Bludné balvany zamířily k léčitelům i boji proti elektrosmogu

"Téma textilií chránících před elektrosmogem zpracovává Veronika Šafářová dále ve své disertační práci pod vedením vedoucího katedry profesora Jiřího Militkého," chlubí se Technická univerzita v Liberci na svém webu. Teď si může připojit fotografii Bludného balvanu, který získal prof. Militký za to, že vymýšlí, jak chránit lidi před nebezpečím, které reálně neexistuje. Foto: TU Liberec

Bludné balvany, které dnes na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy udělil Český klub skeptiků Sisyfos, letos putovaly ve větší míře než v minulých letech do oblasti zdravotnictví. Balvany si odnesli irisdiagnostici, propagátoři užívání oxidu chloričitého jakožto všeléku, alternativní léčebný přístroj Delta-laser i uznávaný profesor Jiří Militký, kterému skeptici vyčítají, že se svým výzkumem svezl na populární, ale iracionální vlně obav z všudypřítomného elektrosmogu a jeho vlivu na lidské zdraví.

 

„Za rok 2014 komitét obdržel přes 120 nominací; vesměs docela kvalitních, takže začínáme uvažovat, že bychom v budoucnu udělovali Bludné balvany čtvrtletně,“ řekl v nadsázce ve svém úvodním proslovu při předávání XVII. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2014 člen výboru skeptiků a astronom Jiří Grygar. Mimo jiné v něm “vyzdvihl” zásluhy, které na růstu iracionality u nás mají veřejnoprávní média a také univerzity, které “zadávají bizarní  témata, která jsou pak studenty zpracována v rozporu s kritickou vědeckou metodou, a školitelům nebo oponentům to ani nepřijde.” Pro příklad uvedl třeba závěrečné absolventské práce jako “Reiki jako možnost posilování psychické stability“, „Návrh interiéru bytu dle Feng Shui a geopatogenních zón“ či „Výchova a vzdělávání podle znamení zvěrokruhu jako alternativa ve vzdělání”.

“Povinnost vysokých škol zveřejňovat plné texty bakalářských, magisterských i doktorských prací na internetu se pro náš komitét stává doslova zlatým dolem a vřele doporučuji našim příznivcům, aby si ve volných chvílích na příslušných webových stránkách  zabrouzdali. Tituly nejvýživnějších prací jsou tak výmluvné, že umožňují poměrně rychlou identifikaci příštích kandidátů na balvany. Hlavní zásluhu na tak znamenitém výsledku nemají přirozeně studenti, ale jejich školitelé, vedoucí kateder a zejména oponenti,” prohlásil ve svém proslovu Jiří Grygar.

Balvan pro fanoušky oxidu chloričitého i diagnózu z oka

A kdo dnes tyto recesistické anticeny českých skeptiků za loňský rok získal? Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev si odnesli Ota Nepilý a spol, tedy propagátoři léčby oxidem chloričitým. Objevitelem této bizarní alternativní léčebné metody je Američan Jim Humble, který smíchal chloritan sodný s desetiprocentním roztokem kyseliny citronové. Z “koktejlu” se začne uvolňovat chlordioxid. Tento preparát nazval Humble MMS a začal jím léčit lidi po celém světě (psali jsme o tom zde). U nás se MMS prosadilo už před několika lety a teď jsou populární další preparáty na podobné bázi jako jsou CDS či CDS2, což je “poslední, nová verze CDS, kdy se v oddělené nádobě nechá reagovat chloritan sodný – NaClO2 s hydrogensíranem sodným – NaHSO4 a vzniká nejčistější roztok ClO2 ve vodě, kde nejsou žádné nežádoucí a škodlivé sloučeniny. Je to nejčistější známá verze oxidu chloričitého, kdy vodě je skoro 100% čistota ClO2, lze říci, že 99,9%, což oproti staré MMS s kys.citrónovou, kde byla čistota jen 65% je velký technologický pokrok a obrovský krok kupředu vzhledem k uživateli a uživatelské vlídnosti k organismu i účinnosti,“ můžeme se dozvědět na fanouškovských stránkách určených CDS. Podle skeptiků a lékařů jde o zjevný nesmysl. Navíc poukazují na to, že tyto preparáty pacienty nejen neléčí, ale ještě jim je z nich špatně, což ale mnozí uživatelé vítají, protože to považují za důkaz zdárné léčby.

Dalším kandidátem z oblasti lidského zdraví se stal kolektiv českých irisdiagnostiků „Kateřina Konrádová a spol.“, kteří získali zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za „propagaci a užívání irisdiagnostiky k léčbě s občas nečekanými vedlejšími účinky“. Těmito „vedlejšími účinky“ připomněli skeptici irisdiagnostikům loňskou smrt šestiletého chlapce cukrovkáře, jemuž právě na radu neznámých léčitelů irisdiagnostiků rodiče vysadili inzulin / irisdiagnostice jsme psali zde).

„Udělujeme Bludný balvan jako varování, že irisdiagnostika je nejen směšná, ale v rukou nekritických alternativců i velmi nebezpečná,“ dozvěděli se diváci při udělení tohoto Balvanu.

V kategorii družstev pak stříbro dostali zástupci Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze za „pionýrské prosazení exopolitiky jako vědecké disciplíny“. Skeptici ocenili, že na této katedře byla obhájena inženýrská diplomová práce postavená na tom, že mimozemšťané jsou mezi námi a měli bychom s nimi jednat a založit na to téma dokonce vědní obor exopolitika.

Alternativní přístroj a elektrosmog

V kategorii jednotlivců si bronz odnesla esoterička Alžběta Šorfová, provozovatelka internetové televize Cesty k sobě, kde se mimo jiné zabývá léčitelstvím a alternativní medicínou. Skeptici ocenili, že čerstvá nositelka Balvanu „je v telepatickém kontaktu s kosmickou Světelnou radou, a tudíž má spolehlivé informace“.

Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců získal Dalibor Kuběna „za zpřístupnění největšího objevu holistického léčení v tomto století českým pacientům“.

„Časy, kdy si šarlatáni vystačili při léčení třeba jen s virgulí, jsou dávno pryč. Aby důvěřiví lidé šarlatánům nepřestali věřit, musel technologický pokrok přijít i sem. Terapeutický přístroj s názvem Delta-laser, určený pro tzv. coMra terapii (Coherent Multi-Radiance Therapy), sice nepatří k těm nejsofistikovanějším na trhu, o to má větší léčebný potenciál. Na český trh ho již několik let dodává firma pana Kuběny,“ uvedli skeptici při předávání Bludného balvanu.

Alternativní přístroj připomíná sprchovou koncovku, ale nestříká z ní voda, nýbrž několik „léčivých energií“ současně. Jejich zdrojem je devět LED diod barevných, jedna infračervená laserová a čtyři miniaturní budiče ultrazvuku. Proud léčivých energií do postižené části těla údajně koncentruje zabudovaný permanentní magnet.

„Tento největší objev holistické medicíny nabízí náš obchodník s nadějí za odpovídající cenu. V základní verzi s jedním nástavcem je za 36 000 Kč, celý komplet pro profesionály za 200 000 Kč,“ uvedli skeptici a na závěr dodali, že Dalibor Kuběna dostává cenu za „hloupé a nebezpečné pohrdání vědeckou medicínou i zdravým rozumem.“

Letos nejkontroverznějším Balvanem se pak stal zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců, který si odnesl prof. Ing. Jiří Militký za „vývoj textilií proti „elektrosmogu“ a za dezinformace o jeho působení na zdraví.“

Termín „elektrosmog“ je jeho zastánci používán pro označení nebezpečného rizikového faktoru v životním prostředí, o jehož působení na lidský organismus prý víme jen málo a proti kterému se musíme chránit pomocí rozličných, jimi nabízených, opatření. Ve skutečnosti se ale nejedná o nic jiného než o fyziku dobře známého elektromagnetického pole, jehož vlivu na člověka byla během více než 70 let systematického výzkumu věnována pozornost větší, než kterémukoli jinému potenciálně škodlivému faktoru a pro jehož negativní účinky byly již v minulém století stanoveny bezpečné expoziční limity, které jsou ve většině vyspělých zemí světa kontrolovány zákonem.

Za dezinformace týkající se „elektrosmogu“, většinou spojené s nabídkou podvodných zařízení a služeb, bylo v minulosti podáno mnoho návrhů na Bludný balvan. „Konkrétní jednotlivci však nedosahovali takových kvalit, aby jim bylo možné udělit tak významné ocenění. Situace se změnila, když se do boje za ochranu proti „elektrosmogu“ pustil Jiří Militký, profesor a vedoucí katedry textilních materiálů na Technické univerzitě v Liberci. Pod jeho vedením byla vyvinuta speciální textilie obsahující tenká ocelová vlákna, která je určena pro běžné nošení, a která má uživatele před „elektrosmogem“ chránit. Vývoj byl podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, byl součástí disertační práce, kapitoly v knize a v květnu letošního roku bude dokonce na trh uvedeno první „anti-elektrosmogové“ tričko jako prezentace úspěšné spolupráce akademické sféry a průmyslu,“ dozvěděli se diváci v sále při udělení tohoto Bludného balvanu.

Toto brnění proti „elektrosmogu“ je podle skeptiků vzorovou ukázkou blátivého myšlení, jelikož se snaží chránit uživatele proti neexistujícímu nebezpečí. Expozice elektromagnetickému poli v jakýchkoli místech přístupných běžnému občanu je totiž hluboko pod bezpečně známým prahem působení.

„Na závěr je zajímavé uvést výsledek našeho úsilí v hledání vědeckých pramenů, které stimulovaly profesora vysoké školy k zapojení se do boje proti „elektrosmogu“ a k započetí časově i finančně náročného vývoje „anti-elektrosmogové“ textilie. V jeho knize věnované tématu jsme však našli jen jediný odkaz na publikaci týkající se možných zdravotních účinků elektromagnetického pole na člověka. Vyšla v časopise Elekroinstalatér. Pramen poněkud neobvyklý pro akademického pracovníka. Za uvedené významné počiny na poli účelového strašení veřejnosti a za ukázkovou ignoraci současného vědeckého poznání udělujeme profesoru Jiřímu Militkému zlatý Bludný balvan,“ uvedli také skeptici při zdůvodnění udělení zlatého Bludného balvanu.

-kk-