Advokátům se nelíbí zachování ustanovení o svádění k maření spravedlnosti

Ani po přijetí pozměňovacího návrhu poslankyně Heleny Válkové (ANO) v ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny není Česká advokátní komora spokojena s navrženou úpravou trestného činu maření spravedlnosti. Argumentuje přitom mezinárodním srovnáním se sousedními státy, kde podobná úprava byla již přijata.

Komoře rovněž vadí, že komplexní pozměňovací návrh výboru počítá se zachováním ustanovení o svádění k tomuto trestnému činu. K úplnému vypuštění toto ustanovení míří pozměňovací návrh poslance Jana Chvojky (ČSSD). S ním návrhem vyjádřili spokojenost i advokáti.  „Tento pozměňovací návrh podporujeme, neboť upravuje vládní návrh tak, jak odpovídá požadavkům vyplývajících z mezinárodních závazků, konkrétně z  Úmluvy OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu. Veškeré potřebné argumenty jsou uvedeny v odůvodnění, a Komora se s nimi ztotožňuje,“ sdělila České justici tisková mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

S celkovou navrženou úpravou však má ČAK problém. „Předně je třeba kvitovat významnou snahu o zpřesnění formulace, neboť jde o projev zachování subsidiarity trestní represe jako takové, nelze jej však ani s ohledem na obsah vedené diskuse považovat za dostačující, ale pouze kosmetický. Pokud má totiž uvedená zásada být aplikována opravdu účinně, musí dojít k zúžení i tam, kde neexistuje žádný mezinárodní požadavek transpozice a zároveň ani požadavek praxe,“ konstatuje stanovisko ČAK k přijatému pozměňovacímu návrhu.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek