Homeopatie je vysoce účinná, tvrdí lékárenský řetězec BENU a láká na přednášky pro pacienty

Ačkoliv pro účinnost homeopatie neexistují žádné spolehlivé vědecké důkazy a lékárny pacientům nabízí pouze placebo či přesněji obvykle velmi drahé kuličky cukru, tvrdí řetězec BENU, že je homeopatie účinná a šetrná léčebná metoda. Foto: LH

Jak využít homeopatika v domácí lékárničce, zvládání bolestí zad a hlavy či zažívacích obtíží pomocí homeopatie nebo třeba homeopatika jako řešení pro zvířata vystresovaná silvestrovskou pyrotechnikou, to vše doporučuje lékárenský řetězec BENU pacientům. Současně je schopen nabídnout „odborně proškolené lékárníky specialisty“ v oboru homeopatie, kteří poskytují „profesionální homeopatické poradenství“. Z pohledu české i evropské legislativy jsou však homeopatika léky, byť nemusí prokazovat, že skutečně mají léčebné účinky. Řetězec a jeho lékárníci a lékárnice tak sice propagují metodu bez jakéhokoliv vědeckého základu, ale činí tak v souladu se zákonem.

 

„Homeopatie je účinná a zároveň velmi šetrná léčebná metoda, která stimuluje organismus k lepšímu využití jeho vlastních obranných sil.“ Těmito slovy začíná tisková zpráva, kterou lékárenský řetězec BENU před pár týdny rozeslal médiím. Nejedná se o první aktivitu tohoto řetězce na poli propagace homeopatie. Pravidelně v lékárnách této sítě probíhají přednášky „Homeopatie pro celou rodinu – léčba pomocí homeopatie – jednoduše, přirozeně a účinně“ a současně tyto lékárny aktivně nabízí „homeopatické poradenství“.

I když je to absurdní, pro účinnost homeopatie neexistují žádné spolehlivé vědecké důkazy a lékárenský řetězec pacientům nabízí pouze placebo či přesněji obvykle velmi drahé kuličky cukru, jedná zcela v souladu s českou i evropskou legislativou. Vše je v pořádku i z pohledu České lékárnické komory, protože homeopatika jsou legislativně brána jako „léky“. A to i přesto, že na rozdíl od skutečných léků nemusí dokládat důkazy o tom, že opravdu mají léčebný efekt. Postačí, že se odkáží na „tradiční homeopatickou praxi“ nebo „výsledky výzkumu označovaného jako homeopatický způsob prokazovaní“.

Homeopatika vyberou odborníci BENU

Nedávná tisková zpráva řetězce BENU se odkazuje na brožuru Homeopatie nejen pro nastávající maminky, která je volně ke stažení na webových stránkách Světhomeopatie.cz, jejichž obsah garantuje „tým lékařů a dalších odborníků, kteří ve své každodenní praxi praktikují homeopatii“. „Homeopatika můžeme použít při úrazech, během chřipkové sezóny, na lokální záněty, stres, při únavě, na bolest zubů, při poruchách trávení a mnoha jiných problémech. Správný účinek zajistí vhodný výběr léku, se kterým vám pomohou odborníci,“ vysvětluje Andrea Forgácsová z BENU lékárny v Břeclavi, která je lékárnicí a zároveň homeopatkou, což dokládá uváděním „titulu“ SAKHOm., tedy že absolvovala čtyřleté vzdělávání v rámci Slovenské akademie klasické homeopatie. Podle ní jsou „homeopatické léky“ vhodné jako „řešení akutních potíží“ nejen u lidí, ale i u zvířat. Ona sama si v zářijovém BENU Magazínu postěžovala, že „bohužel v České republice pojišťovny homeopatika nehradí“, ale věří, že „v budoucnu by se to mohlo změnit“. Nicméně je možné je podle ní použít také pro „zmírnění vedlejších účinků očkování“ nebo také pro „urychlení celkové regenerace organismu“.

„Homeopatika jsou vhodná zejména u nekomplikovaných akutních stavů, kdy zkracují celkovou dobu léčby a omezují recidivy. Jejich účinek ale můžeme využít i u chronických stavů, kde se obvykle kombinují s klasickými léky, které předepíše lékař,“ odkazuje se řetězec v tiskové zprávě na další publikaci Homeopatie v pediatrii. Současně však upozorňuje na to, že vzhledem k širokému záběru využití homeopatik je vhodné „výběr konkrétního homeopatického léku konzultovat s lékárníkem či přímo homeopatem“. „Přímo v lékárnách se zaměřujeme především na poradenství při akutních potížích. Pokud má však pacient zájem o konzultace komplikovanějších stavů, může se ve vybraných pobočkách BENU lékáren objednat na osobní konzultaci. Odborně proškolený lékárník specialista mu zde poskytne zdarma profesionální homeopatické poradenství a zároveň s ním pacient může také průběžně konzultovat vývoj doporučené léčby,“ dodává lékárnice a homeopatka v jedné osobě. Podle webových stránek řetězce pak homeopatické poradenství nabízí celkem 49 z celkových 247 lékáren sítě.

To ale nejsou jediné homeopatické služby, které BENU zajišťuje. Od letošního listopadu v rámci přednášek BENU Academia zajišťuje setkání na téma „Homeopatie pro celou rodinu – léčba pomocí homeopatie – jednoduše, přirozeně a účinně“. „V rámci seminářů umožňujeme veřejnosti získat nové poznatky i praktické zkušenosti v různých specializovaných oblastech medicíny, zdraví, léčby či prevence nemocí. Edukace společnosti je nedílnou součástí naší lékárnické profese, a to nejen při výdeji léků,“ popisuje farmaceutka Michala Belasová, vedoucí odborných projektů lékáren BENU, s tím, že právě téma homeopatie je „žádané“. Přednášky o homeopatii tak navazují na předchozí kurzy o samovyšetření prsu a významu včasného záchytu případného nádorového onemocnění. Spolu s těmito informacemi pak účastnice dostaly i kontakty na mamodiagnostická centra.

Podle lékárnice a homeopatky Andrey Forgácsové bývají homeopatika a jejich účinky „stále podceňovány“: „Lidé stále málo vědí, že pomocí homeopatik můžeme zvládnout nejen bolesti zad a hlavy, ale třeba i stres a kinetózu při cestování. Přednáškami bychom jim chtěli tento druh alternativní léčby více přiblížit,“ dodává. Podle webových stránek řetězce se pak účastníci přednášek dozví, jak „vybrat správný homeopatický lék, jeho dávkování a jak zvládnout běžné akutní potíže pomocí homeopatické lékárničky“. „Homeopatické léky jsou přírodní pocházející z rostlin, živočichů a minerálů, jsou vyrobené pomocí moderních technologií a jsou jednoznačně nejedovaté a bez vedlejších účinků. Řada léků je klinicky používána již dvě stě let s opakovaně potvrzenými účinky,“ tvrdí web BENU s tím, že je homeopatie „šetrná, přesto vysoce účinná metoda“.

Cukr není lék, zákon ale umožňuje výjimku

Lékárenský řetězec BENU propagací homeopatie současně pacientům lže a podává pravdivé informace. Jak je to možné? Homeopatika jsou totiž z pohledu legislativy léky, byť s výjimečným postavením, ale jako s léky s nimi musí být nakládáno. Podle § 2, odst. 2 g) zákona 378/2007 Sb.: „…homeopatický přípravek se považuje za léčivý přípravek, i když nemá zcela vlastnosti léčivých přípravků a látky v něm obsažené nejsou vždy látkami s prokázaným léčivým účinkem.“

„Homeopatické přípravky procházejí registrací, která se však od ostatních registrovaných léčivých přípravků liší. Mimo jiné v tom, že není dokládána jejich účinnost, konkrétně v ČR není žádný homeopatický léčivý přípravek registrován na základě klinických studií, které jsou u ostatních léčiv pro jejich registraci rovněž vyžadovány,“ vysvětluje Barbora Peterová, tisková mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv s tím, že je „zřejmé, že homeopatické přípravky nesplňují zcela vlastnosti léčivého přípravku a z toho vyplývá i rozdílný způsob schvalování“. Konkrétně u homeopatik je jejich indikace podle zákona doložena „odkazem na publikace uznávané v tradiční homeopatické praxi v členských státech nebo výsledky výzkumu, označovaného jako homeopatický způsob prokazování, založeném na podání látky člověku za účelem zjištění příznaků vyvolaných touto látkou“.

Například Oscillococcinum vyráběné francouzskou společností Boiron pak smí uvádět toto: „OSCILLOCOCCINUM je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů, jako jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů.“ Fakticky ale nejde o lék. Pouze o „energetický otisk“ vnitřností kachny pižmovky. „Abychom to plně pochopili, je třeba vědět, že kachní orgány jsou natolik zředěné, že v léku není přítomná ani jedna molekula. Homeopatikum je prodáváno ve zředění 200C, to znamená, že jeden díl výluhu je ředěn v poměru 1: 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000,“ vysvětluje na svém webu profesor Edzard Ernst, který na britské University of Exeter založil pracoviště specializující se na výzkum „celostní a alternativní medicíny“. Zředění je v tomto případě tak extrémní, že se jedná o jednu jedinou molekulu v prostoru několika vesmírů. „Vzhledem k těmto skutečnostem je velmi nepravděpodobné, že by tento léčivý přípravek měl jakýkoliv vliv na lidské zdraví přesahující efekt placeba,“ dodává profesor Ernst. Podrobněji jsme o tomto homeopatiku, které je prodávané jako lék na chřipkové stavy, psali zde.

I když homeopatika neobsahují ani molekulu teoreticky účinné látky, stále s nimi musí být nakládáno jako s léky. To s sebou přináší i absurditu v podobě skutečnosti, že některá homeopatika jsou vázaná na lékařský předpis. „Obecně u registrovaných léčivých přípravků záleží, o jaký způsob výdeje je žadatelem požádáno. SÚKL posuzuje pouze to, zda je lék možné vydat bez lékařského předpisu (s ohledem na jeho bezpečnost při výdeji bez lékařského předpisu). Vhodnost výdeje na lékařský předpis se neposuzuje,“ přibližuje mluvčí SÚKL.

Je tedy pouze na výrobci homeopatik, za jakých podmínek chce, aby byly jeho výrobky vydávány. Během registrace homeopatik však SÚKL na rozdíl od skutečných léků nijak neposuzuje jejich účinnost, pouze „kvalitu a bezpečnost“. Vzhledem k tomu, že na homeopatika nahlíží jako na léky, měli by se k nim takto chovat i samy lékárny. „Při výdeji homeopatik se lékárník chová jako při jakémkoliv jiném výdeji léčivých přípravků. U těch, které jsou vázány na recept, nemůže vydat jiný léčivý přípravek, než jak je stanoveno lékařem. U volně prodejných léků jde vždy o dohodu mezi pacientem a lékárníkem, přičemž lékárník by měl na základě svých odborných znalostí zvolit pro pacienta optimální léčbu. Předpokládá se, že lékárník postupuje v souladu s Etickým kodexem České lékárnické komory, tedy mj. respektuje právo pacienta na svobodnou volbu léčby a poskytuje mu srozumitelným způsobem pravdivé informace,“ dodává Barbora Peterová.

Česká lékárnická komora si myje ruce

Podle etického kodexu lékárnické komory „lékárník slouží svou činností veřejnosti, je povinen své povolání vykonávat svědomitě s využitím svých odborných znalostí“ a současně „lékárník respektuje právo pacienta na svobodnou volbu léčby a poskytuje mu srozumitelným způsobem pravdivé informace“. Tady však naráží na sebe vědecké poznání o homeopatii a litera zákona.

„Pacient, který se rozhodne takto ‚léčit‘, by měl vědět, že homeopatika jsou lékem pouze na základě ničím nezdůvodněné výjimky. To znamená, že neexistuje žádný kvalitní důkaz, že by homeopatie skutečně fungovala lépe než placebo, a tedy neexistuje ani důkaz, že jím zakoupená homeopatika jsou klinicky efektivní,“ vysvětluje Jaromír Šrámek, předseda Českého klubu skeptiků Sysifos. Podle něj je tak neetické a nemorální, pokud lékárník vědomě pacientovi nabízí homeopatika jako řešení jeho zdravotních obtíží. „Lékárník se dostává do pozice, kdy nemocnému člověku vědomě podává přípravek, který nemá žádný účinek kromě placeba. Fakticky tak prodlužuje jeho utrpení,“ dodává.

Lékárník je stejně jako lékař vůči pacientovi v pozici, kdy je vnímán jako autorita a zároveň expert na oblast zdraví, a o to větší je jeho zodpovědnost. „Je absurdní tvrdit, že pokud zákony na základě nesmyslné výjimky vnímají homeopatika jako léky, tak cukrové kuličky léky skutečně jsou a dokonce léčí,“ shrnuje Jaromír Šrámek s tím, že takto dochází ke klamání pacientů.

Sama Česká lékárnická komora se však drží litery zákona a homeopatika hájí: „Dokud jsou homeopatika jako léčivé přípravky uznávána zákonem o léčivech, musí k nim lékárník přistupovat jako k ostatním lékům. K tomu patří i jeho povinnost poskytnout informace o správném užívání léků,“ tvrdí Michaela Bažantová, mluvčí komory. Čistě teoreticky je sice možné, že by komora řešila porušení povinností lékárníků podle zákona o léčivech a zabývala se tím revizní komise a následné čestná rada komory. Na otázku, zda tvrzení, že je homeopatie „vysoce účinná léčebná metoda“, a současně aktivní propagace homeopatie, pro jejíž účinnost chybí vědecké důkazy, není porušením povinnosti lékárníků či jejich etického kodexu, však neodpověděla. Pouze v případě, kdy by si pacient, kterému byla prodána v lékárně homeopatika, stěžoval, komora by se tím zabývala. Jinak ohledně běžné lékárnické praxe, kdy jsou prodávána homeopatika s tím, že se jedná o léčbu, Česká lékárnická komora mlčí.

Podle Jaromíra Šrámka, předsedy Českého klubu skeptiků Sisyfos, se lékárníci stejně jako humánní nebo veterinární lékaři stávají příznivci homeopatie ze dvou špatných důvodů. Tím prvním je jejich vlastní hloupost a omezenost, kdy sami věří, že homeopatie funguje, a tím druhým je, že v homeopatii vidí snadný zdroj výdělku.

Homeopatie nefunguje, upozorňují francouzští lékárníci

Zcela odlišný postoj než Česká lékárnická komora zaujala francouzská Académie nationale de pharmacie (Národní farmaceutická akademie), která společně s Académie nationale de médecine (Národní lékařská akademie) vydaly letos v dubnu jasné prohlášení požadující ukončení úhrady homeopatie z veřejných peněz. „Homeopatické přípravky by neměly být hrazeny z peněz Assurance Maladie (pozn. redakce – francouzská zdravotní pojišťovna), dokud nebude prokázán jejich dostatečný zdravotní přínos. Lékařské ani farmaceutické fakulty by neměly zajišťovat vysokoškolské vzdělání v oboru homeopatie,“ stojí ve společném prohlášení obou institucí. Podle nich se od 18. století, kdy Samuel Hahnemann představil dvě teze, na kterých stojí homeopatie dodnes, tedy podobné léčit podobným a vysoké ředění, vědecky neprokázalo, že by skutečně platily. Stejně tak v meta-analýzách zaměřených na efektivnost homeopatické „léčby“, tato metoda zcela selhala. Podrobněji jsme o postoji těchto institucí psali zde.

Letos v létě pak nezávislý úřad Haute Autorité de Santé rozhodl, že homeopatie ve Francii již nadále nemá být hrazená z veřejných zdrojů. Závěr zkoumání úřadu je jednoznačný, nebyly nalezeny žádné vědecké důkazy pro to, že je homeopatie skutečně efektivní léčebná metoda. Konkrétně úřad hodnotil použití homeopatie u 24 různých zdravotních problémů, včetně úzkostí, bradavic na nohou nebo infekcí horních cest dýchacích. Celkem zhodnotil téměř 300 vědeckých studií. Podle zjištění deníku Le Monde šlo v roce 2018 na úhradu homeopatik celkem 126,8 milionů eur z celkem 20 miliard eur určených pro úhradu všech léků a léčivých přípravků. Konkrétně může být hrazeno až 30 procent z ceny každého balení homeopatik.

Absurdní stav, kdy jsou homeopatika považována za léky a současně jsou hrazena ze zdravotního pojištění, však hájí největší světovým producent homeopatických přípravků, francouzská společnost Boiron. Ta také stojí za kampaní Mon Homéo Mon Choix“, tedy Moje homeopatie, moje volba. Důvody jsou čistě ekonomické, 90 procent produkce společnosti je určeno právě pro francouzský trh. V roce 2017 tato firma dosáhla obratu 620 milionů euro a zisku 125 milionů euro s tím, že prodej homeopatik přímo ve Francii tvoří 60 procent obratu společnosti. Podrobněji o ekonomických souvislostech prodeje homeopatik jsme psali zde.

Ludmila Hamplová