Všechno bude, sliboval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na podzim v obou komorách Parlamentu ČR. Foto: Senát ČR

Elektronický očkovací průkaz? Pacienti se stále nedostanou k aktuálním informacím o očkování, zapisovaným do systému, který zákon nezná

I přes sliby ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) nevidí pacienti již přes dva měsíce ve svém lékovém záznamu aktuální informace o provedeném očkování. Stále totiž nefunguje propojení mezi informačním systémem spravovaném resortem zdravotnictví, kde mají lékaři evidovat vakcinaci od 1. prosince, se systémem eRecept, kam se očkování zapisovalo do tohoto data. Lékaři jsou ale s novým způsobem zapisování spokojení, od 1. ledna, kdy byl systém zprovozněn, se zapojila více než polovina ordinací praktických lékařů pro děti i dospělé a další přibývají. Prosincový výpadek, kdy nefungovalo nic, mají lékaři podle mluvčího rezortu zdravotnictví dopsat zpětně. Citlivá data nicméně lékaři zapisují do systému, který stále není ukotven v zákoně.

Když v říjnu ministr Vlastimil Válek žádal senátory, aby podpořili návrh novely zákona o léčivech, otevřeně přede všemi na výslovnou žádost předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) slíbil, že schvalovaná změna v elektronické evidenci očkování nepovede k výpadkům dat. Ministr Válek ujišťoval, že vše bude připraveno, a senátoři tak novelu pustili dále k podpisu prezidenta.

V polovině února, dva a půl měsíce poté, co novela začala platit, se ale ukazuje, že ministr své slovo dodržel jen částečně. Lékaři jsou sice spokojeni a mohou očkování elektronicky zapisovat podle nich pohodlnějším způsobem, k výpadku systému nicméně došlo a stále nejsou zapojeny všechny ordinace. A především – sami pacienti se k informacím o svém očkování provedeném po 1. prosinci stále nedostanou. Veřejnosti zatím nebyl představen ani již několik měsíců slibovaný návrh na zakotvení informačního systému, kde se (nejen) očkování eviduje, do zákona.

Všechno bude

Je vše připraveno? Nedojde k diskontinuitě? ptal se naléhavě na zmíněném jednání v Senátu ministra Válka Miloš Vystrčil, který byl připraven jako senátor předložit k novele zákona o léčivech pozměňovací návrh na zavedení přechodného období, dokud nebude vše na změnu po technické stránce připraveno. Norma by se tak ale vrátila zpět poslancům do Sněmovny, rezort zdravotnictví ji přitom potřeboval schválit co nejdříve kvůli zakotvení práva ministerstva na nákup a distribuci léků v případech krize (to mj. umožnilo poslat v lednu nová antivirotika proti covidu-19 do běžných lékáren nebo nyní nakupovat nedostatková antibiotika v zahraničí – pozn.red.)

Připomeňme, co ministr odpověděl: „Data půjdou přímo do ISIN a z ISIN v té formě, která je potřebná pro fungování SÚKL, půjdou samozřejmě do eReceptu. Pacienti se k nim dostanou tak jako dosud,“ reagoval Válek a dodal: „Bezesporu eRecept musí fungovat do té doby, než se začne hlásit do ISIN. Není možné, aby tam byla nějaká přetržka, měsíc dva, kdy by nám vypadly informace o očkování,“ ujišťoval tehdy šéf rezortu zdravotnictví.

O co šlo? Projednávaná novela zákona o léčivech – po schválení pozměňovacího návrhu předloženého skupinou poslanců v čele s Tomem Philippem (KDU-ČSL) – rušila povinnost lékařů, platnou od 1. ledna 2022, evidovat provedené očkování v již zavedeném modulu eOčkování informačního systému eRecept. Namísto toho se očkování mělo začít povinně zapisovat do připravovaného centrálního vakcinačního registru, jednoho z modulů Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), kam lékaři na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví zapisovali od konce roku 2020 očkování proti covidu-19. První zmíněný systém provozuje SÚKL, druhý Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), jeho správcem je nicméně ministerstvo zdravotnictví.

Novela zároveň počítala s tím, že data z ISIN „potečou“ zpět do eReceptu, aby očkovaný pacient mohl i po změně 1. prosince 2022 nadále využívat funkcionalit lékového záznamu, jako je přehled o provedeném očkování, notifikace k přeočkování nebo možnost nechat si na Czech Pointu vytisknout doklad o očkování.

MZd: Očekáváme stoprocentní pokrytí terénu

„Nový systém centrální evidence očkování přes ISIN je v plošném testu od 1. ledna 2023. Náběh probíhá velmi dobře, aktivně je zapojeno více než 3 500 poskytovatelů a denně přibývají další po desítkách,“ popsal Zdravotnickému deníku současný stav tiskový mluvčí rezortu zdravotnictví Ondřej Jakob. „Termín ukončení tohoto testovacího režimu je první kvartál roku – přičemž hlášení o očkování lze zadat i zpětně, a očekáváme tak, že získáme již plně reprezentativní přehled o stavu,“ dodává Jakob a nevidí tedy problém ani v tom, že minimálně v průběhu prosince neměli lékaři i při nejlepší vůli kam provedené očkování zapisovat.

Jakob dále ujišťuje, že nový systém má podporu poskytovatelů, zejména vedení praktických lékařů pro dospělé a děti a dorost. To potvrzuje i předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka, který chystanou změnu v loňském roce opakovaně podpořil. „Elektronická evidence funguje, pracuje na tom i většina poskytovatelů softwaru používaných lékaři. Software u mě v ordinaci začne fungovat od 1. února,“ konstatuje. Šonka potvrzuje i číslo o zapojených poskytovatelích, které představuje něco přes polovinu ordinací praktických lékařů pro děti i dospělé.

Předseda praktiků zároveň nepředpokládá, že by se to dokonce března „nemělo zvládnout“, a nepočítá s tím, že by bylo nutné prodlužovat ministerský „pardon“ za neplnění povinnosti vést záznamy o očkování elektronicky. Vloni totiž ministr Válek lékařům, kteří nechtěli očkování do systému eRecept zapisovat, slíbil, že je rezort za to nebude pokutovat. Podobně jako Šonka to vidí i mluvčí rezortu: „Vzhledem k vývoji neuvažujeme o zavedení nějakého zbytečného sankcionování. Jsme přesvědčeni, že systém dosáhne bez problémů stoprocentního pokrytí terénu. Aktuální informace o vývoji rádi dodáme na počátku března,“ uzavírá Ondřej Jakob.

SÚKL: K přenosu dat do eReceptu probíhají jednání

Lékaři i ministerstvo zdravotnictví jsou tedy spokojeni. A jak je na tom pacient? Jak již bylo zmíněno, novela zákona počítala s tím, že informace o provedeném očkování zapsané do ISIN se zároveň automaticky propíší do systému eRecept, aby se mohly zobrazit i pacientovi v jeho lékovém záznamu. Tento tok dat však nebyl k 1. prosinci připraven, stejně jako příslušná funkcionalita v ISIN. Hotovo není doposud a minimálně ještě několik týdnů nebude, jak potvrzuje Gréta Rakašová z tiskového oddělení SÚKL.

„Mezi ministerstvem zdravotnictví a SÚKL nyní probíhají jednání k technické realizaci rozhraní pro přenos těchto dat. Rozsah a kvalita dat bude dána strukturou dat vedených v systému ISIN a povinností či nepovinností záznamu jednotlivých položek. Dle zákona o léčivech musí nejprve ministerstvo uveřejnit oznámení ve Sbírce, teprve první den druhého následujícího měsíce po oznámení může být přenos spuštěn,“ vysvětluje Rakašová.

Na rozdíl od lékařů, kteří mají možnost se k zapsaným datům za loňský i letošní rok přes eRecept, resp. ISIN dostat, vidí tedy pacienti ve své aplikaci eRecept pouze očkování provedené do konce listopadu. I přes sliby ministra Válka o informace o vakcinaci provedené po 1. prosinci zatím bez náhrady přišli.

Pro úplnost dodejme, že jsme se na stav připravenosti toku dat o očkování z ISIN do eReceptu zeptali i na ÚZIS. Dotaz zůstal bez odpovědi.

Citlivé informace se evidují v systému bez zákonné opory

Poněkud paradoxní na celé situaci je také skutečnost, že lékaři od 1. ledna evidují citlivé informace o očkování v informačním systému, který stále nemá – na rozdíl od informačního systému eRecept – oporu v zákoně. Nemá tedy ani upraveny všechny povinnosti a náležitosti, jež se s právním ukotvením jakéhokoli informačního systému veřejné správy podle české legislativy pojí.

Jak upozornil již Nejvyšší kontrolní úřad ve svém kontrolním závěru zveřejněném v dubnu roku 2022, ISIN vyvíjel ÚZIS od února 2017 primárně pro statistické účely. Do února 2020 byly jeho funkce orientovány zejména na retrospektivní zadávání dat a poskytovaly jen základní procesní podporu pracovníkům krajských hygienických stanic. Po řadě úprav a sérii mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví vynucených epidemickou situací se v roce 2020 stal ISIN páteřním informačním systémem pro systém služeb Chytré karantény a pro datovou základnu o vývoji onemocnění covid-19. Zásadní doplnění nových funkcionalit v ISIN probíhalo do konce podzimu 2020, včetně zmíněného vakcinačního modulu. ISIN nově řešil akutní potřeby informační podpory protiepidemických opatření, tj. zajištění povinného hlášení, evidenci a analýzu infekčního onemocnění, testování, vakcinací a certifikací.

Moduly ISIN. Zdroj: NKÚ/ Kontrolní závěr z kontrolní akce 21/35 – Peněžní prostředky na informační podporu protiepidemických činností

Zásadní je ovšem skutečnost, že překotný vývoj ISINu, který probíhal v důsledku nezpochybnitelně závažné epidemiologické situace, na níž rezort zdravotnictví nebyl vůbec připraven, nemá doposud, tedy ani v již poněkud klidnějších dobách, stále jasnou zákonnou oporu.

I to vzbuzovalo vloni na podzim při projednávání návrhu novely zákona o léčivech v Parlamentu opakovaně obavy poslanců a senátorů. Klidu jim nepřidalo ani negativní stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOU), které Úřad vypracoval již během debaty ve Sněmovně (stanovisko nebylo nikdy zveřejněno, ale Zdravotnickému deníku se podařilo je získat – pozn.red.). Ten záležitost komentoval takto:

„Z hlediska ochrany osobních údajů je nutno nejprve obecně konstatovat, že pro modul OČKO v ISIN zákonná úprava zcela absentuje, neboť § 79 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví (ten hovoří o registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy – pozn.red.) za takový zákonný podklad pro svou vágnost nelze považovat. Taková regulace však nesplňuje podstatné náležitosti regulace registru. (…) Na tuto skutečnost bylo ministerstvo zdravotnictví ze strany ÚOOÚ opakovaně upozorňováno. Dokud nebude postaven jasný právní základ ISINu, nelze z pohledu ochrany osobních údajů souhlasit s jeho rozšiřováním,“ vyjádřil se Úřad zcela jasně.

ISIN v zákoně? Dáme vědět

Ministr Válek na podzim v obou komorách parlamentu slíbil, že chystá legislativu, která to vše dá do pořádku. „Věřím, že do připomínkového řízení půjde do konce roku,“ řekl poslancům ve Sněmovně 9. září. To se o dva měsíce později v Senátu změnilo na „nejpozději začátkem příštího roku“.

„Ministerstvo zdravotnictví na tom momentálně pracuje, zvažuje všechny možnosti a ve chvíli, kdy bude stanoven další postup, tak o něm informujeme,“ reagoval poněkud stroze mluvčí Jakob na dotaz Zdravotnického deníku, jaké změny legislativy se v této souvislosti chystají a kdy se očekává jejich předložení, resp. schválení.

S ohledem na nesplněné sliby ministra Válka jsme se proto obrátili zpět na Senát a zeptali se předsedy Senátu Miloše Vystrčila, co si o současné situaci myslí on, vzhledem k tomu, jak razantně k tomu na říjnovém jednání pléna vystoupil.

„Potvrzuji, že situace je i podle mých informací bohužel taková, jak popisujete. Pana ministra Vlastimila Válka jsem již před delší dobou na situaci při osobním setkání upozornil, a zároveň s tím jsem vyjádřil nad vzniklým stavem poměrně výraznou nespokojenost,“ napsal Vystrčil prostřednictvím své mluvčí autorce článku. Válek ho prý ubezpečil, že vše bude postupně napraveno, a to včetně zpětného doplnění dat. „Situaci sleduji a budu se jí i nadále zabývat a snažit se dosáhnout nápravy. Celý vývoj situace je pro mě poučením a zejména také impulsem pro další tlak na pokud možno rychlé řešení,“ dodal Vystrčil na závěr.

Helena Sedláčková