Ministerstvo spravedlnosti částečně vyhovělo Chvojkovým námitkám ohledně chráněného účtu

Způsob, jakým Ministerstvo spravedlnosti navrhuje v novele občanského soudního řádu institut tzv. chráněného účtu, se nelíbí ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu  Janu Chvojkovi. Návrh je podáván spolu s novelou Exekučního řádu.  „Ačkoliv vítám snahu konečně vyřešit tento dlouho diskutovaný problém, kdy povinným jsou z jejich bankovního účtu exekuovány i prostředky, které jsou exekučně nepostižitelné, navržený způsob je velmi komplikovaný, pro všechny strany zatěžující a v praxi použitelný jen v omezené míře,“ konstatuje v rámci vypořádání připomínek. Ministerstvo částečně námitkám vyhovělo.

Z návrhu není podle něj zřejmé, zda musí povinný žádat každý měsíc o nezabavitelnou částku a to vždy s předstihem do konce předcházejícího měsíce. Zároveň jestliže musí povinný výslovně žádat o zřízení chráněného účtu, pak o tom musí být také informován – například v usnesení či exekučním příkaze, který se týká přikázání pohledávky z jeho účtu. Není také zcela zřejmé, jak se bude postupovat v případě souběhu více exekucí, zda bude povinný muset veškeré dokumenty prokazovat opakovaně a vůči různým exekutorům. „Bylo by vhodné, aby probíhala automatická komunikace mezi exekutory navzájem v případě, že jedna exekuce je úspěšně vymožena a nastupuje na řadu nová u jiného exekutora. Bylo by také vhodné definovat, zda banka ověřuje platnost jednotlivých dodaných potvrzení a současně jakou částku banka blokuje v okamžiku nabytí právní moci usnesení – zda celou nebo poníženou o nezabavitelnou částku. Návrh se také nezmiňuje o jakýchkoli lhůtách, ve kterých musí jednotliví aktéři konat, zejména pak exekutor.“ Celkově se navržené řešení jeví Chvojkovi jako velmi složité, klade značné nároky na všechny zúčastněné – povinného, soudního exekutora i bankovní instituce. Jeho praktická realizace bude jen velmi obtížná.

Složité prokazování

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek