Jana Vykoukalová. Foto: AVDZP

U metodiky k ZUMům mohou být problémem požadavky strukturovaného podání

VZP připravila novou metodiku, která dává pravidla zařazování zvlášť účtovaných materiálů (ZUM) do úhrad. Po něčem takovém výrobci dlouho volali. Podle předsedkyně představenstva Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) Jany Vykoukalové je přitom velkým přínosem, že došlo ke sjednocení podmínek pro dokládání ceny produktu. Na druhou stranu ale podle ní strukturované podání zahrnuje obsáhlé požadavky, jejichž naplnění může být problematické. Nyní tak bude asociace sbírat podněty z terénu, které VZP následně vyhodnotí a podobu dokumentu možná v návaznosti na ně ještě upraví.

Co na novou metodiku říkáte?

Po vzniku nějaké metodiky a pravidel pro zařazování zdravotnických prostředků kategorie zvlášť účtovaného materiálu (ZUM) do úhrad jsme jako zástupci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků dlouho volali. Na jednáních s ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami jsme dlouhodobě požadovali řešení tohoto nestandardního stavu, kdy neexistovala žádná předem daná jasná pravidla, a tudíž výrobci předem nevěděli, jaké požadavky a následné rozhodnutí ze strany pojišťovny budou uplatňovány pro zařazení daného ZUM do číselníku. Proto jsme také přivítali nový přístup zástupců VZP a aktivně spolupracovali na tvorbě nové Metodiky pro zařazování ZUM.

Jaké změny nová metodika přináší?

Za největší průlom a náš úspěch z hlediska českých výrobců považujeme to, že v metodice došlo ke sjednocení podmínky pro dokládání výše ceny produktu (původce). Dle původních letitých požadavků museli čeští výrobci dokládat kalkulační listy.

Zkomplikují některé požadavky výrobcům život?

Nově vytvořené tzv. Strukturované podání je ve svých požadavcích poměrně rozsáhlé a je otázkou, zda budou výrobci a dovozci schopni poskytnout veškeré požadované informace a prokázat příslušnou inovativnost/unikátnost zdravotnického prostředku nebo zařazení do vybraného druhu prostředku – srovnatelný, srovnatelný s inovací a inovativní. Příkladem může být problematické dokládání klinického přínosu inovativního zdravotnického prostředku prakticky formou realizace klinické zkoušky. Dle dohody s VZP ale budeme nyní během tří měsíců od výrobců sbírat podněty a připomínky v podmínkách reálného uplatňování Metodiky a při vyplňování Strukturovaného podání včetně tvorby analýz dopadu do rozpočtu. Tyto by měly být společně s VZP následně vyhodnoceny a Metodika, respektive požadavky Strukturovaného podání, upraveny. Další případná aktualizace včetně termínů podání a vyhodnocení ze strany VZP by měla proběhnout za další tři měsíce.

Metodikou jsme se zabývali také například zde.

-mk-