Ministři Ludvík (vlevo) a Babiš (vpravo) se dohodli jak na způsobu navýšení plateb za státní pojištěnce, tak na limitech na lékové doplatky. Příští léta ovšem budou ve zdravotnictví finančně napjatá. Peníze si nemohou ministři vytisknout, musí je najít v rozpočtu, nebo pojišťovnách, pokud nechtějí zvyšovat spoluúčast. Foto: Koláž ZD

Test dohody Ludvíka s Babišem: Jednání vlády o platbách za státní pojištěnce a limitech na léky

 

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) dnes vládě předkládá návrhy na změny dvou zákonů, z nichž jeden navýší příjmy a druhý zase výdaje systému veřejného zdravotního pojištění. Prvním je zákon 592/1992, o pojistném, v němž bude upravena pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce, ale až od roku 2019. Pro příští rok bude případné navýšení těchto plateb provedeno nařízením vlády. Druhým je zákon  48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, kde budou sníženy limity tzv. započitatelných doplatků na léky u seniorů a dětí. Obě normy se v minulém roce staly předmětem ostrých sporů a vzrušených diskusí mezi ministry financí a zdravotnictví. Po Ludvíkově nástupu do čela rezortu ovšem přistoupil šéf státní kasy Andrej Babiš (ANO) překvapivě snadno na pragmatickou dohodu, která by se dnes měla dočkat svého naplnění. Aktualizováno: Vláda dnes skutečně návrhy obou novel přijala a posílá je k projednání do poslanecké sněmovny.

Pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce si sama vláda napsala do programového prohlášení. Návrh se už nepodaří uvést do života v aktuálním volebním období, ale kabinet by se mohl pokusit jej alespoň prosadit v parlamentu. Času bude mít tak akorát, pokud bude bezchybně fungovat koaliční spolupráce.

Valorizace od 2019, navyšovat se ale bude i příští rok

K návrhu novely zákona zákon 592/1992 o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která zakotvuje automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, proběhlo připomínkové řízení již loni v únoru. Po vypořádání připomínek zůstal jeden rozpor, s nímž jde materiál do vlády, a to pouze s Českomoravskou konfederací odborových svazů, která požaduje navyšování plateb pojištění za státní pojištěnce tak, aby se jejich sazba sjednotila se sazbou pojištěnců bez zdanitelného příjmu. „Takové řešení ovšem není možné rozpočtově pokrýt,“ píše se v předkládací zprávě. Z opačné strany návrh ostřelovalo ministerstvo financí (MF), kterému se zdál příliš nákladný. Později se dokonce ministr Babiš přestal k valorizaci úplně znát a v médiích prohlásil, že jí v podobě, předložené ministerstvem zdravotnictví (MZ), nepodpoří. Automatická valorizace pojistného za státní pojištěnce, jak ji navrhuje MZ, je navázána na všeobecný vyměřovací základ stanovený pro účely důchodového pojištění (podrobněji jsme o první verzi návrhu psali zde). Ten se meziročně mění s vývojem průměrné mzdy. Zároveň návrh obsahuje tzv. anticyklický mechanismus (jsou-li příjmy zdravotního pojištění, v důsledku poklesu ekonomiky nižší, příspěvek státu je vyšší). Jednání mezi Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem na podzim zamrzla na mrtvém bodě. Jakmile ovšem nastoupil do úřadu Miloslav Ludvík, ihned avizoval, že se pokusí s ministrem financí dohodnout a situaci odblokovat, což se mu nakonec také podařilo a dokonce vyjednal další peníze pro zvýšení odměn sester pracujících ve směnném provozu (psali jsme zde).

Pokud jde o platby za státní pojištěnce, bylo mezi Ludvíkem a Babišem dohodnuto – a dnes by mělo být ztvrzeno – že pro příští rok schválí navýšení ještě vláda svým nařízením, stejně jako to dělá v posledních letech nakonec vždycky. Automatická valorizace změnou zákona odstartuje v roce 2019. „Očekává se, že ve střednědobém výhledu v letech 2019 a 2020 bude nezbytné pokrýt meziroční navyšování platby za státní pojištěnce v průměru o cca 3,5 mld. Kč, jak bylo mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem financí dohodnuto,“ píše se v předkládací zprávě.

Pro rok 2018 souhlasil Andrej Babiš dokonce s navýšením o částku 4,1 miliardy korun, avšak z toho bude 600 miliónů korun přesunuto už do letošního roku na příplatek 2 tisíc korun měsíčně pro sestry, pracující ve směnném provozu ve státních nemocnicích (pro sestry u lůžka v nestátních zařízeních nakonec našel ministr Ludvík pro letošek 400 miliónů korun z jiných zdrojů, v obou případech si sestry přilepší od 1. července).

Nový výdaj pojišťoven: cca půl miliardy navíc

Součástí dohody mezi Ludvíkem a Babišem je i odblokování dalšího sporného bodu, a to návrhu na snížení ochranného limitu pro doplatky na léky u dětí a seniorů. Novelou zákona 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění by se roční limit pro děti do 18 let a seniory od 65 let snížil z 2500 na 1000 korun, u důchodců od 70 let dokonce na 500 korun (blíže jsme návrh přiblížili zde). Peníze, které pojištěnci zaplatí po překročení tohoto limitu, jim pojišťovny musí vrátit. „Cílem návrhu je snížit spoluúčast pojištěnců, patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva,“ píše se v předkládací zprávě. Ministr Babiš s návrhem po domluvě s kolegou Ludvíkem souhlasí, ale má dvě podmínky. První je, že náklady na toto patření nepůjdou ze státního pojištění, ale z peněz, které mají k dispozici zdravotní pojišťovny, celkem je bude stát 440 milionů korun ročně, alespoň podle vládního materiálu. Částku lze zatím jen odhadovat, protože není možné přesně spočítat všechny faktory, například, zda se nějak změní preskripce lékařů. Ostatně důvodem, proč až dosud dosáhl na limit relativně malý počet pojištěnců tkvěl především v tom, že se jim započítávala jenom část doplatků. Je v moci lékařů do značné míry ovlivnit, zda předepíší pacientům lék, jehož doplatek je započitatelný. Druhou podmínku vysvětlil před časem pro Zdravotnický deník Adam Vojtěch, poradce ministra Babiše. „Ve vztahu ke snížení ochranného limitu se pan ministr Ludvík na oplátku zavázal, že od 1. ledna 2018 bude skutečně zaveden elektronický recept, tudíž že nedojde k žádnému odkladu, jak tomu bylo před třemi lety,“ sdělil nám A. Vojtěch.

Připomínkové řízení k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, která limity snižuje, proběhlo loni v září a říjnu. Dnes je návrh vládě předkládán k projednání s rozpory se třemi připomínkovými místy. Konkrétně se jedná o rozpor s Unií zaměstnavatelských svazů České republiky a Svazem průmyslu a dopravy České republiky, které nesouhlasí s předloženým záměrem jako takovým. Další rozpor nastal s ministerstvem práce a sociálních věcí, které požaduje do návrhu zapracovat také změny v úhradě umělého oplodnění z prostředků veřejného zdravotního pojištění. K tomu ovšem MZ vzkázalo, že se chce v tomto návrhu zaměřit pouze na snížení spoluúčasti pojištěnců a nikoliv na další otázky (ostatně potřebuje ke schválení novely podporu lidovců a nebude si jí rozšiřováním úhrad umělého oplodnění komplikovat).

Už příští rok bude finančně napjatý

Dohodu obou ministrů Ludvíka a Babiše zdravotnický terén vítá, protože není nic horšího, než nejistota. Na druhou stranu se stále otevřeněji hovoří o tom, že už rok 2018 bude finančně napjatý a že bude docela obtížné udržet bilanci zdravotního pojištění v kladných číslech. Porostou platy, budou pokračovat příplatky pro sestry, sníží se limity na doplatky na léky, dál vzrostou náklady na tzv. centrovou péči a vysoce nákladné léky… A všichni experti hledí s obavami k předvolebnímu boji a slibům politiků. „Pokud všechno dobře dopadne, tedy pokud ekonomika poroste stejným tempem jako doposud a pokud se nebude nějakým zásadním způsobem zvyšovat nezaměstnanost, tak jsou finanční prostředky pro příští rok vyčerpané. To samozřejmě znamená, že to zatíží další roky. V tomto volebním roce tedy bude potřeba velmi opatrně nakládat se sliby,“ varoval náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp na nedávné konferenci o financování zdravotnictví.

-cik-