Poslanci zmírnili pravidla pro majetkové přiznání politiků. Novela putuje do Senátu

Po půl roce projednávání byla poslanci schválena mírnější novela Zákona o střetu zájmů, který politikům ukládá povinnost zveřejňovat svůj majetek v internetovém registru, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Normu nyní budou projednávat senátoři.

Téměř dvouhodinová diskuse poslanců a poslankyň se rozpoutala u třetího čtení Novely Zákona o střetu zájmů, která upravuje pravidla pro zveřejňování majetku politiků. Nakonec byla mírnější varianta přijata a znamená to, že v registru nebude uveden movitý majetek. Norma vymezuje údaje, které budou veřejné a které neveřejné (mzdy, movité věci a závazky neuvolněných funkcionářů).

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl označil výsledek ve Sněmovně za vítězství rozumu nad některými zájmy. „Návrh paní poslankyně Kovářové a pana poslance Nachera, aby nahlížení bylo jen na žádost a současně dotyčný veřejný funkcionář byl informován o tom, že byla taková žádost podána, nebyl schválen. Stejně tak návrh pana poslance Michálka, který navrhoval z povinnosti podávat oznámení vyjmout zastupitele, starosty a místostarosty v obcích, které v uplynulých třech letech hospodařily s majetkem menším než 50.000.000 Kč nebo jejichž výdaje v kterémkoliv roce z uplynulých 3 let nepřesáhly tuto částku,“ uvedl Lukl. S tím, že doufá, že zdravý rozum zvítězí i v Senátu a novela nabude účinnosti před 30. červnem 2018, který je nejzazším datem pro podání oznámení dle zákona o střetu zájmů.

Schválený návrh vychází z dohody Pracovní skupiny pro posouzení legislativy v otázkách protikorupčních opatření, kterou po schůzce se zástupci Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv inicioval Andrej Babiš. Zástupce v ní měly všechny v parlamentu zastoupené strany a vedl ji šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

 

 

Jak jsme již informovali, pozměňovací návrh byl po dohodě všech stran vystavěn na návrhu zákona, který původně předložili zástupci hnutí STAN Věra Kovářová a Vít Rakušan jako sněmovní tisk 33. Psali jsme o něm například zde. Podle Věry Kovářové bylo přijetí změny nutné, protože stávající úprava odrazuje lokální politiky od jejich další angažovanosti ve prospěch obcí. „Podle našich průzkumů už 40 funkcionářů rezignovalo, další nebudou kandidovat nebo o rezignaci přemýšlejí,“ řekla Věra Kovářová (STAN). Zastupitelům vadilo anonymní nahlížení do záznamů. „Neuvolnění vykonávají funkci často zadarmo nebo za několik tisíc a musejí pak zveřejnit všechny své příjmy. Často je to i ve střetu s jejich manažerskými smlouvami,“ dodala Kovářová. Vláda s původním návrhem nesouhlasila, podle ní je stávající zákon vyvážený a povinnosti odpovídají odpovědnosti funkcionářů. Po setkání se zástupci starostů však premiér Andrej Babiš otočil.

Na změnu zákona tlačili všichni politici, protože se blíží sestavování kandidátek pro podzimní komunální volby. Chtějí, aby byla jasná pravidla, kterými se budou muset regionální politici řídit, aby se potenciální kandidáti mohli zavčas rozhodnout, zda místa na kandidátkách přijmou, nebo ne. Proto se dá předpokládat, že Senátem novela projde rychle.

Jiří Reichl

O tématu jsme již psali:

Střet zájmů politiků – jak jej řeší na Slovensku, v Rakousku, Německu či Británii? 

Starostové chtějí zrušit zákon o střetu zájmů. Kompromisní debatu odmítají 

Movitý majetek regionálních politiků asi nebude veřejně dostupný v registru 

Tepaný zákon o zveřejňování majetků politiků se nejspíš změní. Zástupci poslaneckých stran jsou nakloněni… 

Zákon o zveřejňování majetků komunálních politiků může lidi odradit, uznává Babiš 12.2.2018

Vláda zamítla návrhy na zmírnění zákona o registru majetku politiků. Rozhodne Sněmovna 

Dvě skupiny poslanců chtějí zmírnit zákon o registru majetku politiků. Ministerstva jsou proti. Argumenty…