Posluchárna 3. LF UK, kde se konala konference v rámci MDŽ. Foto: 3. LF UK

Ženy, které inspirují. Třetí lékařská fakulta UK oslavila mezinárodní den žen v moderním pojetí

Ačkoliv je zdravotnictví oborem plným lékařek, ženy se jen stěží dostávají na vysoké posty. Přesto se to některým daří a stoupají ve své kariéře víc než jiné. Na historicky první konferenci na půdě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy přišla diskutovat řada inspirativních žen, které se s posluchači podělily o své životní příběhy – mnohdy plné nerovných podmínek i genderových stereotypů.

„Chci inspirovat mladé kolegyně k tomu, abychom utvářely uvnitř univerzity rovné příležitosti,“ uvedla konferenci rektorka Univerzity Karlovy profesorka Milena Králíčková, která je mimo jiné první ženou v rektorské pozici od založení univerzity. Dodala, že právě rovné přílžežitosti pro každého jsou jedním z důvodů, proč se snažila usilovat o rektorský post. 

První ředitelka SÚKLu v historii 

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová na konferenci 3. LF UK.

Významnou instituci, jako je Státní ústav pro kontrolu léčiv, provází neklidnými vodami od roku 2018 ruka ředitelky Ireny Storové. „Tenkrát jsem měla pocit, že pokud chce žena opravdu dělat medicínu víc než na úrovni praktické lékařky, tak to s rodinou není příliš slučitelné. V tu chvíli přišel nápad na farmacii,“ zavzpomínala na svá studia Storová. Sama má vystudovanou farmacii v Bratislavě na Univerzitě Komenského, což je podle jejích slov dobrým kompromisem. 

Farmacie byla podle Storové za dob jejího studia oborem typicky femininím. „Stále jsem byla v ženském prostředí a přišlo mi to normální. První náraz s mužským prostředím nastal v momentě, kdy jsem tu nemocniční lékárnu začala vést,“ podotkla. Pravidelná jednání, kde byli pouze muži, se tak stala regulérní rutinou, na kterou si musela postupně zvykat. „Já jsem si musela vybrat, jestli budu ten muž nebo ta žena. Pochopila jsem, že zvolit si mužskou dráhu je těžké. Když se ale podíváte na známé muže, tak ti moudří za sebou nebo vedle sebe mají vždycky ženu,“ uvedla a dodala, že ženy v České republice mají velký problém v pochválení sama sebe a své práce. Podle ní je klíčové zachování genderových rolí v tom smyslu, že muž i žena se mohou vzájemně v mnoha věcech doplňovat. 

East: Snažím se, aby se prostě změnila pravidla hry 

Chiruržka Barbora East, která působí ve FN Motol, byla také jednou z přednášejících.

Pokyn „skalpel prosím“ už nepatří pouze do pánského slovníku. Další přednášející z řad inspirativních lékařek byla chiruržka Barbora East, která vyprávěla o tom, jak těžké byly její začátky v tomto oboru. „Dostala jsem se do skupiny chirurgů a zjistila jsem, že je to svět, který je vytvořen muži pro jiné muže. Vy vždycky někam přijdete a jste tam jako pěst na oko. Bohužel se to netýká jenom chirurgie,“ vysvětlila lékařka ze třetí chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol. 

Upozornila také, že čím více mužský obor si vyberete, tím více se budete setkávat s překážkami, které budou ve vás samotných. „Když budete mít pocit, že jste souzeni okolím, budete dělat víc chyb. Během kariéry dostáváte spoustu někdy dobře míněných rad. Někdy ale tak dobře míněné nejsou a ono to vede k tomu, že si postupně přestanete věřit, až nakonec začnete pochybovat o tom, jestli má vůbec smysl v tom oboru setrvávat.“ East také otevřela téma sexuálně motivovaného násilí, které se netýká jenom chirurgie, ale také akademie. Řada žen si proto řekne, že něco takového nemají zapotřebí a z profese odejde. Dalším opomíjeným problémem je podle ní také oblečení v lékařství (například ochranné pomůcky nebo oblečení na sál), které není uzpůsobené ženskému tělu. 

Barbora East se také aktivně snaží přispívat k udržitelnosti českého zdravotnictví. „Chtěli bychom kultivovat prostředí medicíny na lékařských fakultách, aby medičky nemusely poslouchat poznámky o tom, že se nikam nehodí,“ nastínila. 

Gender je věcí minulosti 

Ředitelka soukromé plastické kliniky v Praze Lucie Kalinová.

O tom, že plastická chirurgie již dávno není pouze mužskou doménou, přesvědčila publikum další z přednášejících, kterou byla plastická chiruržka Lucie Kalinová. „Plastických chirurgů je v České republice asi 150. Když dokážete, že něco umíte, tak vás mezi sebe vezmou,“ promluvila na konferenci ředitelka soukromé plastické kliniky v Praze a dodala, že genderová předpojatost už dnes dávno neplatí. „Není žádný výtah k úspěchu. Člověk si musí zkrátka všechno odpracovat. Pokud ty výsledky máte, kolegům nezbude nic jiného než vás akceptovat.“

Ženy by se také podle ní měly více učit vnímat své ženství v pracovní rovině jako výhodu a nikoliv handicap. „Pokud jste žena v tomto oboru, můžete daleko lépe navázat kontakt s klientkou, protože většina klientů plastické chirurgie jsou stále ženy,“ uzavřela s úsměvem. 

Foto: 3. LF UK

Nela Slivková