Foto: Pixabay

Mezinárodní konference v Bruselu bude hledat odpověď na to, jak včas odhalovat nemoci oběhové soustavy a diabetes. Vznikne evropský plán?

Nemoci oběhové soustavy představují nejčastější příčinu nemocnosti a úmrtnosti nejen v Česku, ale i ve zbytku Evropy. Podle Evropské kardiologické společnosti tvoří náklady na péči o tyto pacienty ve vysokopříjmových zemích EU zhruba 16 procent celkových výdajů na zdravotnictví. Podle odhadů to v Evropě dělá dohromady kolem 200 miliard eur. Jde přitom o do značné míry preventabilní choroby. Právě na to chtějí odborníci na konferenci, jež se uskuteční v pondělí 12. prosince pod záštitou českého předsednictví v Bruselu, upozornit a iniciovat aktivity, které by mohly vyústit v přijetí evropského plánu kardiovaskulární péče. „Celá aktivita směřuje ke koordinovanému úsilí o zlepšení kardiovaskulární prevence u obecné populace a také se zvláštním důrazem na nemocné s diabetem,“ upozorňuje předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart.

V posledních desetiletích jsme si zvykli na to, že kardiovaskulární morbidita a mortalita díky pokrokům v medicíně a zlepšující se socioekonomické situaci setrvale klesala. „Mejdan už ale skončil,“ jak nedávno na kulatém stole Zdravotnického deníku upozornil předseda České kardiologické společnosti (ČKS) Aleš Linhart. Nyní stoupající křivka navíc zahrnuje i osoby v produktivním věku, takže nelze říci, že ke zvýšenému výskytu kardiovaskulárních onemocnění přispívá čistě fakt, že populace stárne.

Zvýšené riziko kardiovaskulární choroby mají lidé s diabetes, u nichž tato onemocnění snižují předpokládanou délku života o deset až čtrnáct let. Přitom podle odhadů není u každého třetího dospělého diabetes odhalena. Podobně dvacet až čtyřicet procent infarktů se přihodí lidem, u nichž nebyla dříve žádná nemoc oběhové soustavy diagnostikována.

Zlepšení může přinést komplexní strategie

Stále rostoucí epidemiologickou zátěž představují nemoci oběhové soustavy i v Česku. Mezi zeměmi sledovanými Evropskou kardiologickou společností (ESC) zaujímá ČR trvale čtvrtou až pátou pozici od konce žebříčku. „Uvážíme-li, že v minulém roce bylo jen v ČR vykázáno skoro tři miliony výkonů z indikace kardiovaskulárního onemocnění, což je o 300 000 více než před deseti lety, dá se očekávat, že úmrtnost na kardiovaskulární choroby se bude zvyšovat i u nás,“ konstatuje Linhart.

„Přitom existují modely ukazující, že většina aterosklerózou podmíněných onemocnění je preventabilní,“ zdůrazňuje předseda České odborné společnosti pro aterosklerózu Michal Vrablík. Výrazné zlepšení tak může podle něj přinést vznik komplexní strategie a formulování cílů i prostředků k jejich dosažení, podobně jako se tomu nedávno stalo v případě Evropského plánu boje proti rakovině. „I proto jsme rádi, že se podařilo využít příležitosti českého předsednictví v Radě Evropy a iniciovat setkání, jehož cílem je odstartování aktivit, které by měly vyústit ve vytvoření evropského plánu kardiovaskulární péče,“ konstatoval Vrablík.

Jak již napovídá sám název této odborné konference „Jak lze snížit výskyt předčasných a preventabilních úmrtí způsobených nemocemi oběhové soustavy a diabetes?“, jejím cílem je vytvořit platformu k diskuzi mezi klíčovými aktéry na evropské i národní úrovni o opatřeních, která by pomohla zlepšit včasné odhalování těchto onemocnění. I proto se na její přípravě podílí společně obě zmíněné kardiologické společnosti, ta evropská i národní.

Setkání se uskuteční pod záštitou českého předsednictví v pondělí 12. prosince na půdě Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu. Zahájí jej náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček spolu s předsedou ČKS Alešem Linhartem a Francescem Cosentinem, předsedou výboru ESC pro advokační činnost. K nim se posléze připojí i předsedkyně Evropského fóra pro diabetes Chantal Mathieu, aby společně v panelové diskusi debatovali o vhodných opatřeních, která mohou přispět ke snížení předčasných a preventabilních úmrtí na zmíněná onemocnění.

V druhé panelové diskuzi na ně naváží europoslanec za hnutí ANO Ondřej Knotek (frakce Obnova Evropy), Marianne Takki z Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin, místopředseda ČKS Miloš Táborský a výkonná ředitelka Evropské sítě pro zdravé srdce (European Heart Network) Birgit Begerová diskusí o významu screeningu kardiovaskulárních rizik a diabetu.

„Stejně tak, jako existuje program onkologické prevence, je naprosto nutné iniciovat celoevropský plán kardiovaskulární prevence,“ je přesvědčený Táborský. „ Máme připravený i národní plán kardiovaskulární prevence ve spolupráci s oběma společnostmi všeobecných praktických lékařů s cílem snížit mortalitu o pět procent do roku 2035. Nástroje včetně digitálního managementu představíme právě v Bruselu,“ dodal.

Podle Linharta jde o velmi aktuální téma zejména s ohledem na odeznívající epidemii covidu 19, který značně narušil preventivní aktivity ve všech oblastech a pro nemocné se srdečními chorobami znamenal extrémní zátěž. „Dalším důvodem je nastupující recese ekonomická, která je vždy spojena s nárůstem chorob srdce a cév,“ upozorňuje.

„Věřím, že konference zahájí diskuzi, jejímž výsledkem bude mimo jiné návrat České republiky mezi země s nejlepšími kardiovaskulárními ukazateli,“ uzavírá Vrablík.

Termín: pondělí 12. prosince, 10:30 – 12:30 hod

Místo: Stálé zastoupení ČR při EU, Rue du Trône 130, Brusel, Belgie

Program a registrace: zde

-sed-

Aktualizováno 9. prosince 2022, 8:45 hod. Doplněno vyjádření předsedy ČKS Aleše Linharta.