Vždy bude mezi pacienty někdo, kdo nemůže nebo nechce přestat kouřit. A pak mohou přijít ke slovu alternativy. Foto: Wikimedia

Kardiolog: alternativy klasických cigaret škodí, ale méně, při snižování rizik kouření mají smysl

Kardiologové by neměli přestat své pacienty-kuřáky nabádat, aby se svým zlozvykem skončili. To je podle profesora Dimitrose Richtera, uznávaného řeckého kardiologa, zásadní. V článku, který napsal pro časopis Evropské kardiologické společnosti, shrnuje pro kardiology dosavadní poznatky o kouření a doporučuje, jak se postavit k jeho moderním alternativám. Upozorňuje, že vždy bude mezi pacienty někdo, kdo nemůže nebo nechce přestat kouřit. Pak mohou být alternativy jako e-cigarety nebo zahřívaný tabák volbou pro zmírnění negativních následků spojených s kouřením. A pacienti se na to svých lékařů budou ptát.

Ve svých posledních doporučeních zdůrazňuje Evropská kardiologická společnost pro práci s pacienty-kuřáky strategii „pěti A“:  „ask, assess, advise, assist, arrange“, čili „zeptej se, zhodnoť, poraď, pomoz, zajisti“. To se ukázalo jako strategie efektivní, na niž pacienti reagují pozitivně – s kouřením přestane jeden ze čtyřiceti kuřáků, který dostane od lékaře krátké ponaučení a radu, aby s kouřením skončil.

Vedle toho je podle uznávaného řeckého kardiologa Dimitrose Richtera důležitým a slibným přístupem, který může dále pomoci se snižováním prevalence kouření a s ním spojených škod na zdraví, také strategie snižování rizik (harm reduction) s využitím alternativ klasických cigaret, které vykazují menší míru škodlivosti. Ve svém článku pro elektronický časopis Evropské kardiologické společnosti uceleně pro své kolegy kardiology shrnuje dostupné vědecké údaje o těchto alternativách a doporučuje, jak o nich s kuřáky komunikovat v každodenní klinické praxi. Což není podle Richtera nijak jednoduché, protože se to týká oblasti, která se velmi rychle vyvíjí a solidních vědeckých poznatků stále není dostatek.

ANO pro kuřáky, NE pro nekuřáky a děti

O negativních dopadech kouření klasických cigaret toho víme již dost. I jejich známé alternativy – hovoříme zde především o elektronických cigaretách a výrobcích založených na zahřívání tabáku  – mají podle Richtera účinky na kardiovaskulární systém.

Tak například v elektronické cigaretě sice nevzniká v důsledku spalování tabáku stovky chemických látek, i tak se však při jejich vapování určité množství škodlivých látek inhaluje. Nicméně zatímco třeba na elasticitu cév mají cigarety a jejich elektronická alternativa podobně negativní vliv, v případě krevního tlaku, aortální elasticity či oxidačního stresu e-cigarety dopady sice vykazují ale menší.

Vapování e-cigaret se tak obecně považuje za bezpečnější alternativu cigaret. Trh s nimi je však poměrně roztříštěný a nepřehledný a v různých zemích je různě regulován. Není tedy divu, že v kombinaci s některými látkami může být příčinou nepředvídatelných komplikací jako například při nedávném výskytu stovek případů akutního poškození plic v USA (přečtěte si více zde).

Ve srovnání s cigaretami produkují statisticky významně nižší hladiny toxických látek také výrobky založené na systému zahřívaného (tj. nikoli spalovaného) tabáku. Škodlivé a potenciálně škodlivé látky naměřené v aerosolu těchto výrobků, jako karcinogeny, kardiovaskulární, respirační a reprodukci ovlivňující toxické látky, se snížily v průměru o více než 90 procent ve srovnání s hladinami chemických látek zachycených v cigaretovém kouři. To vedlo k 90procentnímu (i více) snížení in vitro cytotoxicity a mutagenity plynné a fáze pevných částic aerosolu (THS) ve srovnání s kouřem referenční cigarety (3R4F). Zlepšení kardiovaskulárních funkcí po přechodu na výrobky založené na systému zahřívaného tabáku bylo potvrzeno v několika studiích. Nedávno publikovaná práce prokázala, že to vede ke zlepšení deformit myokardu levé komory (LV) a sníženému indexu výkonu myokardu levé komory, pravděpodobně spojeném se současným zlepšením aortální elasticity, endoteliální a koronární mikrocirkulační funkce do jednoho měsíce po přechodu na tuto alternativu.

Produkt založený na zahřívaném tabáku jako známý IQOS je považován, na rozdíl od e-cigaret, za tabákový výrobek. V rámci jeho schvalovacího procesu v USA muselo být proto prokázáno, že je méně škodlivý než běžné cigarety. V dubnu 2019 americký vládní Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) prodej IQOS povolil za podmínky dodržení přísných omezení, jež mají zabránit jeho prodeji dětem a mladým lidem. Podle stanoviska úřadu je toto rozhodnutí v souladu s ochranou veřejného zdraví, protože, mimo jiné, užíváním tohoto produktu vzniká méně škodlivin než u standardních cigaret.

Stejný úřad se od začátku tohoto roku však rozhodl postihovat prodej některých typů elektronických cigaret s příchutěmi, které jsou v USA oblíbené hlavně mezi středoškolskou mládeží (přečtěte si více zde). Společnosti, které nepřestanou do konce ledna bez povolení FDA vyrábět, šířit a prodávat menší typ e-cigaret – podů s jinou než mentolovou a tabákovou příchutí, riskují právní postih. Rozhodnutí se netýká větších typů e-cigaret, které užívají především dospělí kuřáci za účelem odvykání kouření.

Podle Dimitrose Richtera není pochyb o tom, že všechny nové tabákové výrobky mají dopad na lidské zdraví, a to včetně kardiovaskulárního systému. Stoupá však množství důkazů, že jsou méně škodlivé než klasické cigarety. „Kardiologové by tedy neměli přestat své pacienty-kuřáky nabádat, aby se svým zlozvykem zcela skončili. Vždy však bude mezi nimi někdo, kdo nemůže nebo nechce přestat kouřit. Pak mohou e-cigarety nebo zahřívaný tabák pomoci ničivé následky kouření zmínit,“ dodává Richter.

Helena Sedláčková