Rekondiční pobyty podle RBP: manažeři do Tater, horníci do oblasti se sníženou kvalitou ovzduší

"Kontrolní skupina se pozastavuje nad tím, že manažerům byly propláceny pobyty ve 4 hvězdičkových hotelech v Tatrách, zatímco pojištěncům, např. z řad horníků, byl hrazen pobyt v hotelu Odra na Ostravici, tedy v oblasti, která je dle dat z Českého hydrometeorologického ústavu oblastí se sníženou kvalitou ovzduší,“ píše se v závěrech kontroly v RBP. Foto: koláž ZD

Horníky poslala na rekondiční pobyt do Ostravice, kde je snížená kvalita ovzduší, zatímco své manažery do čtyřhvězdičkového hotelu v Tatrách. Zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna schytala v rámci nedávno proběhlé kontroly ministerstva financí a zdravotnictví kritiku, že jednala v rozporu s použitím prostředků fondu prevence, ale také se zákonem o finanční kontrole.

 

„RBP proplácela svým manažerům rekondiční pobyty jako benefity z prostředků fondu prevence, což je v rozporu se zákonem o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách. Fond prevence tvoří pojišťovna za účelem podpory zdraví a zdravého životního stylu svých pojištěnců, nikoli za účelem poskytování benefitů svému vedení,“ konstatovalo při zveřejnění výsledků kontroly ministerstvo financí.

Kontroloři přitom poukázali, že RBP porušila zákon o finanční kontrole, protože u vysokohorských pobytů v Tatrách v letech 2011 až 2014 nepostupovala hospodárně. Dopustila se také porušení paragrafu 6 zákona o veřejných zakázkách, tedy zásady transparentnosti, navíc do intervence kontrolní skupiny neuveřejnila na profilu zadavatele ani jednu smlouvu týkající se těchto ozdravných pobytů. Jednotlivé veřejné zakázky přitom nebyly ani v seznamu veřejných zakázek, který měla RBP připravit na základě požadavku ministerstva financí z roku 2015.

„Kontrolní skupina na základě výše uvedeného má za to, že RBP dodavateli Hotel Odra s. r. o. vědomě sjednávala a dále každoročně sjednává neoprávněnou výhodu při zadání veřejné zakázky,“ stojí v kontrolních závěrech.

Pobyty v Tatrách ovšem podle zjištění kontrolorů čerpal například ředitel a náměstci RBP či externí dodavatelé RBP, což znamená, že je pojišťovna podle zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách měla financovat ze sociálního, ne preventivního fondu.

„Tímto jednáním zdravotní pojišťovna omezila svůj fond prevence a namísto zesílení podpory zdravotních programů např. pro vyšetření melanomu sponzorovala pobyty svého vlastního managementu ve 4 hvězdičkových hotelech v Tatrách. Toto jednání je jak v rozporu s použitím prostředků fondu prevence, ale také i v rozporu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, viz § 25 odst. 1 písm. a), který stanoví povinnost vedoucímu orgánu veřejné správy zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Kontrolní skupina se pozastavuje nad tím, že manažerům byly propláceny pobyty ve 4 hvězdičkových hotelech v Tatrách, zatímco pojištěncům, např. z řad horníků, byl hrazen pobyt v hotelu Odra na Ostravici, tedy v oblasti, která je dle dat z Českého hydrometeorologického ústavu oblastí se sníženou kvalitou ovzduší,“ píše se v kontrolních závěrech.

Na tomto místě doplňme, že podle katastru nemovitostí je hotel Odra v Ostravici ve vlastnictví pojišťovny, která ho však pronajímá k provozování soukromému s.r.o., jemuž tak platí za pobyt svých pojištěnců v hotelu, který je v jejím vlastnictví.

A co na výše uvedená zjištění říká OKD, v jehož řadách jsou pojištěnci RBP, potažmo odbory? „Společnost OKD, a.s. je spoluzakladatelem, nikoliv vlastníkem zdravotní pojišťovny. Ze zákona má právo nominovat do správní rady a dozorčího orgánu své zástupce. I proto, aby hájili zájmy svých zaměstnanců – pojištěnců Revírní bratrské pokladny. Naši zástupci v orgánech RBP pracují zodpovědně, v rámci zákonných mezí, a problematikou RBP se zabývají v průběhu každého zasedání. To se samozřejmě týká i aktuálních závěrů a nápravných opatření, které tato zdravotní pojišťovna v reakci na výsledky veřejnoprávní kontroly přijala. Nemůžeme proto předjímat, „vytrhávat věty z kontextu“ a bez důkladné analýzy jakkoliv v tuto chvíli komentovat výsledky kontrolní zprávy,“ uvedl mluvčí OKD Ivo Čelechovský. „Manažerské pobyty jsou už dávno zrušené,“ napsal nám pouze šéf Sdružení hornických odborů a člen správní rady RBP Jaromír Pytlík.

Na ozdravné pobyty RBP šlo v loňském roce 4,1 milionu korun, na rekondiční péči rizikových skupin pak podle zdravotně pojistného pláno mělo putovat 9,5 milionu korun.

Náklady na preventivní zdravotní péči čerpané z fondu prevence RBP.

-mk-