Ilustrační foto: Freepik.com

Lékárníci se ohrazují proti obvinění ze systematického porušování zákona o léčivech

Jen několik hodin po tiskovém briefingu ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové ohledně mizení léků z lékáren a jejím podezření z organizovaného nelegálního vývozu zareagovala na její prohlášení Česká lékárnická komora (ČLnK). „ČLnK nemůže přehlédnout, že tisková zpráva svým titulkem a úvodními slovy vyvolává dojem, že jde o jev, který se týká lékáren v České republice jako celku. Proti tomu se ČLnK důrazně ohrazuje,“ uvádí lékárníci ve svém vyjádření pro média.

Česká lékárnická komora (ČLnK) ve svém prohlášení odsoudila nelegální činnost některých provozovatelů lékáren, kterou dnes ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová popsala dopoledne na tiskovém briefingu.

„ČLnK sama opakovaně nabízela SÚKL pomoc při odhalování těchto praktik a současně žádala, aby SÚKL poskytoval ČLnK dostatečné podklady pro to, aby komora mohla vést disciplinární řízení s těmi svými členy, kteří se na nelegální činnosti podílejí. V takto vážných případech by mohli být obvinění i vyloučeni z komory, čímž by přišli o možnost vykonávat své povolání. SÚKL této nabídky ČLnK zatím nikdy nevyužil a nepředal ČLnK údaje umožňující zahájit disciplinární řízení,“ vysvětlují lékárníci.

Lékárny, resp. jejich provozovatelé, lékárníci a další zaměstnanci lékáren jsou slušní a poctiví lidé, kteří poskytují lékárenskou péči pacientům v České republice a neporušují zákon o léčivech, vzkazují ředitelce SÚKL. „Pokud se mezi nimi vyskytuje několik málo jedinců, kteří zneužívají léčivé přípravky pouze k vlastnímu sebeobohacení nezákonným vývozem, pak nelze ani naznačovat, že jde o problém všech lékáren,“ zdůrazňují.

Podle ČLnK jde o letitý problém, nikoli něco, co by se projevilo teprve v posledních měsících. Přesto první snaha o návrh legislativní změny, která by SÚKL umožňovala účinnější odhalování a trestání nezákonných vývozců léků, se objevil až teď. Lékárníkům však přijde jako nedostatečná. „Návrh na navýšení pokut je spíše rezignací na skutečnou snahu řešit jádro problému, neboť jde o pokutu za přestupek spočívající v neplnění povinnosti vedení řádné evidence léčivých přípravků v lékárně, nikoliv za přestupek spočívající v nezákonném vývozu léků,“ píše ČnLK.

ČLnK vidí řešení výlučně ve skutečně účinné změně zákona o léčivech, lepším využití dat o distribuci léčivých přípravků v ČR, které má SÚKL k dispozici, ve zlepšení důsledné kontrolní činnosti ze strany SÚKL a v navázání spolupráce mezi SÚKL a ČLnK při odhalování a trestání těchto deliktů. „Veřejný apel na nelegální vývozce léků, aby s tím přestali, se mine účinkem,“ uzavírají lékárníci.

-sed-