Homeopatie je levná, tvrdí její příznivci. Jako auto bez motoru, reagují skeptici

Na obrázku je otevřený přípravek Apis mellifica, což v překladu znamená včela medonosná. V homeopatii je označován jako velký ledvinový lék. Pomáhá prý při stavech podobných těm, které pociťujeme po včelím bodnutí. Tedy při potížích doprovázených prudkou pálivou bolestí s otokem a horkostí. Vyrábí se skutečně z chudáka včely, která se maceruje v etanolu. Matečná tinktura se pak ředí, při vysokých koncentracích není po včele ani památky, přesněji nezbyde z ní ani jedna molekula. Foto: Pixabay

Používání homeopatik šetří finanční náklady, tvrdí homeopaté. Je to jeden z argumentů, které se objevují na obranu homeopatik ve Francii, kde právě probíhá debata o tom, zda neukončit jejich úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Francie ale není jedinou zemí, kde se zastánci homeopatie zaštiťují údajnou finanční výhodností. 

 

„Ve srovnání s klasickou medicínou homeopatie patří mezi levné způsoby léčby. Vzhledem k tomu, že v mnoha indikacích může být použita i preventivním způsobem, může naopak snížit výdaje za léky nutné k pozdější léčbě onemocnění,“ tvrdí společnost Boiron, jeden z celosvětově největších producentů homeopatik, na svých českých webových stránkách pod záložkou „Homeopatie – mýty a realita“. Právě argument, že homeopatie je levná, a proto pro pacienty i celý zdravotnický systém výhodná, patří mezi zastánci této metody „léčby“ k oblíbeným. Jenže představa, že právě takto lze přinést úsporu do zdravotnictví, je lichá.

Auto bez motoru bude levnější, ale také nefunkční

Na absurdní stav, kdy jsou homeopatika považována za léky, a proto by měla být hrazena z veřejných peněz, opakovaně upozorňuje profesor Edzard Ernst, který na britské University of Exeter založil pracoviště specializující se na výzkum „celostní a alternativní medicíny“. Podle něj snadno může vzniknout falešný dojem, že by větší rozšíření homeopatie, mohlo vést k finančním úsporám. To se nyní děje ve Francii, kde jsou homeopatika stále hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ačkoliv se proti této nepochopitelné situaci staví Académie nationale de médecine (Národní lékařská akademie) a Académie nationale de pharmacie (Národní farmaceutická akademie). Podrobněji jsme o jejich postoji psali zde.

Podle zjištění britského deníku The Guardian ročně francouzský stát zaplatí homeopatika v hodnotě 130 milionů euro, kdy hradí zhruba 30 procent z ceny každého jednotlivého balení. „Od roku 2006 provádíme rozsáhlou epidemiologickou studii, která prokazuje, nakolik je použití homeopatie ve veřejném zájmu,“ uvedla Valérie Lorentz-Poinsotová, generální ředitelka společnosti Boiron, pro zpravodajský portál Franceinfo. Tato společnost patřící mezi celosvětově největší producenty homeopatik stojí za veřejnou kampaní „Mon Homéo Mon Choix“, tedy Moje homeopatie, moje volba, která právě probíhá ve Francii. Pokud by homeopatika přestala být ve Francii hrazená z veřejných peněz, zasáhlo by to citelně právě Boiron, jehož 90 procent produkce je určeno právě pro francouzský trh. V roce 2017 tato firma dosáhla obratu 620 milionů euro a zisku 125 milionů euro s tím, že prodej homeopatik přímo ve Francii tvoří 60 procent obratu společnosti.

„Samozřejmě, že homeopatika mají v průměru nižší cenu než konvenční léky. To je ale jen jedna strana mince. Auto bez motoru je také levnější než auto s motorem. Srovnávat náklady položek, které nejsou srovnatelné, je nesmysl,“ napsal profesor Ernst na svém blogu. Podle něj je nezbytné pracovat s kvalitními analýzami nákladů. Tyto práce však jednoznačně neukazují na to, že by homeopatika přinášela finanční úsporu. Například v roce 2014 byla v odborném časopise The European Journal of Health Economics publikována systematická analýza shrnující celkem 14 studií mapující ekonomickou efektivitu homeopatie. Tato shrnující práce byla podle profesora Ernsta vytvořena samotnými příznivci homeopatie, přesto ale nepřinesla pro homeopatii jednoznačně příznivé závěry. „I když se prokázané náklady spojené s homeopatií a potencionální přínosy homeopatie zdály slibné, studie byly velmi různorodé a vykazovaly jisté metodologické nedostatky. Není tedy možné vyvodit jasné závěry vycházející ze stávajících studií,“ konstatuje autorský tým.

S homeopatickými pacienty jsou spojeny vyšší náklady

Zajímavější závěry přinesla další rozsáhlá německá studie publikována v roce 2017 v žurnálu PLoS One zahrnující 21 939 pacientů využívající homeopatika a 21 861 pacientů, kteří byli léčeni skutečnými léky. Tato studie porovnávala náklady na zdravotní péči během 33 měsíců a ukázala, že bez ohledu na diagnózu byly náklady u homeopaticky léčených pacientů „dražší“. V rámci studie byli zahrnuti například pacienti s bolestmi hlavy, alergickou rýmou, astmatem, atopickou dermatitidou, migrénou nebo depresemi, tedy zdravotními problémy, které homeopatie běžně „řeší“ a „léčí“. „U všech diagnóz byly náklady na léčbu u homeopaticky léčených pacientů vyšší než u pacientů v kontrolní skupině,“ shrnuje výsledky analýzy autorský tým. Nebyla to zdaleka první německá práce, která dospěla k takovému výsledku. O tom, že se homeopatie prodražuje německým zdravotním pojišťovnám jsme v ZD psali již v roce 2015.

Obdobné závěry lze vyvodit také z údajů ze Švýcarska, které vedle Francie patří k zemím, kde homeopatika hradí zdravotní pojišťovny. Finanční náklady na udržení zdejšího zdravotního systému během deseti let vzrostly o 255 procent, a právě úhrady homeopatik i dalších „alternativních léčebných metod“ mají na rostoucí finanční náročnost výrazný podíl. Ročně jde totiž 30 milionů švýcarských franků na úhradu homeopatik. „Homeopatika vedou pouze ke zbytečným finančním nákladům,“ shrnul situaci už dříve profesor Beda Stadler, někdejší ředitel Institutu imunologie na univerzitě v Bernu.

Podle profesora Ernsta ale zastánci homeopatie odmítají fakta a místo toho nabízí další argumenty na podporu této metody, která nemá žádné vědecké opodstatnění. Lichý je podle něj i argument, že použití homeopatie šetří peníze, protože pacient nebude potřebovat drahé (skutečné) léky, stejně jako je lichá představa, že homeopatika nemají na rozdíl od skutečných léků vedlejších účinky. „Pro někoho to možná zní rozumně – a obávám se, že i pro některé politiky -, ale neměl by to být argument pro zodpovědné zdravotníky. Proč? Protože se to týká pouze špatné a neetické medicíny: pokud je pacient nemocný a potřebuje léčbu, pak určitě nepotřebuje něco, co je neúčinné, jako je homeopatie. Pokud není nemocný a chce pouze placebo, pak potřebuje jistotu, soucit, empatii, porozumění, ale rozhodně ne drahé a potenciálně škodlivé terapie,“ popisuje profesor Ernst na svém blogu.

Homeopatie není bez rizik

Při hodnocení homeopatie navíc nelze opomenout skutečnost, že vyvolává falešný dojem, že je zcela bezpečná a užívání homeopatik tak není spojeno s žádnými riziky. „Neoddělitelnou součástí homeopatie je tvrzení, že homeopatie má potenciál léčit prakticky všechny choroby. Tím může velmi snadno poškodit nemocného nepřímo. V dobré víře, že je prováděna adekvátní terapie, se oddaluje použití skutečně účinné terapie,“ shrnuje Jaromír Šrámek, lékař a předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos. V lepším případě dojde jen k tomu, že se bude zbytečně prodlužovat dyskomfort nemocného, v tom horším se zvyšuje riziko následných komplikacích, a v tom nejhorším může spoléhání se na homeopatii vést až k zanedbání choroby a jejímu rozvoji v hůře léčitelný nebo zcela neléčitelný stav. Právě Český klub skeptiků Sisyfos opakovaně upozorňuje na absurditu homeopatie, například formou hromadného předávkování homeopatiky. Více zde.

Při použití homeopatie jsou pacienti klamáni. Platí za naději na vyléčení a doufají, že jsou skutečně léčeni. Dvojnásob to platí, pokud homeopatika předepisuje lékař, některá z nich jsou totiž v Česku vázaná na lékařský předpis, ačkoliv neobsahují ani molekulu účinné látky. Tuto absurditu hájila i letošní (spolu)držitelka Zlatého bludného balvanu v kategorii družstev profesorka medicíny (!) Věra Adámková, poslankyně ANO a také „certifikovaná homeopatka“ s tím, že pokud by homeopatika, která jsou zatím vázaná na lékařský předpis, byla uvolněna do prodeje, mohlo by to pacienty poškodit. O Bludných balvanech za rok 2018 si můžete přečíst zde.

Pokud homeopatika předepisuje lékař, podle skeptiků své pacienty vlastně podvádí. Prodává jim falešnou naději, že jsou skutečně léčeni, podpořenou jeho lékařskou autoritou.

„Lékař je povinen respektovat pacientovu autonomii. Pacient lékaři primárně důvěřuje, neočekává od něj lež, v tomto případě úmyslnou lež o tom, že homeopatie je klinicky efektivní. Proto si nedovedu představit, že by mohlo být rozhodnutí pacienta postavené na jeho oklamání pokládáno za autonomní. Jsem přesvědčen o tom, že případné poškození pacienta lékařem zapovězené základním pravidlem ‚primum non nocere‘ nelze omezit jen na fyzické poškození pacienta. Za poškození pacienta lékařem pokládám i to, že lékař svého pacienta úmyslně nepravdivou informací pohne například ke zbytečným výdajům. Třeba k nákupu předraženého cukru s ničím,“ uzavírá předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos.

Ludmila Hamplová