Radiologický asistent na Klinice radiační onkologie

  Masarykův onkologický ústav v Brně nabízí volná místa pro radiologické asistenty na Klinice radiační onkologie

  Klinika radiační onkologie se věnuje teleradioterapii i brachyradioterapii nádorových onemocnění. Na pracovištích kliniky se aplikuje kurativní a paliativní léčba všech solidních nádorů i hematoonkologických onemocnění, včetně vysoce specializované techniky celotělového ozařování (total body irradiation TBI). Jako jedno ze dvou pracovišť v ČR se věnuje radioterapii dětských nádorů ve spolupráci s Klinikou dětské onkologie FN Brno. U mozkových nádorů se díky speciálnímu vybavení jednoho z lineárních urychlovačů provádí stereotaktická radiochirurgie a radioterapie. Lineární urychlovač MOU disponuje možností využití i pro extrakraniální stereotaktickou radioterapii a možností využití radioterapií při řízeném dýchání – respiratory gating. Dále oddělení zevní radioterapie disponuje RTG ozařovačem, kde provádíme radioterapii kožních tumorů, paliativní radioterapii a nenádorovou radioterapii.

   

  Požadavky

  • odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta bez odborného dohledu je podmínkou,
  • spolehlivost, odpovědnost, komunikační schopnosti, pracovitost

  Další informace

  • týdenní pracovní doba 40 hod. týdně 
  • odměňování dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění
  • onkologický příplatek a příplatek za ztížené prac. prostředí ihned od nástupu 
  • moderní pracoviště s nadstandarním přístrojovým vybavením
  • podpora vzdělávání a osobního rozvoje

   

   MOÚ poskytuje široké spektrum zaměstnaneckých benefitů:

  • dotované závodní stravování – teplá strava přímo v místě pracoviště
  • příspěvky na rekreaci, wellness, sport, kulturu, penzijní či životní pojištění dle vlastního výběru v rámci osobního účtu zaměstnance
  • 1 Sick-Day (možnost čerpat 1 den zdravotní volno)
  • zvýhodněný telefonní tarif pro zaměstnance a až pro 3 rodinné příslušníky
  • možnost čerpat bezúročné sociální půjčky
  • peněžní dary z fondu kulturních a sociálních potřeb
  • karta Multisport
  • aktuálně slevy 6 – 18 % u CK Alexandria na pobytový zájezd
  • aktuálně sleva 25 % na produkty Pojišťovny VZP (cestovní pojištění, pojištění domácnosti apod.) zahrnující i rodinné příslušníky
  • klubová karta INFINIT + (slevy 15 – 30 % na produkty)

  Kontakt: RNDr. Olga Jánská
  Tel.: 543134249
  Bližší informace naleznete zde:
  https://www.mou.cz/radiologicky-a-asistent-ka/j172  nebo https://www.mou.cz/radiologicky-a-asistent-ka/j186