce s pacientskými organizacemi, která má v naší společnosti dlouhou tradici. Vždy se snažíme zajistit, aby partnerství bylo založeno na všeobecně sdílených hodnotách, jako jsou čestnost, nezávislost všech stran, respekt, rovnost, transparentnost a vzájemný prospěch. Podporujeme a aktivně se zapojujeme i do různých charitativních a společenských projektů. Příkladem je Roche Gives Back Week, kdy jsme letos během jednoho červnového týdne dokázali zorganizovat pochod pro děti, při němž naši zaměstnanci mezi sebou vybrali 76 063 korun na podporu Nadace Naše dítě, a v psychiatrické léčebně a domově pro zrakově postižené jsme jako dobrovolníci odpracovali 240 hodin. V rámci společenské odpovědnosti musím zmínit také MEDx Talks, což je zavedená platforma pro pravidelná setkání zástupců pacientských organizací z různých terapeutických oblastí a jejich blízkých. Sdílení životních příběhů lidí, kterým se podařilo překonat obtížnou situaci, ukazuje cestu ostatním a dává naději. Projekt přináší nemocným lidem energii a povzbuzení, že i s vážnou nemocí je možné žít a radovat se ze života. Nezapomínáme ani na podporu digitalizace. Každoročně vyhlašujeme ocenění Czech DIGI@MED Award, čímž podporujeme rozvoj inovativních digitálních projektů ve zdravotnictví. Vítězové jednotlivých kategorií získají odměnu 100 000 Kč. Dále chci vyzdvihnout naše udržitelné podnikání, které je pravidelně vysoce hodnoceno globálním indexem udržitelnosti. Velmi dbáme na citlivý přístup k životnímu prostředí. Od roku 2015 jsme zaznamenali více než 11 ti procentní pokles ve spotřebě vody a 20 ti procentní zlepšení ve spotřebě energie. Na lokální úrovni jsme součástí komunit odpovědných firem a členem platformy Byznys pro společnost a Asociace společenské odpovědnosti.

Česká republika je pro vaši kariéru jednou z několika pracovních destinací. Jak se vám žije v České republice v porovnání s ostatními zeměmi, kde jste působil?

Žít a pracovat zde je opravdovým potěšením. Po obchodní stránce je to živé prostředí s velkým potenciálem pro inovace a kreativitu. Rád říkám, že Česká republika je dokonalou kombinací stability a příležitostí. Konkrétně v rámci zdravotnictví se mi na České republice velmi líbí intimita komunity. Většinu svého profesního života jsem strávil ve Spojených státech, což je sice vzrušující, ale do značné míry neosobní. Mám pocit, že zde máte opravdu možnost budovat smysluplné vztahy a profesní partnerství, která mohou mít skutečný dopad. To je opravdu jedinečná kombinace vlastností, kterou je třeba na nějakém místě najít, a Česká republika ji má.

Co se týče osobní stránky, mé rodině se zde opravdu líbí. Česká republika je krásná země s bohatou historií, ale také přívětivé místo s opravdu snadnou integrací. Přestěhovali jsme se sem v době pandemických omezení, takže toho máme ještě hodně k objevování. Celá moje rodina si pobyt v České republice užívá a chceme zde prozkoumat vše, co se dá.

-pur-