Všech 15 ředitelů velkých státních nemocnic si požádá o bezpečnostní prověrku

Národní bezpečnostní úřad prověří 15 ředitelů státních nemocnic, rozhodují totiž o zakázkách i za stovky miliónů korun veřejných peněz. Foto: Flickr/ Steven Pisano

Ač to z vyjádření v médiích vypadalo tak, že někteří ministra neuposlechnou, nakonec si o bezpečnostní prověrku požádá všech 15 ředitelů státních zdravotnických zařízení, jichž se tato povinnost týká. Ministr zdravotnictví Vojtěch Adam jim stanovil termín pro podání žádosti do konce března. Zákon nařizuje bezpečnostní prověrku u veřejných zakázek, které převyšují hranici 300 milionů korun. Takovou částku může překročit například investice do nové či opravy staré budovy, ale zejména pak společné nákupy. „Žadatel o prověrku musí pod dohledem Národního bezpečnostního úřadu předložit příjmy za posledních pět let, majetek ve společném jmění manželů či pracovní vazby,“ řekl nám k tomu před časem ministr zdravotnictví.

 

O vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, musí ředitelé požádat Národní bezpečnostní úřad. Pokud by si nepožádali, nebo by u prověrky neuspěli, ministr zdravotnictví by je pravděpodobně odvolal, protože by pak nemohli řídit nemocnici v jedné z nejdůležitějších oblastí – tedy nákupech. Navíc by to vrhalo stín na transparentnost státního zdravotnictví, pokud by velké nemocnice řídili lidé, kteří nedokázali v bezpečnostní prověrce obstát.

S předstihem před ostatními získali glejt o úspěšném absolvování bezpečnostní prověrky Jan Žaloudík, ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, Vladimír Palička, ředitel FN Hradec Králové a Roman Kraus, ředitel FN Brno.

Jak zjistil Zdravotnický deník, o prověrku si do konce března (což je termín, který stanovil ministr) požádají všichni ostatní ředitelé, kteří aktuálně kompletují podklady: Václav Šimánek – FN Plzeň, Jiří Havrlant – FN Ostrava, David Feltl – VFN, Miloslav Ludvík – FN Motol, Roman Havlík – FN Olomouc, Martin Pavlík – FN  U svaté Anny Brno, Zdeněk Beneš – Thomayerova nemocnice, Jan Kvaček – Nemocnice na Bulovce, Petr Polouček – Nemocnice Na Homolce, Robert Grill – FN Královské Vinohrady, Michal Stiborek – IKEM a Petr Němec – Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně.

Zdravotnický deník chtěl také vědět, zda si o bezpečnostní prověrku požádali, nebo požádají i další pracovníci. Většinou se ale ředitelé odkazovali na to, že tohle po nich ministr nepožadoval, nebo že oni jsou nakonec stejně jako šéfové svých nemocnic za velké zakázky osobně odpovědní. „Ve Fakultní nemocnici Ostrava má k rozhodování o veřejných zakázkách tohoto typu pravomoc pouze ředitel,“ napsala nám například mluvčí FN Ostrava Naďa Chattová. Jinde zapojení dalších osob ani nevyloučili, ani nepotvrdili. „Žádný z členů managementu Fakultní nemocnice Olomouc toho času bezpečnostní prověrku nemá,“ uvedl mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Přesto někteří z nich přeci jenom s prověřováním dalších lidí, kteří mají na starosti veřejné zakázky, počítají. „Již  před vydáním tohoto pokynu  požádal v roce  2018 o bezpečnostní prověrku Mgr. Matěj Novák, vedoucí oddělení veřejných zakázek FN Plzeň.  Doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby obdržel 15.února  2019,“ sdělila nám mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová. „Patrně nebudu z nemocnice sám, rád bych, abychom byli alespoň dva,“ plánuje ředitel nemocnice na Bulovce Jan Kvaček.

Neformálně si nám někteří ředitelé postěžovali, že prověřování obsahuje takové „radosti“, jako je vypracování životopisu na tři stránky, ovšem psaného ručně. V prověrce musejí mimo jiné prozradit jaké vlastní nemovitosti, automobily apod., kde a jak žijí i jak jsou na tom s  konzumací alkoholu. Pokud jde právě o alkohol, většina vyplní kolonku slovem „příležitostně“. „Dotaz kolikrát denně a jak často  si příležitosti vytvářím, tam nebyl,“ dodal jeden z ředitelů s nadsázkou.

-cik-