Kateřina Konečná (KSČM). Foto: Evropský parlament

Evropský parlament má nový podvýbor pro veřejné zdraví, za Česko v něm zasedne Kateřina Konečná

Na dnešním plenárním zasedání Evropského parlamentu byla oznámena jména třiceti europoslanců a europoslankyň, kteří se stali členy nového podvýboru pro veřejné zdraví. Za ČR byla jmenována Kateřina Konečná (KSČM), která se společně s kolegy bude věnovat různým problematikám souvisejícím s veřejným zdravím, ale například i se zdravotními aspekty bioterorismu. Navíc se ozývají hlasy, že veřejné zdraví je natolik zásadní sférou, že si zaslouží zřízení samostatného výboru.

Vznik nového podvýboru pro veřejné zdraví (SANT), který europarlament schválil letos v únoru, je dokladem rostoucího zájmu, který Evropská unie projevuje o oblast veřejného zdraví po nedávné pandemii covidu-19. Podvýbor bude fungovat pod záštitou stávajícího Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a zabývat se programy, iniciativami a návrhy z oblasti veřejného zdraví, léčivých přípravků a kosmetiky, Evropské lékové agentury, Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí nebo již zmíněné problematiky zdravotních aspektů bioterorismu. Posouzení a hlasování o legislativních návrzích ovšem zůstává v kompetenci výboru ENVI.

Veřejné zdraví si zaslouží víc

„Je to rozhodně dobrá zpráva, protože za vznik nového podvýboru pro veřejné zdraví jsme bojovali velice dlouho. Uznávám hodnotu ENVI jako velmi silného výboru, ovšem zaměřoval se především na otázky životního prostředí a problematice veřejného zdraví nevěnoval tolik času a prostoru, kolik si tato zásadní oblast zaslouží,“ komentuje situaci pro Zdravotnický deník čerstvě jmenovaná česká zástupkyně v podvýboru SANT Kateřina Konečná.

Česká europoslankyně se problematice veřejného zdraví věnuje kontinuálně od roku 2014 a angažuje se prakticky u všech souvisejících legislativních opatření. Jmenování do podvýboru SANT proto považuje za přirozené pokračování svých dosavadních aktivit. Bude v něm spolupracovat s některými kolegy a kolegyněmi, s nimiž již několik let upozorňovala na potenciálně problematické oblasti ze sféry veřejného zdraví, například na hrozící výpadky dodávek léků, které dnes musí EU akutně řešit.

Vznikne samostatný výbor?

Europoslanci si od vytvoření nového podvýboru slibují zefektivnění a urychlení práce na tématech spojených s veřejným zdravím. Vzhledem k faktu, že legislativní pravomoc v této oblasti zůstává v kompetenci výboru ENVI, který je reálně velmi vytížen a odpovídá za zhruba deset procent celkové legislativní činnosti Evropského parlamentu, je však otázkou, jaká bude realita. „Jsem přesvědčena, že problematika veřejného zdraví je dnes natolik důležitá, že by v příštím období Evropského parlamentu měl vzniknout samostatný výbor, protože veřejné zdraví si zaslouží samostatnou působnost,“ tvrdí Kateřina Konečná.

Podobné myšlenky však narážejí na silný protitlak členů výboru ENVI, kteří se zatím nechtějí vzdát tak důležité části svých kompetencí. Volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční na jaře roku 2024, ovšem mohou zamíchat kartami a není vůbec vyloučeno, že ke dvaceti stálým výborům Evropského parlamentu možná přibude jednadvacátý.

-les-

Foto: Evropský parlament