Slovenský minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Foto: Radek Čepelák

Krízové opatrenia: Treba pohnúť s výstavbou nemocnice Rázsochy aj modernizáciou záchraniek

Slovenské ministerstvo zdravotníctva musí zapracovať na meškajúcich projektoch. Vláda sa uzniesla, že rezort má pridať, aby nebolo ohrozené financovanie projektov z plánu obnovy, a to najmä pri výstavbe Univerzitnej nemocnice Rázsochy v Bratislave, modernizácii záchrannej služby, ale aj digitalizácii zdravotníctva či reforme nemocníc – optimalizácii siete.

Minulý týždeň vláda schválila návrh krízových opatrení pre ministerstvo zdravotníctva, v ktorom určuje čiastkové úlohy a termíny pre jednotlivé projekty.

Rázsochy? Málo odborníkov, rušivé vplyvy, nesúrodé harmonogramy

V schválenom návrhu úrad vlády upozorňuje, že projektový tím nemocnice Rázsochy je kriticky poddimenzovaný a odborne nekompletný. Rezort zdravotníctva má preto zabezpečiť doplnenie chýbajúcich pozícií, ale zároveň odstrániť rušivé vplyvy iných osôb.

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA), ktorá dozerá na plán obnovy, totiž podľa schváleného materiálu identifikovala osoby, ktoré nie sú uvedené v štruktúre projektového tímu nemocnice, a napriek tomu sa priamo podieľajú na riadení jednotlivých členov projektového tímu aj dodávateľov. „Nie je jasná kompetencia a zodpovednosť týchto osôb, teda dôvod a opodstatnenosť aktívnej účasti v projektovom tíme,“ špecifikuje predkladateľ návrhu – úrad vlády.

Samotný projektový tím je však dlhodobo poddimenzovaný. „Paralelne prebieha niekoľko náročných procesov, ako kontrola rozsahu a správnosti projektovej dokumentácie, povoľovacie procesy, príprava stavebných postupov, ktoré aktuálne zastrešuje jedna osoba. Toto nie je akceptovateľné jednak z dôvodu odbornej a ľudskej kapacity, ako aj z dôvodu zastupiteľnosti,“ upozorňuje úrad vlády v materiáli. Podľa neho chýba osem až desať odborných kapacít, ktoré v tejto fáze projektu mali plnohodnotne plniť svoju úlohu. Zároveň absentuje stanovisko hlavného architekta, ktorý sa už mal vyjadriť k Základnej urbanistickoarchitektonickej štúdii.

Ako ďalšie veľké riziko u Rázsoch vníma NIKA časový nesúlad harmonogramu výstavby nemocnice, ktorý je prezentovaný verejnosti, s harmonogramom, ktorý je zmluvne dohodnutý s dodávateľom projektovej dokumentácie. Termín dodania časti dokumentácie pre verejné obstarávanie stavby je od dodávateľa dokumentácie uvedený neskôr, ako počíta ministerstvo, a môže to spôsobiť výrazné omeškanie oproti finálne definovanému cieľu splnenia implementácie v pláne obnovy.

Záchranky meškajú viac ako rok

Jedným z cieľov rezortu je do konca druhého kvartálu roka 2025 vybudovať alebo zrekonštruovať minimálne 55 staníc záchrannej zdravotnej služby. Podľa NIKA však výrazne meškajú monitorovacie kroky tejto investície a ukazuje sa nečinnosť jej prijímateľa. Riziko neplnenia investície priamo ohrozuje financie z plánu obnovy. Vláda preto rezortu nariadila striktné dodržiavanie aktualizovaného harmonogramu projektu, v ktorom sú stanovené nové termíny plnenia  úloh. Dodávateľ má Operačnému stredisku Záchrannej zdravotnej služby dodať finálny zoznam vybraných minimálne 55 pozemkov alebo objektov vhodných na výstavbu či obnovu budov záchranky do 8. marca tohto roka a finálnu projektovú dokumentáciu do 28. júna. Mešká aj projekt obnovy vozového parku záchrannej služby v celkovej alokácii vyše 22 miliónov eur. Finálna súťažná špecifikácia pre všetky typy záchranárskych vozidiel pritom mala byť dodaná do konca roka 2021, teda pred viac ako rokom.

Úrad vlády doplnil, že problém je aj s ďalšími investíciami, s úpravou zákona o optimálnej sieti záchraniek, s novou definíciou neodkladnej zdravotnej starostlivosti, s digitalizáciou v zdravotníctve aj s reformou integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo: Stíhame, problémy riešime

Vláda určila ako vykonávateľa krízových opatrení dočasne povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO). Pravidelne každý mesiac má predkladať informatívny materiál o plnení krízových opatrení. Lengvarský v tom nevidí problém a neobáva sa, že by Slovensko o peniaze z plánu obnovy prišlo. Rezort podľa neho o problémoch vie a rieši ich „za jazdy“.

Ministerstvo tvrdí, že v súčasnosti je vyhlásená prevažná väčšina výziev, nosné reformy sú legislatívne schválené a rozbehnuté. „Aktuálne nevidíme žiadne, ktoré by zásadne ohrozovali termín dokončenia. Ministerstvo neustále pozorne skúma všetky teoretické komplikácie, ktoré by mohli viesť k omeškaniu investícií do univerzitnej nemocnice na Rázsochách. Aktuálne nevidíme žiadne komplikácie, ktoré by výhľadovo ohrozovali termín dokončenia,“ uviedla pre Zdravotnický deník hovorkyňa Lengvarského rezortu Petra Lániková. Interným pripomienkovým konaním prešla reforma záchrannej služby a podľa hovorkyne postupuje ďalej v legislatívnom procese. Vláda tiež prijala rozhodnutie, že priamymi príjemcami financií z plánu obnovy na nákup nových vozidiel budú Záchranná zdravotná služba Bratislava a Záchranná služba Košice.
Čo sa týka výstavby nových staníc záchranky, ešte v júli minulého roka vláda určila za príjemcu investície z plánu obnovy Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Do modernizácie staníc má ísť 30,6 milióna eur. „Nové alebo vynovené stanice budú záchranárom slúžiť už v roku 2025,“ povedala Lániková.

Minister ostáva

Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) sa vyjadril, že výmena ministra Lengvarského aktuálne nie je na stole, ďalšie omeškania v súvislosti s výstavbou nemocnice na bratislavských Rázsochách sú však podľa neho neakceptovateľné. „Momentálne je v procese zdržanie, ale financie z plánu obnovy na tento projekt zatiaľ ohrozené nie sú, čo však neznamená, že netreba zmeniť spôsob a mechanizmus, akým je proces manažovaný,“ skonštatoval Heger.
Ministerstvo zdravotníctva, ale aj dočasného premiéra Hegera, ktorý je zodpovedný  za plán obnovy, kritizuje pre omeškania projektov aj bývalý minister zdravotníctva Richard Raši (Hlas-SD).

Lucia Hakszer