Pátek, 1. července, 2022

RUBRIKA

Poradna VZP

Úskalí vyřizování žádostí o úhradu zdravotní péče

Vystavení žádanky o schválení/povolení výkonu, zdravotnického prostředku nebo léčivého přípravku jsou každodenní činností skoro všech zdravotnických zařízení. Přestože se jeví příprava a vyplnění žádosti...

Registrace pacientů u poskytovatele v oboru zubní lékařství

V aktuální Poradně rozebereme problematiku povinnosti registrace nových pacientů u poskytovatelů v oboru zubní lékařství. Jak registrace probíhá a jak musí být pacient nahlášen pojišťovně se...

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb poskytujících péči osobám, které uprchly z území Ukrajiny v důsledku ozbrojeného konfliktu

V této Poradně přinášíme ve stručnosti nejdůležitější informace pro poskytovatele zdravotních služeb, které poskytují pojištěncům–uprchlíkům z Ukrajiny z důvodu válečného konfliktu (dále jen „uprchlíci“). Podrobnosti pojišťovna aktualizuje...

Bonifikační program VZP PLUS

I v roce 2022 nabízí VZP ČR svým smluvním partnerům ve vybraných odbornostech účast v bonifikačním programu VZP PLUS. Jeho cílem je řešit konkrétní a aktuální...

Ověření platnosti pojištění a platnosti průkazu pojištěnce VZP přes VZP Point

O VZP Pointu jste jistě už slyšeli, ale víte, že lze přes VZP Point také ověřovat platnost zdravotního pojištění nebo platnost průkazu pojištěnce VZP,...

Potenciál zákona o elektronizaci zdravotnictví

Koronavirová krize jasně ukázala na ty obory, které značně trpí nedostatečnou mírou digitalizace, a zdravotnictví patří mezi ně. V našem oboru ale vyčnívají dva...

Přínos telemedicíny pro zdravotnictví

V souvislosti s pandemií covid-19 se stále častěji skloňuje význam a přínos digitálních technologií i ve zdravotnictví. Média plní pojmy jako distanční vyšetření, telemedicína nebo...

Závislost státních institucí na dodavateli z pohledu informačních technologií a situace ve VZP

Rozvoj informačních technologií v posledních letech umožnuje podnikům a firmám zvyšovat kvalitu svých služeb. Pokud obecně platí, že soukromý sektor umí reagovat rychleji a pružněji...

Regresní náhrady ve vztahu k oznamovací povinnosti poskytovatele

Podle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění...

Vybrané aspekty převodu lékařské praxe z pohledu zdravotní pojišťovny

Novelou zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP“),...

NEJČTENĚJŠÍ