Členka výboru ENVI a nového podvýboru SANT, česká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Foto: Evropský parlament

Ve zdravotní politice na úrovni EU nás čeká zajímavá budoucnost, říká europoslankyně Konečná

Otázky týkající se veřejného zdraví byly ve výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) dlouho upozaďovány. Tvrdí to česká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM), která byla v polovině března jmenována členkou nového třicetičlenného podvýboru pro veřejné zdraví (SANT). Jeho vznik nepodnítil jen „náraz do zdi“ v podobě covidové pandemie, ale také setrvalý tlak některých europoslanců. V prosazování efektivnějšího přístupu Evropské unie ke sféře veřejného zdraví ovšem není ani zdaleka vyhráno. „Vše podstatné si ještě budeme muset vydobýt,“ tvrdí v rozhovoru pro Zdravotnický deník Kateřina Konečná.

Co si myslíte o vzniku nového podvýboru pro veřejné zdraví? Považujete tuto událost za zásadní?

Vzhledem k tomu, že také patřím k jeho hlavním iniciátorům, tak určitě ano. Po plnohodnotném výboru pro zdraví volám několik let. Prosazovala jsem jeho zřízení už ve chvíli, když jsme s kolegy vyjednávali mandát zvláštního výboru BECA pro boj s rakovinou. Tehdy, stejně jako nyní, jsem se domnívala, že výbor ENVI, pod nějž oblast veřejného zdraví léta patří, je nevhodně koncipován a díky množství témat, kterým se musí věnovat, je v něm problematika zdravotnictví upozaďována. Tenkrát naše snaha nevyšla a došlo „jen“ ke zřízení specializovaného zvláštního, tedy dočasného, výboru BECA. Nicméně jsme to s kolegy nevzdali. Trvalo to sice několik let a měsíce vyjednávání, ale nakonec se zrodil nový podvýbor pro veřejné zdraví SANT. Bohužel, znovu je tu velké ale.

A to jaké?

Jak je uvedeno, pořád jde o pouhý podvýbor mateřského výboru ENVI. Nicméně i tak je to úspěch. Já osobně zřízení podvýboru SANT vnímám jako mezistupeň, zkoušku toho, jestli by plnohodnotný zdravotnický výbor byl v Evropském parlamentu (EP) vůbec životaschopný. S tím, že pokud se ukáže – jak očekávám –, že životaschopný je, tak by po evropských volbách v příštím roce v novém EP již konečně mohlo dojít k utvoření plnohodnotného zdravotnického výboru zcela vyčleněného z ENVI.

Nicméně to bude ještě boj, protože ENVI je v současnosti stále nejmocnějším výborem EP a někteří kolegové se svých mimořádných pravomocí vzdávají jen velmi těžce. Mandát podvýboru SANT není příliš silný. Nesmí se v něm hlasovat, hlasování může probíhat jen ve výboru ENVI v plném složení, a legislativa se v něm může projednávat pouze se souhlasem mateřského výboru. Čili vše podstatné si ještě budeme muset od kolegů vydobýt.

Co si od svého jmenování do tohoto podvýboru slibujete? Na co se chcete nejvíce soustředit?

Očekávám, že po dobách s covidem, kdy zdravotnictví v Evropské unii konečně získalo místo, které mu náleží, zřízení podvýboru SANT pomůže dostat problematiku veřejného zdraví jednou provždy do hlavního proudu primárních politik EU. A konečně se začnou řešit četné problémy, jež v rámci zdravotnictví dnes v Evropě máme. Uvidíme, jaké konkrétní věci budou podvýboru SANT výborem ENVI svěřeny.

Dle schváleného mandátu bude SANT dohlížet na zdravotnické agentury EMA (Evropská agentura pro léčivé přípravky) a ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí), a doufám, že také na DG HERA (Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví). Čili se v něm budou odehrávat klasická každoroční grilování jejich ředitelů či vystoupení jejich zaměstnanců ke konkrétním tématům. To jsou debaty, kterých se v ENVI jako „health expert“ své politické skupiny vždy účastním. Pět let jsem byla hlavní kontaktní osobou EP pro agenturu ECDC, proto je mi tato oblast velmi blízká.

Sídlo Evropské lékové agentury v nizozemském Amsterdamu, která nově spadá do gesce podvýboru pro veřejné zdraví SANT. Foto: Evropská unie

Výbor ENVI nyní projednává, případně bude velmi brzy projednávat některá zásadní legislativní opatření. Bude se na tom již nějak podílet podvýbor SANT?

Aktuálně je v legislativním procesu ve výboru ENVI několik obrovských zdravotnických dokumentů, jako je Evropský prostor pro zdravotní data (EHDS), nařízení o nakládání s krví, plazmou a látkami lidského původu (SOHO) či nová úprava poplatků pro agenturu EMA. Co z toho zůstane čistě pod ENVI a co bude svěřeno SANT, zatím nevím. Ke všem zmíněným dokumentům jsem ovšem stínová zpravodajka, takže očekávám, že se to brzy dozvím.

Každopádně na moji práci to nebude mít žádný zásadní vliv, neboť jsem členkou obou těchto těles. V SANT by na projednávání bylo více času a debata by mohla být podrobnější, protože by nebylo nutné soupeřit o čas a prostor s dalšími legislativními návrhy, které se týkají zejména energetiky, klimatu, emisí a životního prostředí. V případě návrhu EHDS to bude ještě složitější, protože ten kromě ENVI řeší i výbor LIBE (pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci). U EHDS proto neočekávám, že by byl posunut do SANT.

A co chystaný návrh Farmaceutické strategie pro Evropu?

Předložení obrovského legislativního balíku Farmaceutické strategie pro Evropu, který má předělat celý, dekády starý, právní rámec pro léky, s kolegy netrpělivě očekáváme již dva roky. Snad by měl být předložen během jara. U něj bude situace stejná, bude tedy záležet na mateřském výboru ENVI, co z tohoto balíku nám svěří. Každopádně jak vidíte, tak se rozhodně nudit nebudeme.

Očekávám, že v případě farmaceutické strategie budu jako „health expert“ naší frakce (Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské levice – GUE/NGL) rovněž stínovou zpravodajkou. Hodlám se soustředit hlavně na problematiku patentů, nedostatku léků a předcházení výpadků dodávek léčiv. K mým největším tématům však vždy patřila především vzácná onemocnění, léky proti nim (tzv. orphany) a práva pacientů.

Jaké by podle vás měl mít podvýbor SANT do konce volebního období EP priority? A půjde tedy především o nelegislativní záležitosti, nebo si pokusíte „vybojovat“ i větší vliv na připravovanou legislativu?

Jak jsem uvedla, dle mandátu SANT, jenž jsem pomáhala vyjednávat, nemůže podvýbor sám o sobě rozhodovat o tom, jakou (a jestli vůbec) legislativu bude projednávat. S tím jsem při vyjednáváních o vytvoření SANT nesouhlasila. Nicméně vládnoucí koalice frakcí EPP (Evropská lidová strana), S&D (Progresivní aliance socialistů a demokratů) a Renew Europe (Obnova Evropy) se takto rozhodla a my se s tím musíme popasovat. Čili bude záležet jen na výboru ENVI co všechno nám přesně svěří. Dá se očekávat, že nějaká legislativa na SANT určitě spadne. Koneckonců, zjevně jí letos bude více než dost pro všechny.

Mix činností tedy pravděpodobně bude jak legislativní, tak nelegislativní. Umím si představit různá slyšení a konference s tematikou zdravotnictví, léků, různých typů onemocnění a podobně, které se obvykle odehrávají v rámci ENVI. V podvýboru SANT však budou moci probíhat ve větším měřítku. Jak jsem uvedla na začátku rozhovoru, zřízení tohoto podvýboru vnímám jako jakýsi mezistupeň, zkoušku toho, jestli by plnohodnotný zdravotnický výbor v EP byl životaschopný. Takže základní prioritou SANT do konce tohoto volebního období by mělo být to, že prokáže svoji potřebnost.

Jaké výstupy by podle vás měl podvýbor SANT výboru ENVI předkládat?

V prvé řadě by měl sloužit na probrání témat, na která v ENVI není vůbec prostor, nebo je jen málo času. To je asi prvořadý úkol podvýboru SANT. Tedy dát dostatečnou váhu zdravotnickým tématům na celoevropské úrovni. Určitě se sem komplexně vrátí téma rakoviny, protože zvláštní výbor BECA již svoji činnost ukončil. Byla bych ráda, kdyby stejný prostor jako rakovině byl věnován i vzácným onemocněním a duševnímu zdraví. Taktéž se dá očekávat, že na půdě SANT vzniknou nějaké zprávy z vlastní iniciativy, například v oblasti dostupnosti léků. Abych to vše shrnula, ve zdravotní politice na úrovni EU nás čeká velmi zajímavá budoucnost.

Lenka Springs