Magnetom Sola je najmodernejší MR prístroj so silou 1,5 Tesla. Foto: Univerzitná nemocnica L. Pasteura

Univerzitná nemocnica v Košiciach má najmodernejšie pracovisko s magnetickou rezonanciou na Slovensku

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach uviedli do prevádzky magnetickú rezonanciu Magnetom Sola od spoločnosti Siemens Healthineers. Prístroj disponuje najkomplexnejšou technickou výbavou na Slovensku na báze umelej inteligencie. Podobné prístroje boli doteraz inštalované len na dvoch pracoviskách – vo Fakultnej nemocnici v Trnave a u súkromného poskytovateľa v Leviciach.

Magnetom Sola je najmodernejší MR prístroj so silou 1,5 Tesla. Jeho prednosťou je jedinečná technológia BioMatrix, ktorá sa plne prispôsobuje individuálnym parametrom vyšetrovaného pacienta.

Monitorovanie na diaľku

Vďaka softvéru Smart Remote Services dokážu špecialisti zo Siemens Healthineers na diaľku monitorovať kľúčové parametre prístroja v reálnom čase. Navyše služba teamplay Fleet umožní nemocnici komfortné manažovanie prevádzky prístroja, a to aj priamo z mobilného zariadenia.

„Vďaka vysokej kvalite obrazu je MR diagnostika presnejšia, dochádza k zníženiu počtu opakovaných skenov a skracuje sa čas potrebný na vyšetrenie pacienta. Navyše, pokroková diagnostická platforma syngo.via na báze umelej inteligencie umocňuje prínos tohto prístroja v oblasti precíznej medicíny a klinického rozhodovania,“ vysvetľuje Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku, v tlačovej správe.

Ako dodáva, nový MR prístroj zásadne rozšíri možnosti diagnostiky pre rozsiahlu skupinu pacientov vrátane onkologických, neurologických, gynekologických pacientiek, urologických pacientov, ale aj ďalších skupín.

Pri novom zariadení sa nezabudlo ani na bezpečnosť. „Supravodivé MR prístroje sú vybavené núdzovým demagnetizačným mechanizmom, o ktorého použití je poučená každá osoba na danom pracovisku. Uvedený mechanizmus je schopný demagnetizovať MR prístroj do cca 20 sekúnd, čo v prípade závažného incidentu umožní prístup záchranným zložkám,“ vysvetľuje Peter Brezina, vedúci Oddelenia Customer service Siemens Healthineers Slovensko.

Nový MR prístroj zásadne rozšíri možnosti diagnostiky pre rozsiahlu skupinu pacientov. Foto: Univerzitná nemocnica L. Pasteura

Špecializované vyšetrenia dospelých aj starších detí

Na novom MR prístroji sa bude realizovať široká škála bežných aj špecializovaných vyšetrení mozgu, chrbtice, muskuloskeletálneho systému, cez vyšetrenia orgánov brušnej dutiny až po angiografické vyšetrenia.

„Nová magnetická rezonancia je multifunkčná, slúži na vyšetrenie všetkých orgánov, jednoducho povedané od hlavy po päty. Zariadenie funguje rýchlejšie oproti starším prístrojom, čo je pre pacienta i personál komfortnejšie. V dennej prevádzke vyšetríme do 20 pacientov. Plánujeme aj popoludňajšie a víkendové služby, aby sme vyšli v ústrety čo najširšiemu okruhu pacientov,“ hovorí Henrieta Blašková, primárka Oddelenia rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód košickej Univerzitnej nemocnice.

MR prístroj bude slúžiť najmä pacientom košickej nemocnice – ambulantným i hospitalizovaným. „Nemocnica už dlhšiu dobu potrebovala nové moderné pracovisko magnetickej rezonancie vybavené kvalitnou technikou. Nový MR prístroj bude prínosom v prvom rade pre pacientov nemocnice s rôznymi diagnózami. Verím, že kvality nového MR sa premietnu do presnejšej a rýchlejšej diagnostiky. Zároveň sa zlepší možnosť komplexného vzdelávania lekárov a študentov na tomto modernom pracovisku,“ konštatuje Ľuboslav Beňa, riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura.

Nemocnica zároveň podpísala s firmou Siemens Healthineers Slovensko zmluvu o vzájomnej odbornej spolupráci, v rámci ktorej sa budú podieľať na rozvoji technologických inovácií v prospech pacientov.

-bre-