Za pyrotechniku na stadionu nebo po cestě domů z fotbalu mají být přísné tresty

Za vnesení pyrotechniky na stadion při sportovním utkání a za její požití po cestě na zápas nebo cestou domů mají být přísné tresty. Kdo se házení petard a vytváření explozí dopustí opakovaně, kromě zákazu vstupu a zápisu do evidence přestupků zaplatí až 100 000 korun. Postižen má být každý, kdo se o popsané jednání pokusí a chyceni mají být i ti, kdo se policii vyhýbají, vyplývá z návrhu novely zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Úplný zákaz pyrotechniky vyžaduje český stát spolu s mezinárodními fotbalovými organizacemi FIFA a UEFA: „Používání pyrotechniky během sportovních zápasů patří k jednomu z nejrizikovějších (a zároveň častých) projevů sportovního fandění, a proto je ze strany státu i mezinárodních a národních sportovních organizací (FIFA, UEFA) požadováno takové jednání sankcionovat,“ uvádí se v důvodové zprávě k návrhu novely zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

O návrhu novely Česká justice již informovala. Používání pyrotechniky na stadionu nebo po cestě na zápas a ze zápasu je nově zařazenou skutkovou podstatou v novele.

Zákon o nakládání s pyrotechnikou nelze v průvodu dodržet

Úplný zákaz výbuchů pyrotechniky v souvislosti se sportem ministerstvo vnitra podrobně zdůvodňuje: „Síla exploze, hlasitost výbuchu, teplota hoření až 2 000°C, možnost zahoření vybavení stadionu, popáleniny, trvalá ztráta sluchu, zraku či končetin, kouřové efekty a s tím spojené chronické zdravotní obtíže a v neposlední řadě panika – to vše jsou rizika, které pyrotechnické výrobky představují,“ uvádí se dále v důvodové zprávě.

Podle ministerstva vnitra je zhola nemožné dodržet zákon o nakládání s pyrotechnikou v prostorách stadionů a v průvodech diváků, proto je nutno ji zakázat: „Pravidla, která stanoví způsoby bezpečného použití pyrotechnických výrobků (minimální bezpečná vzdálenost, zákaz použití v krytých či špatně odvětrávaných prostorech, v prostorech s rizikem požáru) fakticky jakékoliv bezpečné použití ze strany fanoušků vylučují, a to jak v místech sportovní akce, tak při přesunech fanoušků, které mají většinou podobu hromadných společných pochodů. Nově navrhovaná skutková podstata zohledňuje současnou nejednotnou praxi a explicitně ,zakazuje´ použití pyrotechnických výrobků jak v rámci sportovní akce, tak právě při cestě na sportovní akci či při návratech z ní,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Nová skutková podstata se stane přestupkem proti veřejnému pořádku

Nově bude ustanovení vypadat takto:

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová