Vyhláška se seznamem následků povinného očkování, které stát uhradí bez dokazování, je na světě

Odškodnění by se podle odborníků mohlo týkat méně než deseti případů ročně. Foto: needpix.com

Anafylaxe nebo anafylaktický šok, branchiální neuritis, encefalopatie nebo chronická artritida. To jsou některé z následků, u nichž se v určitém časovém období nebude muset prokazovat přímá souvislost s očkováním, pokud k nim dojde a poškozený pacient se bude chtít u státu domoci finanční náhrady za újmu na zdraví. Ministerstvo zdravotnictví připravilo prováděcí vyhlášku k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.

Prováděcí vyhláška k zákonu o náhradě újmy způsobené očkováním vyjmenovává u šesti povinných očkování (tetanus, dětská obrna, virová hepatitida B, spalničky, příušnice a zarděnky) následky a časové období, do něhož, pokud se u očkovaného vyskytnou a ten se bude u státu domáhat náhrady, nebude nutné dokazovat jejich přímou souvislost s očkováním. Ministerstvo přitom vychází z odborných poznatků, podle nichž se v daném čase jedná velmi pravděpodobně o důsledek reakce organismu na podání konkrétní a ve vyhlášce uvedené očkovací látky.

Tab.: Očkování a pravděpodobné odstupy k výskytu následků. Zdroj: Návrh vyhlášky o stanovení následků povinného očkování spočívajících v újmě na zdraví

V případě jiných následků či delší časové prodlevy od doby očkování bude příčinnou souvislost posuzovat ministerstvo za pomoci odborné nezávislé komise. Stát bude odškodňovat za ztížení společenského uplatnění očkovaného, bolestné, ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a účelně vynaložené náklady na péči o něj, jeho zdraví a domácnost.

Podmínkou odškodnění bude žádost podaná ministerstvu do tří let od doby, kdy újma vznikla. Odškodnění bude ministerstvo vyplácet do půl roku od doručení žádosti, pokud chybu neudělal očkující lékař nebo výrobce vakcíny. Odborníci počítají tak s deseti případy ročně.

Maximální výši náhrady zákon o náhradě újmy nestanoví, ministerstvo chce postupovat podle občanského zákoníku. Předpokládá se, že celková výše náhrad nepřesáhne 100 milionů korun ročně. Neúspěšní žadatelé se budou moci obrátit na soud.

Zákon o náhradě újmy způsobné očkováním již 12. března podepsal prezident. Účinnosti nabude po patnácti dnech od vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vyhláška začne platit okamžitě v den svého vyhlášení.

-sed-