Regulace zdravotnických prostředků je v připomínkovém řízení. Vyžádá si zvýšení nákladů pojišťoven a rozšíření agendy SÚKL i ministerstva

Novela rozšíří kompetence a agendu SÚKLu. Počítá se proto se změnou systemizace SÚKL a navýšení o 25 pracovních míst (odborných hodnotitelů, IT specialistů, právníků…). Foto: Public Domain Pictures

Ministerstvo zdravotnictví poslalo 23. března do zkráceného vnějšího připomínkového řízení novelu zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, která upravuje hrazení zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz. Připomínková místa mají čas do 10. dubna, aby se vyjádřila. Spěch je nutný, protože ministr Adam Vojtěch musí na poslední chvíli hasit požár, který mu zanechali jeho předchůdci, když předložení novely odkládali, přestože věděli o nálezu Ústavního soudu a termínu, do kterého uložil napravit nevyhovující stav. Pokud nebude zákon schválen tak, aby byl účinný od 1. ledna 2019, hrozí, že pojištěnci budou už v příštím roce zatíženi spoluúčastí ve výši 25 procent z ceny každého poukazového zdravotnického prostředku. Podle překládací zprávy schválení novely zvýší roční výdaje veřejného zdravotního pojištění o 0,5 až jednu miliardu korun a zatíží státní rozpočet ročními náklady na vedení agendy ve výši 24 miliónů korun a vstupními náklady ve výši 7 miliónů korun.

 

Návrh by neměl být pro připomínková místa velkým překvapením. Ministerstvo zdravotnictví, zejména pak poradce ministra Jakub Král, věnovalo mnoho hodin a dní komunikaci se všemi dotčenými stakeholdery, včetně pacientských skupin. Podstatou návrhu je nový způsob, jakým budou zdravotnické prostředky kategorizovány a jakým následně získají úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Klíčová role je přiřknuta Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), ale vzhledem k rozmanitosti zdravotnických prostředků, budou některé postupy, odlišné od těch, které nyní ústav používá u léků. Základní principy nové regulace vysvětlil její hlavní autor Jakub Král již v obsáhlém rozhovoru pro Zdravotnický deník zde.

Ústavní soud loni v červenci zrušil ustanovení zákona č. 48/1997, kde se uvádělo, že nárok pojištěnce na úhradu zdravotnických prostředků je realizován v provedení ekonomicky nejméně náročném, které zjišťuje průzkumem trhu zdravotní pojišťovna.  V důsledku toho dojde s účinností k 1. lednu 2019 k faktickému vyprázdnění oddílu C přílohy č. 3 zákona, který obsahuje seznam zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Drtivá většina dotčených zdravotnických prostředků by tak musela být vydávána jen se spoluúčastí pojištěnce ve výši 25 % z ceny zdravotnického prostředku. Proto je třeba urychleně zákon novelizovat.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

-cik-