Úterý, 3. srpna, 2021

Profesor Svačina byl znovu zvolen do čela ČLS JEP, ve výboru jsou čtyři noví členové

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Sjezd delegátů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně zvolil včera nové vedení. Předsedou se na další 4 roky stal opět profesor Štěpán Svačina, přední český internista, diabetolog a obezitolog. Delegáty sjezdu pozdravil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a vyjádřil zájem o pokračování úzké spolupráci s ČLS JEP při odborných a koncepčních otázkách systému zdravotní péče a vzdělávání lékařů a sester i zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti obyvatel.

 

Sjezd odsouhlasil vznik nových odborných společností, takže přibyly např. Česká společnost hospicové péče, Společnost psychosomatické medicíny, Česká společnost terapie ruky aj. ČLS JEP je tak se svými 120 odbornými společnostmi, 37 spolky lékařů a asi 36.500 členy největším dobrovolným sdružením lékařů a zdravotníků v ČR s dlouholetou tradicí a vysokou prestiží nejen doma, ale i v zahraničí.

Užší předsednictvo ČLS JEP zůstává stejné, v širším 15členném předsednictvu jsou noví členové (tučně):

předseda: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

  1. místopředseda: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
  2. místopředseda: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
  3. místopředseda: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

vědecký sekretář: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

pokladník: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

členové předsednictva:

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

MUDr. Otto Herber

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Revizní komise ČLS JEP

předsedkyně: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

místopředsedkyně: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

členové revizní komise:   

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.

-ČLS JEP-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY