Díky onkologickému testu se přes třicet žen vyhnulo zbytečné chemoterapii

Sedm z deseti žen s karcinomem prsu typu DCIS má nízké riziko, že se po odoperování nádoru nemoc vrátí. Bez onkologického testu, který riziko identifikuje, ovšem tyto ženy často zbytečně podstupují chemoterapii. Foto: Pixabay

Více než tři desítky pacientek se loni vyhnuly chemoterapii či další léčbě díky testu Oncotype DX. Část žen po operaci rakoviny prsu má totiž nízké riziko, že se nemoc vrátí – jenže ještě do loňského roku neměli čeští lékaři příliš šancí (pokud se žena nerozhodla zaplatit si test z vlastní kapsy), jak je rozpoznat. Na nepříjemnou léčbu snižující riziko návratu choroby tak musela většina. Během prvního roku, kdy test začala hradit největší česká zdravotní pojišťovna, na chemoterapii nemusela více než polovina žen, kterým byl test proveden.

 

„Test Oncotype DX není vhodný pro všechny pacientky, ale jen pro omezenou skupinu s určitým typem nádoru a v určité fázi nemoci. Loni ho lékaři v komplexních onkologických centrech indikovali celkem 49 klientkám VZP. Dvaatřicet z nich se díky tomu vyhnulo chemoterapii. Celkové náklady, které měla v roce 2014 VZP s použitím testu Oncotype DX, byly 4,8 milionu korun. Jeden totiž vyjde na 98 tisíc. Zbytečná chemoterapie pro 32 klientek, u nichž se díky testu ukázalo, že se pro ně ve skutečnosti nehodí, by však dosáhly zhruba 3,7 milionu. Čistě z ekonomického pohledu tedy použití unikátního vyšetření znamenalo zvýšení nákladů o 1,1 milionu korun. Zdravotní i psychický stav a kvalita života více než tří desítek klientek, které by zbytečná chemoterapie bezpochyby poznamenala, však za tuto částku zcela jistě stojí,“ uvádí mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Nutno ovšem podotknout, že reálná čísla jsou zřejmě trochu jiná. Ženy podstupující chemoterapii či ozařování mívají řadu vedlejších účinků, které si taktéž vyžádají náklady, nemluvě o době strávené v pracovní neschopnosti. Studie provedená v Irsku tak například ukázala, že při využití testu pro 342 pacientek během jednoho roku byla úspora pro veřejný zdravotní systém v přepočtu více než 23 milionů korun.

Že test skutečně funguje a osvědčuje se, nyní potvrdila také další velká studie, jejíž výsledky byly oznámeny v červenci. „Tato nová publikace spolu s výsledky nedávné studie ukazuje, že Oncotype DX změní rozhodnutí ohledně léčby u téměř 30 procent případů pacientek s DCIS (duktální karcinom in situ, typ karcinomu prsu, pro který je onkologický test speciálně určen, pozn. red.),“ říká Frederick Baehner, viceprezident společnosti Genomic Health, která test vyvinula.

Zatím jen pro některé pacientky

Jak využití testu vypadá v praxi? Pokud lékař odhalí rakovinu prsu v časném stadiu, doporučí většinou chirurgické odstranění nádoru. Poté je třeba co nejvíce minimalizovat riziko, že by se onemocnění mohlo vrátit, takže obvykle následuje chemoterapie, hormonální léčba, radioterapie nebo jejich kombinace. U některých žen je ovšem hrozba, že se rakovina vrátí, malá. Tyto pacientky je dnes možné odhalit tak, že se vzorek tkáně vyjmuté při zákroku odešle do zahraničí na jediné specializované centrální pracoviště, z něhož přijdou výsledky během sedmi až deseti dnů. Test přitom přiřadí pacientce tzv. skóre recidivy od 0 do 100 s tím, že nižší hodnota indikuje menší pravděpodobnost recidivy a tedy slabší účinek chemoterapie. Vyšší čísla naopak ukazují na zvýšené návratu nádoru a také na vyšší pozitivní účinek chemoterapie. Test smí českým pacientkám předepsat pouze odborníci v Komplexních onkologických centrech.

Zatím ovšem test není dostupný pro všechny pacientky, pro něž by se mohl hodit. „Test nehradíme. Dle vyjádření ministerstva zdravotnictví ho nelze hradit z veřejného pojištění, neboť to legislativa neumožňuje,“ sdělil ZD Jaromír Gajdáček, ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, druhé největší pojišťovny u nás.

„Test totiž zatím není v Seznamu zdravotních výkonů, a VZP ho proto hradí na základě speciálního kódu, který za tím účelem vytvořila,“ vysvětluje Oldřich Tichý.

V budoucnu i u prostaty?

Rakovina prsu ovšem není jediné onkologické onemocnění, na které byl Oncotype DX vyvinut. Existuje totiž také na karcinom prostaty a tlustého střeva. Společnost Genomic Health přitom nyní předpokládá, že test na rakovinu prostaty by do konce roku měl začít proplácet americký zdravotní program Medicare. Studie, která vyšla na konci července v časopise Urology Practice, přitom ukazuje, že test zvyšuje podíl pacientů, kteří si zvolí místo invazivního zákroku jen sledování lékařem. Méně rizikoví pacienti zůstávali po využití testu o 56 procent častěji jen pod lékařským dohledem.

V ČR však v nejbližší době přibývat další podobné testy v úhradách zřejmě nebudou. „Zatím nám oficiálně nikdo nepředložil studie o účinnosti ani žádost o úhradu. Pokud bychom ale takové podklady dostali a ukázalo by se, že je test u jiného typu rakoviny přínosný stejně jako u vybraných nádorů prsu, určitě bychom uvažovali, zda a za jakých podmínek bychom tuto službu mohli pro naše klienty rovněž zajistit,“ doplňuje Oldřich Tichý.

V ČR je ročně diagnostikováno více než šest tisíc nových případů rakoviny prsu a na následky tohoto onemocnění ročně umírá kolem dvou tisíc žen. V USA představuje typ karcinomu DCIS pětinu až čtvrtinu všech nádorů prsu, přičemž zhruba 70 procent těchto žen má malé riziko návratu onemocnění a není tedy u nich nezbytná další léčba.

Michaela Koubová