Komunikaci s lidmi po mozkové příhodě usnadňuje aplikace pro chytré telefony. Vyvinula ji zdravotní sestra

Staniční sestra neurologického oddělení Eva Haxha stanovuje anamnézu pacientky pomocí tabletu. Foto: Archiv Vítkovické nemocnice

Eva Haxha je staniční sestra na neurologickém oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě. V rámci své práce se proto často setkává s pacienty, kteří mají následkem nemoci nebo úrazu problémy s komunikací. To ji inspirovalo k nápadu, jak pomoci nejen těmto lidem, ale také zdravotnímu personálu a dalším lidem, kteří se o tyto pacienty starají. Třeba rodinným příslušníkům. Ve spolupráci s týmem odborníků ze společnosti Famiredo vyvinula speciální aplikaci pro tablety a chytré telefony, která umožňuje komunikaci pacientů s řečovým hendikepem i beze slov – prostřednictvím piktogramů. Aplikace je navíc zdarma ke stažení a může tak pomáhat dalším zdravotníkům. Vyzkoušely ji už desítky lidí.

 

Pacient, který má problémy s řečí může prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu komunikovat s okolím pomocí jednoduchých obrázků, jichž se dotýká. Podobný způsob komunikace usnadňuje například dorozumívání s mentálně postiženými. Tato aplikace je ale určena především pro vstupní ošetřovatelské zhodnocení pacientova stavu a jeho základních potřeb a obtíží. „S lidmi s poruchou řečové komunikace se na neurologickém oddělení setkávám dnes a denně. Získávání plnohodnotných informací v rámci vstupního sesterského posouzení je u nich mnohdy velmi těžké, často nedostatečné a neúplné. Přitom právě takové posouzení je pro kvalitu a kontinuitu poskytované ošetřovatelské péče velmi důležité,“ vysvětluje Eva Haxha, která vývoj a vznik této počítačové aplikace pro komunikaci lidí s poruchou řeči osobně iniciovala.

Jak doplnila pro názornost, zatímco u pacientů, u kterých není řeč jakkoliv omezena, trvá odebrání anamnézy okolo 20 až 30 minut, u osob s řečovým omezením trvá stejný proces až hodinu. „Použití aplikace u takto handicapovaných osob čas výrazně zkracuje. Zhruba na třetinu,“ podotkla s tím, že použití tohoto způsobu dorozumění má pro pacienty s poruchou řeči další významný benefit – odbourání studu a stresu, který vzhledem ke svému hendikepu prožívají. „Stávalo se, že pacienti, kteří nemohli mluvit nebo například trpěli koktavostí, se při komunikaci se sestřičkou kvůli psychickému bloku úplně „zasekli“ a neřekli vůbec nic. Takové situace jsou naštěstí minulostí,“ říká Bc. Haxha.

Nápad na vytvoření speciální aplikace k tomuto účelu se jí zrodil v hlavě již během studií na univerzitě. „Jedině efektivní posouzení pacientova stavu a dostatečná komunikace umožňuje, aby ošetřovatelská péče reagovala na všechny potřeby nemocného. To jsem si dobře uvědomovala už při studiu na Slezské univerzitě v Opavě a nakonec jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat i svou bakalářskou práci,“ vysvětluje s tím, že v ní nejen shrnula úskalí komunikace s pacienty s poruchami řeči, ale také navrhla možné řešení. Bylo jím právě vytvoření aplikace pro dotykové chytré telefony a tablety. Teorii pak staniční sestra proměnila v realitu v minulém roce, kdy spolu s programátory reálnou aplikaci pro systém Android vytvořila. Je volně ke stažení a zjednodušuje práci jak zdravotním sestrám, tak například i lidem, kteří se starají o své nemocné blízké v domácích podmínkách. Stažení aplikace s názvem „Dotazník – posouzení zdraví“ přitom není pro zájemce nijak zpoplatněno a je možné bez omezení je k dispozici zde.

„Aplikace zahrnuje jedenáct komunikačních oblastí modelu Marjory Gordonové „Funkční typ zdraví“, které umožňují celkové posouzení zdravotního stavu pacienta. Výjimečnost aplikace spočívá v tom, že umožňuje získat opravdu komplexní informace způsobem, který je jednoduchý pro zdravotníky i pacienty,“ uzavírá Bc. Eva Haxha a dodává, že komunikaci prostřednictvím této aplikace dosud využily jen ve Vítkovické nemocnici v Ostravě desítky pacientů s poruchou řeči. Další více než stovka zájemců si ji již stáhla volně z internetu.

dotazník

-ova-