Foto: Pixabay

Skončila elektronická evidence očkování v eReceptu. Nový systém však není připraven, není kam zapisovat

Od dnešního dne již pro lékaře neplatí povinnost zapisovat provedené očkování do informačního systému eRecept Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Vstoupila totiž v účinnost novela zákona o léčivech, která nově nařizuje vést elektronickou evidenci o aplikovaných vakcínách v informačním systému ISIN provozovaném Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Nicméně lékaři v současné chvíli nemají kam zapisovat, příslušný modul ISIN bude hotov až k 1. lednu 2023. S vypnutím modulu eOčkování nelze ani přistupovat k aktuálním datům. Ještě před měsícem přitom ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) sliboval, že eOčkování bude v systému eRecept fungovat do doby, než se začne s hlášením do ISIN.

Dnešním dnem zaniká povinnost lékařů zaznamenávat provedené očkování do modulu eOčkování informačního systému eRecept. Namísto toho mají aplikaci vakcíny nově povinně zapisovat do centrálního vakcinačního registru, jednoho z modulů Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), který lékaři začali naplňovat s počátkem očkování proti covidu-19 na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. První zmíněný systém spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), druhý ministerstvo zdravotnictví a jeho jménem jej provozuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

V současné chvíli však lékaři nemohou svoji povinnost plnit, protože nemají kam provedenou vakcinaci, s výjimkou podání očkovací látky proti covidu-19, zapisovat. Potřebný modul v systému ISIN bude spuštěn až za měsíc. „Systém byl připraven v listopadu a projednán v připomínkovém řízení s lékaři a zejména také s dodavateli software. Nyní je implementován a spuštěn by měl být 1.1.2023,“ sdělil včera ředitel ÚZIS Ladislav Dušek Zdravotnickému deníku.

Navíc není ani ještě dokončena potřebná prováděcí vyhláška, kterou má dojít k úpravě údajů nutných pro vykazování očkování, jak vyplývá z informací uvedených ve vládní databázi. „Možnost zápisu je zatím pozastavena s tím, že předpokládané datum nabytí účinnosti vyhlášky, a tedy i zahájení sběru dat vakcinací do ISIN, je 1. leden 2023. Po tomto datu bude možné dohlásit očkování i zpětně,“ upřesňuje na svých webových stránkách ÚZIS.

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů ČR Petra Šonky probíhá aktuálně implementace funkcionality záznamu o očkování do ambulantních softwarů: „Proběhla intenzivní a konstruktivní jednání nad podobou a obsahem zápisu o očkování mezi zástupci MZ, ÚZIS a  odbornými a profesními organizacemi odborností, které provádějí očkování. Výslednou podobu záznamu považuji za optimální,“ uvedl pro Zdravotnický deník.

K datům se nedostanou lékaři ani pacienti

Povinnost evidovat podaná očkování elektronicky v modulu eOčkování zavedl stát od ledna tohoto roku. Od začátku však narážela na neochotu lékařů data vyplňovat. Odvolávali se na údajnou složitost požadovaných údajů a nelíbilo se jim ani, že musí záznamy o vakcínách vyplňovat do dvou různých systémů – proti covidu-19 do ISIN a a ostatní očkovací látky do eReceptu. Ministerstvo jim posléze vyšlo vstříc v tom, že slíbilo do konce roku neudělovat za nedodržování zákonné povinnosti pokuty a ve spolupráci s poslanci připravilo pozměňovací návrh k novele zákona o léčivech, která tehdy ležela ve Sněmovně.

Již během diskuzí v parlamentu avizoval ředitel ÚZIS zákonodárcům i ministerstvu zdravotnictví, že systém ISIN bude na novou povinnost připraven od 1. ledna 2023. Resort zdravotnictví nicméně s novelou spěchal kvůli dalšímu z pozměňovacích návrhů, jenž měl dostat rychleji do lékáren antivirotika proti covidu-19. Účinnost předpisu tak stanovil o měsíc dřív.

Kromě toho, že lékaři nemají s výjimkou covidu-19 kam provedenou vakcinaci zapisovat, s vypnutím příslušné části eReceptu zároveň ani nejsou k dispozici data uložená tam a ztrácí se kontinuita v jejich vedení. Neděje se tedy ani to, že by informace o provedeném očkování „tekly“ do eReceptu, jak novela předpokládá, tak, aby zůstaly zachovány všechny současné funkcionality lékového záznamu pacienta, jako je přehled o provedeném očkování, notifikace k přeočkování či možnost nechat si na Czech Pointu vytisknout doklad o očkování.

„Data mají do systému eRecept přicházet zprostředkovaně ze systému ISIN ve správě MZ/ÚZIS, který však není aktuálně na poskytování dat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv připraven. Dosud zapsaná data se tak vzhledem k nedodržení kontinuity zápisů stanou neaktuálními. Upozornění na blížící se další dávku vakcíny u vakcín aplikovaných po 30. 11. 2022 nebudou moci chodit do doby, než budou data v systému eRecept opět aktuální,“ uvedl SÚKL v tiskové zprávě. A dodává, že lékaři, lékárníci ani pacienti se nyní k aktuální evidenci očkování nedostanou (byla mj. plně integrována do webové a mobilní pacientské aplikace lékového záznamu), k datům nemají přístup ani hygienické stanice a zdravotní pojišťovny.

Podle SÚKL zapsali lékaři do modulu eOčkování, na jehož vývoj Ústav vynaložil téměř čtyři miliony korun, za dobu jeho fungování dva miliony záznamů o všech typech očkování pro bezmála 1,3 milionů pacientů.

Nesplněný slib ministra Válka

V říjnu při projednávání návrhu novely zákona o léčivech na plénu Senátu přitom ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) osobně ujistil senátory, že pokud předpis schválí, nedojde k žádné ztrátě dat, ani k přerušení jejich toku mezi ÚZIS a SÚKL. Jen díky tomu předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) nepředložil pozměňovací návrh, který zaváděl přechodné období a zároveň by, v případě jeho schválení, vrátil předlohu zpět k projednání do Sněmovny. Přijetí novely by se tak posunulo a to rezort nechtěl. „Bezesporu eRecept musí fungovat do té doby, než se začne hlásit do ISIN. Není možné, aby tam byla nějaká přetržka, měsíc dva, kdy by nám vypadly informace o očkování,“ ujišťoval tehdy ministr.

„Období za prosinec 2022 bude možné zpětně doplnit, pokud to budou lékaři chtít. Nedojde tedy k žádnému trvalému nebo dlouhodobému výpadku funkcí či přístupu k datům,“ namítá tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. „Věříme, že se systém mezi lékaře postupně implementuje, bez jakýchkoli problémů,“ dodal s tím, že do uvedení příslušné funkcionality ISIN do plného provozu počítá rezort s bezsankčním režimem.

„Mluvíme o jeden měsíc trvajícím výpadku v možnosti provést elektronický záznam očkování. To je sice nemilé, ale vzhledem k tomu, že se jedná o měsíc prosinec, který je díky svátkům reálně o třetinu kratší a vzhledem k tomu, že záznam bude možno učinit zpětně, to neshledávám jako zásadní problém,“ myslí si Petr Šonka a připomíná, že elektronický záznam do systému SÚKL prováděla dosud pouze část očkujících lékařů.

Co zůstává v této souvislosti stále nedořešeno je legislativní ukotvení ISIN, jehož návrh ministr Válek původně sliboval poslancům předložit ještě před tím, než bude ukončeno odesílání dat o očkování do eReceptu. V Senátu později upřesnil, že ke zpřístupnění dat o očkování plánuje rezort využít již existující aplikaci Tečka. Minulý pátek pak ve vyjádření pro ČTK dodal, že je třeba změnit dva zákony a vést intenzivní debatu s Úřadem na ochranu osobních údajů. „Myslím, že v příštím roce se nám podaří udělat první kroky. A pevně věřím, že do voleb budeme mít nějaký nástroj, který bude aspoň částečně fungovat, a také připravenou legislativu, kterou ještě před volbami dostaneme do Poslanecké sněmovny,“ řekl ministr ČTK.

Helena Sedláčková

Aktualizováno 1. prosince 2022, 9:45 hod. Doplněno vyjádření tiskového mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba a MUDr. Petra Šonky.