Infarkt jako první příznak cukrovky? Bohužel běžné

První manifestací diabetu může být až akutní infarkt myokardu. Úmrtnost diabetiků je v tomto případě vyšší než u ostatních pacientů, varují lékaři. Ilustrační foto: Graytvinc.com/Reddit

Diabetiky nezabíjí cukrovka, ale kardiovaskulární komplikace jejich onemocnění. Pravděpodobnost, že zemřou třeba na cévní mozkovou příhodu nebo selhání srdce je u nich dvakrát vyšší než u běžné populace. Pokud už prodělali infarkt myokardu, pak toto riziko roste dokonce na šestinásobek. Nová terapie jim ale dává naději. Podle studie zveřejněné na 51. Výročním setkání Evropské Asociace pro studium diabetu ve Stockholmu je možné u diabetiků riziko úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění snížit až o 38 %. Byť jde o velmi pozitivní výsledek, zatím není jasné, jaké budou dlouhodobé dopady této léčby. Studie sice zahrnula více než sedm tisíc pacientů, ale trvala pouze tři roky.

 

Diabetes 2. typu je jedním z nejvážnějších zdravotních problémů nejen ve vyspělém světě, ale stále častěji v rozvojových zemích. Podle International Diabetes Federation žije na světě 387 milionů diabetiků, v roce 2035 jich bude už 592 milionů. Nárůst pacientů zažívá i Česko. V roce 2000 bylo u nás podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky 654 tisíc diabetiků, před dvěma lety jich ale bylo už 851 tisíc. Všichni tito nemocní ale nebojují jen diabetem samotným, ale i s jeho velmi vážnými komplikacemi. „Pacienti s diabetem jsou ve vysokém riziku kardiovaskulárních onemocnění ve srovnání s běžnou populací,“ upozorňuje profesor Štěpán Svačina, přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Více komplikací, vyšší riziko úmrtí

Záludností diabetu II. typu, stejně jako následných kardiovaskulárních komplikací, ale je, že se rozvíjí dlouhou dobu bezpříznakově. „První manifestací diabetu může být až akutní infarkt myokardu. Úmrtnost diabetiků je v tomto případě vyšší než u ostatních pacientů,“ popisuje kardiolog Jan Václavík z I. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. To ale nejsou jediné srdečněcévní problémy, které na diabetiky čekají. Pacienti s diabetem mívají rozsáhlejší a závažnější postižení koronárních tepen ve srovnání s běžnou populací, současně mají častější výskyt srdečního selhání v akutní fázi infarktu myokardu. „Diabetici mají také vyšší výskyt ostatních komplikací  – arytmií, kardiogenního šoku, selhání ledvin a rekurentního infarktu myokardu,“ dodává docent Václavík. Předpokládaná délka života je u pacientů s diabetem 2. typu nižší v průměru o 12 let, pokud trpí zvýšeným rizikem kardiovaskulárních komplikací.

U pacientů s diabetem je tak ochrana srdce a cév v popředí zájmu, bohužel i přes intenzivní terapii se nedaří snižovat jejich rizika rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. „Léčba diabetika 2. typu by měla zahrnovat dodržování životosprávy (pohyb, nekouření), snahu o co nejlepší metabolickou kompenzaci cukrovky, snižování vysokého krevního tlaku, dosažení optimální tělesné váhy a léčbu dyslipidemie,“ vysvětluje profesorka Terezie Pelikánová, přednostka Centra diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP. Ale i přes tuto terapii jsou diabetici stále ve větším ohrožení než běžná populaci.

Nadějné výsledky nové terapie

Nedávno zveřejněné výsledky studie EMPA-REG OUTCOME, na které se podílelo 590 klinických pracovišť a bylo do ní zahrnuto více než sedm tisíc pacientů ve vysokém kardiovaskulárním riziku, ale přinesly nemocným novou naději. Účinná látka empagliflozin, za níž stojí farmaceutické společnosti Boehringer Ingelheim a Eli Lilly, dokáže významně snížit riziko kardiovaskulárního úmrtí a život neohrožujících srdečních i mozkových příhod u pacientů s diabetem 2. typu. Studie ukázala pokles rizika úmrtí kvůli srdečním problémům o 38 %, pokles všeobecného rizika úmrtí o 32 % i pokles rizika hospitalizace kvůli selhání srdečních funkcí o 35 %.

„Tyto výsledky jsou vynikající zprávou pro všechny pacienty s diabetem 2. typu, kteří trpí zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Jeho snížení je v jádru našich snah v oblasti diabetické péče. Doposud žádný lék nedokázal riziko úmrtí ze zmíněných důvodů snížit,“ uvedl pro agenturu Reuters Bernard Zinman, ředitel The Mount Sinai Diabetes Center v kanadském Torontu. Do této studie byli zahrnuti i čeští pacienti a jejich lékaři. Jedním z nich byl také docent Martin Prázdný z III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN. „Pro diabetology jsou výsledky této studie ohromný úspěch a naděje, že budeme našim pacientům moci prodloužit a zkvalitnit život,“ je přesvědčený diabetolog. Nadějně vidí novou terapii také Christopher P. Cannon, profesor kardiologie působící Brigham and Women’s Hospital v americkém Bostonu a Harvard Medical School, který se však studie neúčastnil. „Považuji za velmi důležité zjištění, že empagliflozin dokázal dále významně snížit úmrtí na kardiovaskulární komplikace i u pacientů, kteří již byli léčeni léky snižujícími toto riziko,“ uvedl pro agenturu Reuters.

I přes velmi pozitivní výsledky však není zřejmé, jak nový lék ovlivní životy pacientů z dlouhodobého hlediska. „Skutečně se domníváme, že jde o přelom v diabetologii, ale tato studie trvala krátce a my nevíme, co s pacienty bude po deseti a více letech,“ upozorňuje profesorka Pelikánová. Už během relativně krátké doby studie prokázala obrovský efekt, což je zároveň jejím limitem. „My nyní nejsme schopni jednoznačně říct, zda tento pozitivní efekt bude přetrvávat,“ dodává diabetoložka. Stejně tak v současnosti chybí data o tom, jak by z nové léčby mohli profitovat diabetici, u nichž je kardiovaskulární riziko nízké. „Studie byla provedena u pacientů, u nichž již bylo kardiovaskulární onemocnění rozvinuté. Pro ostatní nemáme data. Můžeme ale předpokládat, že i oni by mohli z této terapie profitovat a riziko u nich bude redukováno,“ uzavírá docent Václavík.

Ludmila Hamplová

Zaujal vás náš článek? Budeme rádi, když dáte svůj hlas Zdravotnickému deníku v anketě

Křišťálová lupa zde.   kl-hlasovani-button-88x31-1