Vedoucí oddělení komunikace se zdravotními pojišťovnami

  ÚHKT přijme vedoucí oddělení komunikace se zdravotními pojišťovnami

  Hlavní náplň práce:

  • Řízení oddělení komunikace se zdravotními pojišťovnami
  • Jednání se zástupci zdravotních pojišťoven o smluvních podmínkách a výši úhrad
  • Koordinace sběru dat o provedených zdravotních výkonech, spotřebovaném zdravotnickém materiálu a léčivých přípravcích pomocí kódů pro účely úhrad zdravotní péče zdravotními pojišťovnami a kontrola jejich vykazování. Příprava podkladů, evidence a kontrola smluv a dodatků se zdravotními pojišťovnami
  • Provádí analýzu produkčních dat, navrhuje opatření v oblasti smluvních vztahů a v oblasti řízení rozsahu péče poskytované pojištěncům ZP s cílem dosažení rovnováhy mezi získanými a vynaloženými zdroji
  • Koordinuje postup při zpracování námitek ke kontrolním a revizním zprávám a ročnímu vyúčtování
  • Vydává metodické pokyny a opatření jako součást obecně závazných vnitřních směrnic
  • Zajišťuje elektronickou komunikaci s Portály ZP, řeší problémy vykazování při změnách metodiky s oddělením kontroly dávek ZP.

  V případě zájmu: [email protected]