Ministerstvo zveřejní metodiku k urgentním příjmům

V Česku má fungovat síť 17 velkých urgentních příjmů a osmdesátky menších. Foto: Pxhere

Ministerstvo zdravotnictví připravilo metodický pokyn pro zřízení a vedení urgentních příjmů. Navazuje tím na podpis Memoranda o spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v ČR mezi ministerstvem a zdravotními pojišťovnami. Cílem této metodiky, o níž informovalo včera v tiskové zprávě, je předložit poskytovatelům zdravotních služeb jasný rámec, jak by měl urgentní příjem vypadat. Zveřejněna bude ve Věstníku MZ v průběhu srpna.

„Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami vůbec poprvé systémově vytváříme státem garantovanou síť urgentních příjmů. Vytvořili jsme jejich mapu, vyřešili jsme, jak budou financovány, nyní vydáváme jasnou metodiku, jak by měly urgentní příjmy vypadat. Cílem je zajistit dostupnou akutní zdravotní péči garantované kvality i rozsahu,” vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Urgentní příjmy se stávají samostatnou jednotkou se specifickými požadavky na vybavení věcné, technické a personální a podle ministerstva je třeba je takto vnímat a jednoznačně upravit podmínky pro jejich provozování v rámci lůžkových zařízení. Z tohoto důvodu a dále v souvislosti s nutností regulovat a kultivovat tento prvek působící na pomezí ambulantní a lůžkové formy péče, mají být urgentní příjmy novou součástí zákona o zdravotních službách a prováděcích právních předpisů. Do doby, než bude nová zákonná úprava účinná, bude k dispozici metodika, která se má stát důležitým vodítkem pro poskytovatele a další aktéry v systému zdravotních služeb.

Metodický pokyn přináší souhrn činností, které by měly urgentní příjmy poskytovat, popis jejich personálního, věcného i technického zabezpečení, typologii urgentních příjmů dle velikosti či popis jejich struktury. Návrh pokynu byl již v přípravné fázi předložen k připomínkám odborným společnostem a Všeobecné zdravotní pojišťovně, nynější podoba tak vychází ze zpracovaných podnětů a bude zveřejněna ve Věstníku MZ během srpna.

Za účelem rozvoje sítě urgentních příjmů je nyní pro ministerstvo prioritou vyjednat možnost investiční dotační podpory v programovém období 2021–2027 z fondů EU. Právě standardy urgentních příjmů budou podmínkou pro získání evropské dotace.

Hlavní investiční prioritou v rámci evropských fondů jsou urgentní příjmy, něco možná dostanou i pražská zařízení

Urgentní příjem je zřizován jako samostatné specializované pracoviště poskytovatelů poskytujících akutní lůžkovou péči s nepřetržitým provozem 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu. Zajišťuje příjem a poskytování akutní intenzivní lůžkové péče a akutní specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví, pacientům v přímém ohrožení života a také pacientům s náhlou změnou zdravotního stavu. Je určen pro pacienty transportované do zdravotnického zařízení výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné služby a pro pacienty s akutním zdravotním problémem, kteří přicházejí sami bez doporučení lékaře.

V České republice v současné době funguje celkem 13 poskytovatelů I.a typu urgentního příjmu, 4 poskytovatelé I.b typu, 64 poskytovatelů II.a typu a 15 poskytovatelů II.b typu.

Síť nemocnic s urgentním příjmem. Zdroj: MZd

-red-