Vznikla asociace, která chce hájit zájmy prodejců zdravotnických prostředků

Výrobce sdružuje CzechMed. Výdejci a prodejci si nyní založili vlastní asociaci AVZP. Ta chce mj. navrhnout přechodná ustanovení v zákoně o zdravotnických prostředcích. Foto: AVZP

Zájmy výdejců a prodejců zdravotnických prostředků bude hájit nově vzniklá asociace. ČTK o tom informovali její zakladatelé. Uvedli, že vznik Asociace výdejců a prodejců zdravotnických prostředků (AVZP) je především reakcí na nový zákon o zdravotnických prostředcích, který podle nich způsobil na trhu nepřehlednou situaci. Asociace má nyní 30 členů, převážně výdejen zdravotních prostředků.

 

„Lékaři a lékárníci mají své komory, grémia a stavovské asociace, výrobci a distributoři zdravotnických prostředků pak spolky a sdružení, které hájí jejich zájmy. Registrované výdejny zdravotnických prostředků dosud neměly jednotné zastání, což způsobilo, že se dostáváme do situace podstatně složitější, než v jaké jsou takzvaní smluvní výdejci zdravotnických prostředků,“ uvedla předsedkyně AVZP Martina Nesvadbová.

Podle ní zdravotní pojišťovny uzavírají se smluvními výdejci smlouvy, aniž by po nich požadovaly splnění zákonných požadavků, jako je například potřebné vzdělání personálu. To chce asociace změnit. „Souhrnný registr poskytovatelů zdravotních služeb v současné chvíli nefunguje. Lidé proto nemají možnost zjistit, zda daný prodejce je nebo není registrován, a tudíž zda splňuje zákonné podmínky,“ uvedla mluvčí AVZP Karolína Kroupová. Asociace proto po svých členech vyžaduje kopii registrace, kterou vydává příslušný krajský úřad.

Asociace dále uvedla, že chce ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv navrhnout přechodná ustanovení v zákoně o zdravotnických prostředcích. Ta podle ní umožní bezproblémové fungování výdeje a prodeje zdravotnických prostředků v České republice, dokud nevstoupí v platnost nutné legislativní změny.

Mezi zdravotnické prostředky patří například obvazový materiál, invalidní vozíky, sluchadla nebo kompresivní punčochy a návleky.

-čtk-