Nemocnica v Bojniciach. (Foto: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Vlani nový urgentný príjem, teraz centrálna sterilizácia. V bojnickej nemocnici postavia ďalší pavilón

V Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach sa bude opäť stavať. Tentokrát tam po novom pavilóne urgentného príjmu pribudne budova takzvanej centrálnej sterilizácie. Trenčiansky samosprávny kraj, pod ktorý nemocnica spadá, už cez verejné obstarávanie hľadá zhotoviteľa. Odhadované náklady na projekt sú na úrovni 3,2 milióna eur.

Trenčiansky kraj chce v bojnickej nemocnici vybudovať nový pavilón centrálnej sterilizácie. Vyplýva to z dokumentu, ktorý je zverejnený vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Nový pavilón bude podľa kraja vytvárať jeden hmotný celok s novým pavilónom urgentného príjmu. Pavilóny však tvoria dva samostatné celky, ktoré sú prevádzkovo aj funkčne na sebe nezávislé.

Predmet obstarávania je súčasťou projektu výstavby nového urgentného príjmu, centrálnej sterilizácie a zníženia energetickej náročnosti spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení. Výstavba nového pavilónu by mala stáť vyše 3,28 milióna eur. Obstarávateľ stanovil predpokladaný začiatok lehoty výstavby na začiatok novembra tohto roka.

Počíta sa aj s ďalším rozvojom areálu

„Poloha nového pavilónu centrálnej sterilizácie bola v rámci areálu nemocnice zvolená tak, aby sa dosiahlo čo najlepšie prepojenie pavilónu s operačnými sálami a zároveň s prístupovou cestou do nemocnice,“ uvádza kraj v opise zákazky. Nová budova má byť postavená tak, aby bolo možné areál nemocnice rozvíjať aj v budúcnosti.

Pavilón bude s nemocnicou spojený v dvoch samostatných častiach. Bude sa tam vstupovať cez hlavný vstup, ale aj z hlavnej budovy nemocnice spojovacou chodbou. V prípade externej služby sterilizácie bude prístup zabezpečený cez hlavný vstup do nemocničného areálu. Miesta sú podľa popisu zákazky zvolene tak, aby bola čo v najmenšej miere narušená existujúca prevádzka nemocnice.

„Architektonické riešenie vychádza v maximálnej miere z funkčného riešenia danej prevádzky a zámeru dostať čo najviac denného svetla do priestoru nového pavilónu pomocou átrií. Strecha centrálnej sterilizácie je riešená ako zelená pochôdzna intenzívna s napojením na druhé nadzemné podlažie,“ popisuje zákazku kraj.

Vlani otvorili nový urgent

Nemocnica pritom ešte vlani otvorila nový pavilón urgentného príjmu. Ide pritom o jedno z najmodernejších oddelení na Slovensku. Súčasťou novej časti nemocnice je recepcia, päť ambulancií, sádrovňa, expektačné lôžka, izolačka a jednotka úrazovej starostlivosti aj s podpornými prevádzkami či zelená pochôdzna strecha. Rovnaká strecha bude vybudovaná aj v pavilóne centrálnej sterilizácie.

Výstavba nového urgentu stála viac ako 5,2 milióna eur, pričom stavebná časť presiahla štyri milióny eur a zvyšok tvorilo prvotné vybavenie a RTG prístroj. Budova mala vyriešiť problémy, ktoré nemocnici podľa vyjadrení pôvodné staré oddelenie urgentu neumožňoval. Išlo najmä o to, aby bol pacient od príchodu prebratý čo najrýchlejšie.

Na starom urgentnom príjme bolo ešte pred dvomi rokmi ošetrených viac ako 30-tisíc pacientov. Len za prvý polrok minulého roka to bolo ďalších viac ako 16-tisíc, čo je v priemere 82 pacientov za deň. Nový urgentný príjem bol naprojektovaný tak, aby zvládol aj udalosti, ktoré spôsobia hromadný príchod zranených alebo chorých pacientov.

Miroslav Homola