Úterý, 5. července, 2022

Devatero důležitých změn v německém zdravotnictví v roce 2020

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Reforma farmaceutického trhu, nová pravidla pro vzdělávání lékařů nebo další stupeň digitalizace. To jsou některé z klíčových změn, které od nového roku čekají na zdravotnický systém u našich západních sousedů.

Z hlediska pacientů lze za jednu z nejdůležitějších novinek považovat zkrácení čekací lhůty na konzultaci u lékaře – specialisty. Zákon o zajištění lékařské péče totiž od nového roku rozšiřuje službu pro sjednávání konzultací s lékaři a psychoterapeuty. U lékaře se bude možné objednat de facto nepřetržitě na celostátně platném telefonním čísle 116 117 s tím, že maximální čekací doba nesmí překročit čtyři týdny, u psychoterapeutů dokonce jen dva týdny. Pokud nelze lhůtu dodržet, je „sjednávací místo“ povinno zajistit ambulantní léčbu v nemocnici.

Proti spalničkám očkovat povinně

Jen před několika dny členové Spolkové rady posvětili povinnost očkovat děti proti spalničkám. Podle portálu Deutsche Apotheker Zeitung nabude tato povinnost účinnosti od 1. března 2020. Rodičům vznikne také povinnost prokázat, že jejich děti byly proti spalničkám očkovány, a to nejpozději před nástupem do školy nebo do školy. Nařízení se vztahuje na děti do jednoho roku věku.

Pokud dítě již školku nebo školu navštěvuje, rodiče musí doklad o očkování předložit do konce července 2021. Jestliže rodiče své děti odmítnou proti spalničkám očkovat, vystavují se pokutě až do výše 2.500 eur (necelých 64 tisíc korun). Povinnost očkovat se proti spalničkám se vztahuje také na osoby, které pracují v komunitních a zdravotnických zařízeních.

Telemedicína placená z pojištění

Zákon o digitální péči v Německu od nového roku umožní z veřejného zdravotního pojištění hradit využívání digitálních aplikací, pokud je pacientům předepíše lékař. Bude se však jednat jen o ty aplikace, které do seznamu hrazených zařadí Spolkový úřad pro léčiva a zdravotnické prostředky (BfArM – Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte).

Ten u nich bude posuzovat zejména bezpečnost, funkčnost, kvalitu a také zabezpečení proti úniku osobních dat. BfArM bude na digitální aplikace nahlížet obdobně jako na kterékoli jiné zdravotnické produkty. Původce aplikace bude navíc muset prokázat, že software zlepšuje péči o pacienta. Lékaři také budou na základě zmíněného zákona nabízet videokonzultace přes internet. Od nového roku se také bude povinně zavádět připojení lékáren nebo klinik k telematické infrastruktuře, což souvisí s chystaným spuštěním elektronických receptů.

Změny ve vzdělávání

Od nového roku projde také určitými změnami systém vzdělávání zdravotnických pacientů. Dotkne se například farmaceutických asistentů, porodních asistentů, osob pečujících o seniory nebo děti. V některých případech bude vyžadováno dosažení nejméně bakalářského stupně studia. Povinná budou také pravidelná školení. Legislativní změny ve vzdělávání zdravotnického personálu víceméně vycházejí ze směrnic Evropské unie. Od nového roku budou také zavedeni minimální standardy pro vzdělání u ošetřovatelského personálu v oblasti srdeční chirurgie, neurologie a neurologické rehabilitace.

Úleva pro rodiče nemocných dětí

Německo také mění limity pro úhradu části nákladů na péči o nemocné děti, které vyžadují asistenční službu. Do konce tohoto roku platí, že stát hradil tuto péči rodičům, kteří vydělávali ročně do 21.600 eur čistého (asi 550 tisíc korun). Od nového roku se tento limit zvyšuje na výdělek převyšující sto tisíc eur ročně (asi 2,5 milionu korun) hrubého.

Od ledna se tak rozšiřuje okruh žen, které se budou moci bezplatně zúčastnit screeningu pro včasné odhalení rakoviny děložního čípku. Nově na toto vyšetření budou mít nárok ženy nad dvacet let věku.

Polepší si také pacienti, jež si budou pořizovat zubní náhrady. Aktuální padesátiprocentní příspěvek na nákup takové náhrady se v příštím roce zvýší na procent šedesát. Ovšem až do 1. října. Na vyšší příspěvky se budou moci těšit lidé, kteří chodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému dentistovi.

Studentské pojistné vzroste

Změny se dotknou také zdravotního pojištění studentů. Ti jsou, podobně jako u nás, pojištěnci státu. Jenže dosud za ně stát hradil zdravotní pojištění jen do okamžiku, kdy jejich celková doba studia přesáhla čtrnáct semestrů. Tento limit od roku 2020 padne. Student však přestane být státním pojištěncem, jakmile dovrší třicet let věku. Od srpna 2020 se také zvyšuje minimální pojistné na zdravotní pojištění pro studenty na 76,85 eur měsíčně.

Petr Musil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY