Fakultní nemocnice v Hradci Králové vedená profesorem Romanem Prymulou získala zlatý Bludný balvan. Přesto, že je 1. dubna, není to apríl. Kliniku čínské medicíny na "dvorku" fakultní nemocnice postaví čínská firma za 10 mil eur Foto: Koláž ZD

Bludné balvany za čínské centrum v FN Hradec Králové i za diskreditaci medicíny

Iracionalita získává ve zdravotnictví stále větší prostor a to bohužel i na místech, která by měla být centrem vědeckého poznání. Bludné balvany za rok 2015, které dnes na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy udělil Český klub skeptiků Sisyfos, putovaly do Fakultní nemocnice Hradec Králové za centrum „tradiční čínské medicíny“, Oblastní nemocnice v Příbrami, nabízející celou řadu šarlatánských metod či vyškovskému očnímu lékaři provozující irisdiagnostiku. Ocenění si vysloužil také doktor Jan Hnízdil za diskreditaci psychosomatické medicíny v očích laické i odborné veřejnosti či údajný profesor a někdejší řidič autobusu Ján Šramo za „renezanci neomylné antropologické biotypologie“. Cenu získala i Rada Českého rozhlasu za obhajobu pavědeckých nesmyslů.

 

„České zdravotnictví vykazuje stále větší toleranci vůči šarlatánství a nevědeckým metodám a to dokonce i ze strany respektovaných institucí nebo přímo ministerstva, a proto považujeme za zásadní upozorňovat na reálná rizika, která hrozí pacientům,“ vysvětluje Leoš Kyša, předseda Českého klubu Sisyfos s tím, že právě oblast různých „alternativních diagnostických a léčebných metod“ zůstává v centru pozornosti nejen českých skeptiků. „Mezi letošními laureáty se vyskytují také graduovaní lékaři, kteří v rozporu s akademickým slibem, který při promoci skládali, se docela úspěšně živí nabídkou diagnóz a terapií, jež jsou v příkrém rozporu se současnou medicínou založenou na vědecké metodě – a nikdo je ani nenapomene!,“ dodává astronom a člen výboru skeptiků Jiří Grygar. Letos komitét vybíral z celkem 80 atraktivních návrhu na ocenění lidské hlouposti.

Nárůstu zájmu o šarlatánství bohužel nahrávají i média, včetně veřejnoprávních, která rezignovala na svou úlohu v podobě poskytování kvalitních a ověřených informací. Podle Grygara se iracionalita do české společnosti vrátila jako bumerang, čemuž výrazně pomohl i internet. Ten odhalil, že mnoho lidí nedokáže rozlišovat mezi informacemi a dezinformacemi. „Nová možnost rychlé a celosvětové komunikace způsobila, že dnes se šíří nesmysly, neověřené, falešné i zlovolné informace téměř rychlostí světla. Právě různé obskurní weby, kde vůbec netušíte, kdo je vlastní a komu slouží, jsou mnohými občany naší země brány za bernou minci, zatímco těm nemnoha slušným a o kritické myšlení usilujícím webům, jejichž autoři nesou kůži na trh, se vybraně spílá,“ upozorňuje vědec s tím, že viníkem není internet samotný, ale viníky jsou ti, co „úmyslně matou a dezinterpretují“ stejně jako „naivní uživatelé, kteří těmto škůdcům skáčou na lep“.

Balvan za „péči o dílo Velkého Mao Ce-tunga v oblasti zdravotnictví“

Recesistických anticen českých skeptiků za loňský rok se dočkala opravdu silná zdravotnická sestava. Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev si odneslo Rehabilitační oddělení Oblastní nemocnice Příbram, které si vede primářka, propagátorka celostní medicíny, akupunkturistka a homeopatka MUDr. Barbora  Daňhová. V jejím podání nabral cíl nemocnice, tedy „poskytovat stále kvalitnější zdravotní péči, rozvíjet nové metody a vysoce specializované medicínské obory“, zcela nový rozměr, a tak oddělení praktikuje „podivuhodné procedury, na lékařských fakultách dosud nevyučované − detoxikační medové masáže, energetické masáže mikrosystémů plosky nohy, magnetoterapii a akupunkturu a zvláště elektroakupunkturu dle dr. Volla (EAV).“ Za své peníze pak pacienti získají opravdu „kvalitu“, třeba pomocí EAV. „Za hodinové vyšetření v ceně 1380 Kč si pacient odnese informaci, že některé okrsky jeho kůže měly v době měření elektrickou vodivost tu nižší, tu vyšší – a to ho jistě potěší,“ shrnují skeptici praktické využití metody. Mimochodem, výrobce v Příbrami používaného přístroje, firma Embitron, získala Bludný balvan v roce 2001.

Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev získala Rada Českého rozhlasu za to, „že se v úsilí šarlatánů a pavědců mást českou veřejnost jednoznačně přidala na jejich stranu“, přesněji za „odstrašující příklad zdůvodnění, proč Český rozhlas Dvojka vysílal pavědecké díly v seriálu „Kupředu do minulosti““. K mikrofonu se tak dostali nejrůznější pomatenci, kteří o sobě tvrdili, že rozvíjejí starobylé zkušenosti. Prý je současné vědecké poznání škodlivé a to zejména v oblasti lidského zdraví a nemoci. Prostor získali lidé, kteří již v minulosti obdrželi za své bludy Bludné balvany a to Milan Calábek (2001, stříbro), Ing. Jiří Kuchař (2003, zlato), Jaroslav Dušek (2007, stříbro), MUDr. Josef Jonáš (1999 a 2008, 2x zlato). „V seriálu vystupovali jako úctyhodní experti, s nimiž vedla moderátorka přátelský rozhovor. Nebyl tam přizván žádný oponent kvůli tak často zdůrazňované vyváženosti. Žádný ze zmíněných řečníků se nemůže pochlubit tím, že by byli svá tvrzení obhájili na stránkách příslušných recenzovaných odborných časopisů z daného oboru, což je normálně podmínkou, aby laická veřejnost od nich mohla získat ověřené informace,“ shrnují skeptici. Jenže Rada ČRo na stížnost posluchače reagovala tak, že je úkolem Českého rozhlasu, „aby dával prostor také alternativním náhledům“ a dokonce obhajovala prezentaci nekompetentních výmyslů s tím, že vědeckou metodu poznávání považovala za „různá klišé“. Opravdu kouzelné je pak odvolávání se na centrum tradiční čínské medicíny v Hradci Králové, jako na důkaz otevřenosti k „novým metodám“.

Právě Fakultní nemocnice Hradec Králové obdržela Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev „za příkladnou péči o dílo Velikého Mao Ce-tunga v oblasti zdravotnictví“. Zde horlivě propagují léčebný systém, který vznikl v padesátých letech jako „vlastenecká, levná a socialistická medicína“. Sám Velký Mao překvapivě o tuto péči nestál, byť ji propagoval mezi čínským lidem. Současná čínská vláda dokázala z „tradiční čínské medicíny“ udělat skvělý vývozní artikl a spolu s ekonomickou invazí ji úspěšně vnutila i Česku. „Fakultní nemocnice slouží také ke vzdělávání lékařů ve vědecké medicíně. Té medicíně, jejíž nedostatek vedl k vytvoření náhražky známé dnes jako Tradiční čínská medicína. Tato náhražka, založená na čchi a meridiánech, je dnes přesto pro Evropany lákavá − navzdory své absurditě a nedostatku relevantních důkazů o jejím objektivním působení tak, jak nám zastánci Tradiční čínské medicíny předkládají,“ popisují skeptici. V této fakultní nemocnici se hájí tím, že mají v úmyslu TČM zkoumat. „Na to jsme skutečně zvědaví. Co se asi stane, až naši výzkumníci, podobně jako stovky jiných ve světě, dojdou k tomu, že Tradiční čínská medicína nefunguje ani zbla tak, jak se tvrdí? Zavřou u Prymulů krám? Řeknou investorům: Sorry, mýlili jsme se? Anebo budou po kahudovsku mnohá desetiletí tvrdit, že další výzkum je nutný a přitom dál léčit pacienty, dle příruček pekingských soudruhů?,“ ptají se čeští skeptici.

Balvan za hádání z oka v ordinaci lékaře

Vskutku nekonvenční přístup k medicíně ukázal MUDr. Libor Němec, který byl oceněn bronzovým Bludným balvanem v kategorii jednotlivců „za kvalifikovanou propagaci a využívání diagnostických metod non lege artis“. Tento oční lékař, který ve Vyškově provozuje běžnou ambulantní praxi, nabízí svým pacientům i něco navíc, přesněji iridologii. Tuto pavědecký nesmysl „propaguje nejen jako solidní diagnostickou metodu, ale dokonce jako prostředek prevence, protože údajně dokáže nemoc odhalit dříve, než propukne.“ Kritickými úvahami se nijak nezatěžuje a fušuje do řemesla i kolegům z jiných medicínských oborů. Podle skeptiků je tento lékař „především nadšeným propagátorem celostní medicíny.“ Za své vzory pak považuje opět nositele Bludných balvanů a to Mgr. Kateřinu Konrádovou a MUDr. Josefa Jonáše. „Přestože jako lékař zná přísná kritéria, která musí každá klinická studie splňovat – např. musí být experiment dvojnásobně zaslepen − svá tvrzení zaštiťuje údajnými studiemi, které tyto podmínky ani vzdáleně nesplňují a navíc zlepšení diagnózy potvrzuje pomocí krajně pochybné metody EAV,“ shrnují skeptici závažná pochybení ze strany lékaře. Ten je současně i městských zastupitelem za ANO ve Vyškově a vykazuje značnou přednáškovou i publikační činnost. „Bohužel, to vše dodává jeho nesmyslným medicínským alternativám na vážnosti a nebezpečnosti,“ dodávají skeptici pochybující o tom, že tento laureát „plní akademický lékařský slib, neboť se odklání k podivným praktikám, které jsou sotva v zájmu pacientů“.

Jako lékař a psycholog vystupuje držitel Stříbrného Bludného balvanu pro jednotlivce Prof. M.D. Tp.D. PhDr. Ján Šramo Ph.D., který byl oceněn „za renezanci neomylné antropologické biotypologie; s úžasem nad jeho akademickou kariérou“. Ten obnovil prakticky zapomenutou disciplínu antropologické biotypologie, kterou také neúnavně propaguje a šíří. „Ještě se nestalo, že když pacient dodržel úplně všechny pokyny, přesně je realizoval, aby si nepomohl,“ tvrdí tento expert, jehož akademická dráha nebyla doposud uspokojivě vysvětlena, neb v roce 2007 byl tento laureát řidičem bratislavského autobusu linky 39, aniž by dokončil středoškolské vzdělání. Diagnostickou metodu, jenž má vyhodnocovat vnější znaky lidského těla, například tvar a výšku postavy, tvary lebky, rukou nebo třeba zubů a obočí, považuje za prakticky neomylnou a co hůř za exaktní vědeckou disciplínu. „Samozřejmě, je to úžasné matení veřejnosti, návrat k dávno překonaným badatelským představám a k nefalzifikovatelné  magii.  Zajisté jsou případy, kdy jistý vnější znak jednoznačně ukazuje  na konkrétní nemoc a lékař to má znát. Proč by se však závažné nemoci či povahové rysy měly všeobecně a zákonitě  jevit ve vnějších znacích?  Třeba rakovina v kresbě oční duhovky? To je naprostý nesmysl. Naopak, dnešní medicína  se obrací k nezjevnému: analýzuje krev a tkáně, zkoumá elektrické signály srdce či mozku, zobrazuje vnitřní orgány, posuzuje genetickou informaci; opírá se o fyziku, chemii, biologii,“ dodávají skeptici k této pověře: „Sebepečlivější práce diagnostiků není validní, je spíše věštěním tam, kde jsou sporná východiska.“ V roce 2009 byla přitom na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové obhájena bakalářská práce „Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování“, jejímž konzultantem  byl právě Ján Šramo, ověnčený  tituly, a oponentem dnešní děkan fakulty.

Zlatý Bludný balvan získal MUDr. Jan Hnízdil „za diskreditaci psychosomatické medicíny v očích odborné i laické veřejnosti“. Tento laureát mimo jiné tvrdí, že „věda není nic jiného, než potvrzování pravdy lidových přísloví“. „Zdalipak se najde pořekadlo anticipující laser či tomograf ?,“ ptají se skeptici. Doktor Hnízdil dokázal psychosomatiku proměnit víc než děsivě. „Co musí zažívat onkologičtí pacienti, či rodiče vážně nemocných dětí, když se dozví, že si za nemoci svoje či svých dětí, mohou sami. Myšlenky jako: „Nenávidíš se, a proto umřeš – to seš borec, co? Takhle si sám zavařit,“ nebo: „Koukej se okamžitě začít milovat! Tvoje dítě umírá a je to jenom a jenom tvoje vina!“ musí být pro nemocného člověka či starostlivého rodiče velmi motivační – až zničující. Je chrlení podobných „pozitivních“ zpráv a lidových mouder místo skutečných diagnóz tím pravým přístupem?,“ přemítají čeští skeptici nad prací lékaře, který třeba tvrdí, že štítná žláza je emoční štít. Výbor Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP se slovy předsedy MUDr. Vladislava Chvály od práce doktora Hnízdila jednoznačně distancuje s tím, že „psychosomatiku naprosto devalvuje na úroveň amatérského léčitelství“. Více v článku Medical Tribune: http://www.tribune.cz/clanek/35438 Sám sebe MUDr. Hnízdil považuje za „věčně depresivního šiřitele pozitivní energie“. Sami skeptici někdejšímu členovi klubu Sisyfos vzkazují, „nechť mu naše cena zvedne hladinu pozitivní energie a ne jen jako“.

Ludmila Hamplová