Koncepce primární péče bude k připomínkám v rámci několika týdnů, říká ministr Vojtěch

Dívám na data, zprávy OECD a Evropské komise, a ty nám opakovaně doporučují více akcentovat roli primární péče – a já jsem si vzal doporučení k srdci. Otevřeli jsme praktickým lékařům dveře, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (uprostřed). Teď, když jsou pootevřené, se do nich pochopitelně vmáčkneme, reaguje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka (vlevo). Přitakává docent Svatopluk Býma, předseda odborné společnosti praktických lékařů. Foto: TC

Reforma primární péče je velké téma, kterého se letos konečně chopilo ministerstvo zdravotnictví. To také před pár týdny vypustilo první vlaštovku dohodnuté spolupráce onkologů s praktickými lékaři, která spočívá v tom, že od začátku příštího roku budou moci praktici převzít do sledování vyléčené onkologické pacienty (více jsme psali zde) – a podobně by tomu do budoucna mělo být také s kompenzovanými cukrovkáři. Vedle toho mají praktici získat širší kompetence jak v oblasti vyšetřovacích metod, tak léčiv, kde by mělo dojít k uvolnění preskripčních omezení. Celou koncepci reformy primární péče by přitom mělo ministerstvo zdravotnictví zveřejnit k připomínkování během několika týdnů. O tom, jakým směrem by se měla reforma ubírat, co všechno mají praktici potenciál zastat, co k tomu budou potřebovat a jak dlouho vlastně transformace potrvá, řešili odborníci na panelové diskuzi s názvem Pohled do budoucnosti primární péče, kterou pořádala Koalice pro zdraví spolu se Sdružením praktických lékařů ČR a Zdravotnickým deníkem. Diskuze se zúčastnili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Svatopluk Býma, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP Jana Prausová, předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění na ministerstvu zdravotnictví Helena Rögnerová a náměstek pro zdravotní péči VZP David Šmehlík. Diskusi moderoval šéfredaktor ZD Tomáš Cikrt.

 

„Bez dobře fungující primární péče nemůže fungovat ani zdravotnictví jako celek. Zdravotnictví je pyramidou, kde základem je primární péče, následuje sekundární sféra a pak terciální, nemocniční, specializovaná a superspecializovaná péče. U nás je ale pyramida trochu obrácená, stojí na špičce,“ konstatuje Adam Vojtěch.

Protože však je podle dostupných údajů praktické lékařství druhou nejstarší odborností v českém zdravotnictví, je podle ministerstva potřeba obor zatraktivnit i pro mladé lékaře. Prvním, již učiněným krokem směrem k celému zdravotnictví je podpora lékařských fakult (více jsme psali zde), konkrétně v praktickém lékařství je pak třeba zvýšit kompetence, které dají prostor mladým lékařům realizovat se.

„Na to cílíme v reformě tím, že profesi děláme v systému mnohem významnější. Praktik bude léčit, nabízet zdravotní péči, nikoliv pouze administrovat pohyb pacienta. Je to spojeno s řadou věcí, které chceme v reformě řešit – je to otázka standardizace vybavení v ordinacích či vytváření sdružených praxí, tedy aby byla péče udržitelná i v regionech, kde je udržitelnost praxe jednoho praktického lékaře a jedné sestry velmi složitá. Sdružená praxe, která se dnes začíná prosazovat v Rakousku i jiných zemích, je dobrou cestou, kde se lékaři mohou zároveň zastoupit a nabízet co nejširší ordinační dobu od rána do večera s tím, že se tam prostřídají. Budou tam mít i administrativního pracovníka či diabetologickou sestru a budou nabízet co nejširší spektrum služeb. Souvisí to i s otázkou vzdělávání a větší bonifikace, ale i otázkou úhrad,“ načrtává ministr Vojtěch.

Do budoucna se proto počítá s tím, že kapitační složka bude více fixována, zatímco navyšovat se bude výkonová část tak, aby byla úhrada co nejvíce motivační. Zdravotní pojišťovny spolu s praktiky už k tomu udělali první krok v rámci letošního uzavření dohody týkající se úhrad pro příští rok.

Ministerstvo přitom vítá, že se zástupci primární péče aktivně zhostili své role tak, že se na tvorbě reformy konstruktivně podílejí. Nejen tedy, že něco chtějí, ale jsou ochotni za to také něco dát – například zajistit pohotovostní službu nebo přistoupit na zmíněné zafixování kapitace. „Otevřeli jsme dveře. Předtím na ministerstvu nebyl takový zájem se věcí zabývat, nebylo to téma dne. Pro mne to téma je, protože se dívám na data, zprávy OECD a Evropské komise, a ty nám opakovaně doporučují více akcentovat roli primární péče – a já jsem si vzal doporučení k srdci,“ poukazuje Vojtěch.  Jeho slova potvrzuje i předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. „Léta voláme po změnách v primární péči, ale nikdo nás neposlouchal a naráželi jsme na zavřené dveře. Teď, když jsou pootevřené, se do nich pochopitelně vmáčkneme,“ říká Šonka.

Ke koncepci primární péče přitom budou moci říct své i ti, kdo se přímo pracovních skupin a diskuzí na ministerstvu neúčastnili. „Dnes už máme finalizovaný dokument, který půjde k připomínkám. Není to tedy tak, že bychom to připravovali za zavřenými dveřmi a je to utajené. Doufám, že dokument bude v řádu týdnů všem poslán k připomínkám,“ slibuje ministr Vojtěch.

Tomu, kam by měla primární péče do budoucna směřovat a jaké ji na této cestě čekají překážky, se budeme podrobněji věnovat v nadcházejících vydáních Zdravotnického deníku.

Diskuse se uskutečnila za laskavé podpory Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Amerického centra.

-mk-