Neděle, 20. června, 2021

Obcházíte řádný proces a jen tak zabijete lékový záznam, vynadali ministerstvu za pozměňovák k emergentnímu systému poslanci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo zdravotnictví v poslední době poměrně často slýchá od poslanců zdravotního výboru (i dalších) chválu za to, že komunikuje a své záměry náležitě projednává se stakeholdery. Přesný opak ale teď sklidilo v souvislosti s pozměňovacím návrhem k vládní novele zákona o léčivech, která ošetřuje lékový záznam. Ministerstvo zdravotnictví totiž nyní přišlo se třemi pozměňovacími návrhy, z nichž dva kratší se týkají nahlížení do lékového záznamu a hlášení cen léků, zatímco poslední, i s důvodovou zprávou čítající 67 stran, zavádí tzv. emergentní systém (psali jsme např. zde). Poslanci napříč spektrem, odborná společnost, lékárníci i distributoři tak nyní ministerstvo velmi kritizují za to, že obchází řádný legislativní proces a pokouší se zavést nevydiskutovanou novinku, která beztak problém s nedostatkem léčiv zcela neřeší. Definitivní verdikt by měl zdravotnický výbor vynést teď ve středu. Podle informací Zdravotnického deníku prozatím ministerstvo marně hledá poslance, který by pozměňovací návrh k emergentnímu systému načetl.

 

„Že vláda sama chce pozměňovacími návrhy měnit svůj vlastní vládní návrh, je minimálně velmi špatné a zavádělo by špatnou praxi do budoucna, kdybychom to tolerovali. Budu tedy pravděpodobně navrhovat odmítnutí těchto návrhů en bloc, ani je po věcné stránce nehodlám zkoumat. Jestliže není ministerstvo schopno vypracovat návrh tak, aby si za ním mohlo stát nezávisle na tom, co se bude dít na půdě sněmovny, reprezentuje to velmi smutný příběh,“ rozhořčil se na narychlo svolaném středečním zdravotnickém výboru se Petr Pávek (STAN).

V tomto ohledu s ním ale všichni poslanci zajedno nejsou. „To je běžná praxe léta letoucí, tady nikdo neobjevuje Ameriku. Podívej se do vlastní strany. Že je to špatně, o tom nepolemizuji, ale není to nic nového,“ odpovídá Pávkovi Miloslav Janulík (Ano).

Jenže ani jeho stranický kolega David Kasal nepovažuje momentálně předváděnou praxi za akceptovatelnou. „Beru, že je úprava něčeho na dvě, tři stránky. Ale aby to bylo 67 stran, to je z mého pohledu vkládání zákona do zákona. Navíc pokud si dobře pomatuji, bylo ministerstvem slíbeno, že se to bude projednávat jako samostatný zákon. Podobně velký návrh podával kolega Šnajdr a skončilo to pádem Julínkovy hlavy. Nezaváděl bych tedy něco podobného,“ myslí si Kasal.

Podobně to vidí i Bohuslav Svoboda (ODS). „Tak rozsáhlý materiál k emergenci je věc, která je velmi riziková a v tuto chvíli by na stole neměla být. Určitě tam bude celá řada problémů i vůči jiným strukturám, než jsme my,“ míní Svoboda.

A co na to ministerstvo? „Je to věc, kterou potřebujeme řešit urgentně. Vím, že to vzbuzuje otázky, ale už to bylo projednáváno i v rámci podvýboru pro lékovou politiku, kde byli poslanci, takže se o tom jedná delší dobu. Pokud bychom dali vládní návrh, tak bude možná za půl roku, ale my máme problém s nedostupností léčiv v lékárnách, na kterou poukazují pacienti, právě teď – proto se to po dohodě snažíme navrhnout. Problém je natolik závažný, že pokud chceme léky pro pacienty zajistit v každé lékárně, považujeme toto za krok, který je věcně správný,“ reaguje ministr Adam Vojtěch.

S tímto postojem ale poslanec Kasal nesouhlasí. „Jestliže se tu bavíme, že to bylo projednáno na podvýboru, fajn. Některé podvýbory byly zpochybňovány, jestli vůbec mohou ministerstvu něco říkat. Jestliže neproběhlo na takto velké matérii vnitřní a vnější připomínkové řízení, porušujeme základní principy, kvůli kterým tady sedíme. Za mnou kvůli tomu nikdo z ministerstva nebyl a přišlo to v pátek,“ zlobí se Kasal.

Ke kritice se v tomto bodě přidává i Miloslav Janulík – a to hlavně proto, že tak hrozí neschválení celé novely. „Lékový záznam je super věc, tady má sloužit jako nosič a obávám se, že bychom ho tím zabili. To je úplně špatně. Už se kolem toho strhl takový humbuk, a já se bojím, abychom s vaničkou nevylili i děcko. Přitom jsou někteří z nás dennodenně v praxi, a nic není tak horké, jak se uvaří. Občas zkrátka některý lék není a nějak se to pořeší, o život nejde – to si nalijme čistého vína. Je to problém, ale ne tak, aby vážně ohrožoval,“ myslí si Janulík.

Podle Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) sice nedostatek léků velký problém je, emergentní systém ho ale stejně plně neřeší. „Netvrďme, že zavedením emergentního systému vyřešíme nedostatek některých léčivých přípravků ve zdravotnických zařízeních. Tak to není. Připojil bych se tedy ke kolegům: dokončeme lékový záznam, na ten čekáme, a tuto problematiku řešme samostatně. Navíc to souvisí s mezinárodním právem a my tímto obcházíme legislativní radu vlády. Všichni, kdo se pod to podepíšou nebo to schválí, si to pak mohou vypít,“ dodává Kaňkovský. K podobným názorům jako citovaní poslanci se přitom kloní také Jiří Běhounek (ČSSD) či Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Neřeší se otázka finančního dopadu na lékárny, upozorňuje GML

Ministr Vojtěch sice uznává, že emergentní systém nevyřeší například výpadky ve výrobě, podle něj však zabrání nedostatku léků v některých lékárnách v souvislosti s DTP kanály. Jenže návrh odmítají i malé lékárny, které si v posledních letech na DTP kanály stěžovaly nejvíce.

„Paragrafové znění pozměňujícího návrhu mě velmi zaskočilo. V důvodové zprávě se např. hovoří o tom, že navržený systém emergentního zásobování léky nebude mít žádné či minimální dopady a finanční zátěž na jednotlivé aktéry, ale na druhé straně se dočtete na str. 25 v části Dopady na podnikatelskou sféru, že když  lékárna objedná přes tento systém léky pro pacienta, tak si bude předem vybraný distributor účtovat 25,-Kč za každé balení. To znamená, že vůbec není řešena otázka finančního dopadu na lékárny, především malé nezávislé  a v neposlední řadě také na pacienty, protože není známo, jak se bude poplatek za dodání léků v emergentním systému platit,“ poukazuje předseda představenstva Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.

Podle něj je sice v důvodové zprávě uvedeno, že hlavním impulsem pro zavedení změny zákona o léčivech jsou tzv. reexporty levných léků do zahraničí, přitom ale sama ředitelka SÚKL Irena Storová na posledním jednání podvýboru pro lékovou politiku konaném na konci října za přítomnosti ministra uvedla, že reexporty jsou v současně platném zákoně vyřešeny dostatečně a nejsou příčinou nedostatečného zásobování lékáren.

„Jedná se o velmi obsáhlou změnu zákona o léčivech s dopadem na všechny oblasti zdravotnictví – výrobce, distributory, lékárny a v neposlední řadě pacienty. Předložený pozměňovací návrh neřeší základní otázku a příčinu současného nedostatečného stavu v zásobování lékáren, a to je zajištění dodávek léčiv přes více distributorů tak, aby bylo mezi distributory  zachováno konkurenční prostředí a lékárny tak měly zákonem dáno právo objednat léky u více dodavatelů léků. Nejen z tohoto důvodu nesouhlasíme s navrženým pozměňovacím návrhem ministerstva zdravotnictví,“ dodává Marek Hampel, který navíc poukazuje, že ministerstvo slíbilo k tomuto tématu odbornou diskusi a zřízení pracovní skupiny, k čemuž vůbec nedošlo.

To potvrzuje i další strana – odborná společnost. To je trochu paradoxní vzhledem k tomu, že ministerstvo pod vedením Adama Vojtěcha spolupráci s odborníky často zdůrazňuje. „MZ ČR slíbilo projednat problematiku tzv. emergentního modelu v řádném připomínkovém řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh vyvolává rozporuplné reakce a oprávněné obavy o zajištění léčiv pro pacienty v ČR, chystali jsme se vyjádřit naše stanovisko v rámci připomínkového řízení. V rozporu se sliby MZ se však téma emergentního modelu nemá v připomínkovém řízení objevit. S daným postupem zásadně nesouhlasíme, vnímáme ho jako snahu obejít řádný legislativní proces,“ uvádí předseda České farmaceutické společnosti ČLS JEP profesor Martin Doležal.

Také představenstvo České lékárnické komory na svém zasedání dne 4. 12. 2018 vyjádřilo „jednoznačný nesouhlas s emergentním systémem“. Komora má za to, že je zásadní změnou zákona o léčivech, byl předložen ve formě poslaneckého pozměňovacího návrhu bez předchozího připomínkového řízení a bez jakékoliv konzultace s Českou lékárnickou komorou nebo jinými subjekty zastupujícími lékárníky. „V podobě, kterou jste obdrželi je pro lékárníky zcela nepřijatelný a nedostupnost léčivých přípravků řešit nebude,“ sdělil prezident lékárnické komory poslancům.

A aby toho nebylo málo, jsou proti také distributoři. „Ministerstvo zdravotnictví se snaží formou „přílepku“ pod nátlakem lobby ze strany výrobců léků prosadit zákon v rozporu s evropským právem, a proto obchází řádný legislativní proces. Nebere v potaz ani výsledek posledního podzimního sjezdu České lékárnické komory, která emergentní systém jako odborná organizace odmítla. I naše Asociace evropských distributorů léčiv opakovaně pana náměstka žádala o schůzku a upozorňovala ho na konflikt s předpisy EU, konktrétně se články 35, 36 Smlouvy o fungování EU, avšak bez jakékoli odezvy. I v ČR hrozí podobné žaloby, které jsou již na Slovensku v běhu, neboť sama Evropská komise doporučila stěžovatelům obrátit se na národní soudy, protože slovenský emergentní systém není v souladu,“ varuje Jan Šimon z Asociace evropských distributorů léčiv.

„Domnívám se, že je ‚emergentní systém‘ pouhou zástěrkou k upevnění pozic největších distributorů léčiv a k upevnění vertikalizace systému výrobce – distributor – lékárna, který by po uvedení do praxe ve výsledku do několika měsíců vedl ke zvýšení cen léčiv a k likvidaci menších nezávislých lékáren. Návrh nebyl s nikým projednán a opravdu hrozí deformace distribuce léčiv na území ČR,“ dodává Šimon.

Michaela Koubová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY