Patologie se digitalizuje a přechází do online režimu

Digitalizace v patologii je účinnou odpovědí na nedostatek specializovaných histopatologů, nemocnice v rámci určitých regionů mohou obrázky jednoduše sdílet. Foto: GE Healthcare Media

Světové zdravotnické instituce se pustily do digitalizace procesů v patologii. Od rozsáhlého úkolu si slibují především přesnější diagnostiku chorob – a jak už to tak bývá, také zefektivnění provozu patologických oddělení nemocnic.

 

Protože se počet kvalifikovaných patologů snižuje a stárnutí populace je spolu s komplexností nádorového onemocnění na vzestupu, třeba společnost Philips už oznámila, že globálně podpoří širší využívání svého Digital Pathology Solutions. To by mělo zdravotnickým zařízením umožnit přepracovat tradiční pracovní postupy v histologii, zvětšit výkonnost a produktivitu a zvýšit jistotu při stanovení diagnózy.

Jak to funguje

Při zkoumání vzorku pacientovy tkáně, hraje patologie klíčovou roli ve stanovení diagnózy, léčbě a prevenci nejrůznějších onemocnění včetně rakoviny. Několik velkých světových patologických institucí a patologických sítí zavedlo digitální patologickou platformu Philips. Ta umožňuje integrovaný přístup, který zlepšuje pracovní toky, zrychluje konzultace, sjednocuje data pacientů a otevírá flexibilní cesty k získání více informací ze vzorků nádorové tkáně, shrnuje Digital Journal.

„Moderní patologické laboratoře jsou pod neustálým tlakem na zvyšování efektivity spolu se zlepšováním kvality,“ uvedl Russell Granzow, generální ředitel Philips Digital Pathology Solutions. „Protože přechod k individualizované medicíně vyžaduje patologická data, která umožní stanovení správné léčby pro konkrétního pacienta v daném čase. Společnost Philips směřuje svůj vývoj k digitalizovaným pracovním postupům, aby mohli patologové splňovat požadavky, které jsou na ně v tomto oboru kladeny.“

Philips je první významná společnost, která se na problematiku digitální patologie zaměřila ve velkém, to ale neznamená, že by se celý tento směr nově objevil.

Kde to funguje

Třeba Singapore General Hospital (SGH), vlajková loď systému zdravotní péče bohaté městské republiky, nedávno ve své diagnostické laboratoři zprovoznila největší zařízení digitální patologie na světě, napsal Marketwatch. Ke zpracování svých 50 000 patologických případů ročně bude SGH využívat více než 1,6 petabytů paměti na disku a 1,6 petabytů pro archivaci pásek, aby se tak vyhnula potížím při skladování sklíček se vzorky tkání, jako je ztráta, rozbití, znehodnocení nebo omyly při ruční archivaci – a také zmenšila fyzický prostor, který je pro správu všech těchto záznamů nezbytný. Společnost AZ Sint Jan z belgických Brugg dokončila instalaci komplexního zařízení, které umožní úplnou digitální histopatologickou diagnózu. S ohledem na to, že změna krátkého přechodného procesu na digitální by ušetřila spoustu nákladů a zvýšila výkonnost, zvolil hlavní patolog van den Berghe možnost vyhnout se strategii postupného přechodu koordinací plně digitální implementace, aby bylo možno těžit z tohoto nového způsobu práce, píše tamní Gesondheit.

Dvě soukromé rakouské patologické laboratoře, v Halle v Tyrolsku a v St. Pölten poskytují diagnostické služby pro nemocnice a soukromá zdravotnická centra v celém Rakousku. Pro zrychlení diagnózy vzorků a k zavedení interaktivních konzultací specialistů s pacienty vytváří tým doktora Soleimana mezinárodní síť patologů, kteří přecházejí na plně digitalizovaný pracovní postup se zhruba 200 000 histologickými vzorky ročně.

Německou telemedicínskou platformu CCS Telehealth Ostsachsen poskytuje dceřiná společnost fakultní nemocnice v Drážďanech a společnost T-Systems International. Evropská pilotáž nabízí širokou škálu možností v sítích lékařské péče a má překonat dřívější omezení. Díky začlenění digitální patologie mají patologové možnost analyzovat digitálně zachycené vzorky tkáně a digitálně konzultovat případ s radou jiných specialistů s cílem zlepšit diagnostiku pacienta, píše e-Health.

Nadační fond fakultních nemocnic Sheffield Teaching bude zase partnerem fondu Hull and East Yorkshire Hospitals NHS Trust za účelem vývoje služby v oblasti vzdálené výměny digitálních zpráv o patologických případech. V reakci na dlouhodobý problém nedostatku histopatologů ve Velké Británii tato spolupráce v rámci Británie umožňuje partnerům nabízet své služby ostatním nemocnicím v regionech Yorkshire, Humber a umožňuje přístup ke službě diagnostické histopatologie s dílčí specializací všem pacientům. Systém je možno dále rozšiřovat, pokud se k této spolupráci přidají další zařízení a patologické laboratoře.

Ondřej Fér