Publikum 2. ročníku summitu Zdravotnického deníku Technologie a inovace ve zdravotnictví. Foto: Radek Čepelák

Sympozium Zdravotnického deníku představí nejnovější trendy diabetologické péče

Trendy a novinky v managementu diabetologické péče, význam Národního diabetologického programu, mezioborová spolupráce nebo úhradové mechanismy. To jsou jen některá z témat, kterým se bude věnovat sympozium Zdravotnického deníku na téma Ekonomika a management diabetologie. 19. června se ho v prostorách Event roomu Truhlárna v pražském Karlíně můžete zúčastnit i vy.

V rámci přednáškové části sympozia promluví předseda České diabetologické společnosti prof. MUDr. Martin Prázný o léčbě diabetu v Česku, SWOT analýze a Národním diabetologickém programu – poučení a výzvách pro nový program. O roli praktických lékařů v léčbě diabetu z pohledu organizace péče a její ekonomiky bude mluvit předseda Sdružení praktických lékařů ČR MUDr. Petr Šonka. Dalším tématem bude Odraz léčby komplikací v budoucím Národním diabetologickém programu, o kterém budou přednášet člen České asociace ambulantních kardiologů a vedoucí lékař kardiologie Edumed Auditorium MUDr. Jiří Veselý a primář Vitreoretinálního centra NEORIS MUDr. Jan Ernest. Přednáškový blok uzavře vystoupení náměstka ředitele VZP pro zdravotní péči PhDr. Mgr. Jana Bodnára a vedoucího samostatného oddělení léčiv a zdravotnických prostředků ČPZP Pavla Mlynáře na téma Komplexní pohled zdravotní pojišťovny na léčbu diabetu.

Po přednáškové části následuje panelová diskuse, které se zúčastní všichni přednášející, ale i další hosté. Těmi budou místopředseda sněmovního Výboru pro zdravotnictví a předseda Správní rady VZP MUDr. Tom Philipp, místopředseda sněmovního Výboru pro zdravotnictví PharmDr. Petr Fifka, předseda sněmovního Podvýboru pro lékovou politiku, přístrojovou techniku a zdravotnické prostředky MUDr. Kamal Farhan, vědecký sekretář České diabetologické společnosti MUDr. Jan Šoupal a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Irena Storová.

Akce se koná 19. června v Event roomu Truhlárna, Šaldova 5, Praha – Karlín. Přednášková část bude probíhat od 13:00 do 14:30, následná panelová diskuse od 14:45 do 16:15. Celou akci moderuje: šéfredaktor Zdravotnického deníku Mgr. Tomáš Cikrt.

V auditoriu jsou vítáni zdravotničtí pracovníci, zástupci akademické obce i představitelé managementu zdravotnických zařízení a veřejné správy. Pro veřejné subjekty, například zdravotnická zařízení, vysoké školy nebo neziskové organizace je účast zdarma, pro podnikatelské subjekty, jejich asociace, svazy a komory činí registrační poplatek 5 000 korun bez DPH. Svou účast, prosím, potvrďte na email info@medianetwork.cz.

-red-