Všichni náměstci VFN jdou do výběrových řízení. Ráda bych s nimi dál pracovala, říká ředitelka

Ředitelka VFN Dana Jurásková. Foto: VFN

Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze Dana Jurásková přistoupila k neobvyklému kroku. Vyhlásila výběrová řízení na místa všech svých devíti náměstkyň a náměstků. Proč k těmto rekonkurzům došlo a co od nich ředitelka očekává, zajímalo Zdravotnický deník.

 

Proč jste se rozhodla uspořádat rekonkurzy na všechny dosavadní náměstky?

V tomto období nastavujeme ve VFN shodná manažerská pravidla pro všechny vyšší stupně řízení tak, abychom je sladili s podmínkami nastavenými na 1. lékařské fakultě. Znamená to tedy, že jmenování přednostů, primářů a vrchní sester bude na období 5 let. Po tomto období bude mít každý možnost svoji pozici na dalších 5 let obhájit. A vzhledem k tomu, že vedení nemocnice je součástí manažerského týmu VFN, začínáme s aplikací těchto pravidel u náměstků ředitele právě nyní. U ostatních pozic předpokládáme konání výběrových řízení od začátku příštího roku průběžně.

Počítala jste s tím, že se přihlásí všichni, kteří dnes jsou ve svých funkcích, ráda byste s nimi spolupracovala dál? Kolik se přihlásilo zájemců?

Vzhledem k tomu, že svůj tým znám, předpokládala jsem, a správně, že se přihlásí všichni. Ráda bych s nimi dál pracovala, nicméně jsem přesvědčena o tom, že v životě každého manažera nastane čas, kdy je dobré se zastavit podívat se do minulosti, abychom dokázali správně směrovat svoji energii do budoucnosti. Přihlášky jsou již uzavřeny, celkem se do výběrových řízení přihlásilo 11 uchazečů.

Jaká jsou kritéria konkurzu, jak jsou složeny výběrové komise a do jaké míry se bude cítit jejím rozhodnutím zavázána?

Kritéria konkurzu jsou známá a používaná obecně. Vzdělání, praxe, zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Navíc požaduji strategii úseku řízení na 5 let. Složení komisí je přizpůsobeno pozicím náměstků, tzn. členy jsou vedoucí pracovníci jiných velkých nemocnic, lékařských fakult, či zdravotních pojišťoven. Své zástupce bude mít v komisích i ministerstvo zdravotnictví.

Jaký je časový plán rekonkurzů?

Konkurzy probíhají v těchto dnech do konce září.

-cik-

Náměstkyně a náměstci VFN:

Náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání, zástupce ředitelky
MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA
Náměstkyně pro léčebnou péči
Mgr. MUDr. Markéta Hellerová
Náměstek pro léčebnou péči
MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA
Náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání
Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA
Ekonomický náměstek
Ing. Pavel Nesnídal

 

 

 

 

 

 

 

Náměstkyně pro obchod
Ing. Martina Podešťová
Personální náměstkyně
Ing. Eva Hejlová
Technicko-provozní náměstek
Ing. Ladislav Pavel
Náměstek pro informatiku
Ing. Vlastimil Černý, MBA