Filip Vrubel dnes končí ve funkci náměstka ministra zdravotnictví

Mgr. Filip Vrubel se stal náměstkem ministra zdravotnictví v březnu 2018. Foto: Radek Čepelák

K dnešnímu dni ukončil Filip Vrubel své působení na Ministerstvu zdravotnictví v pozici náměstka ministra. Rezignaci předal ministru Romanu Prymulovi již minulý týden.

 

Filip Vrubel je právník a expert na zdravotnické a farmaceutické právo. Poradcem Adama Vojtěcha byl od roku 2017 a jeho náměstkem od března 2018. Již před tím však působil na Ministerstvu zdravotnictví mezi léty 2007 a 2012, kdy se vypracoval až na ředitele odboru farmacie, odpovědného za lékovou politiku státu. V roce 2013 přestoupil na Státní ústav pro kontrolu léčiv, kde se stal náměstkem ředitele Pavla Březovského. Byl zodpovědný za veškeré regulatorní agendy i dozor nad trhem léčiv a lékárenstvím. Po odchodu z lékového ústavu spolupracoval s mezinárodní poradenskou, auditní a právní kanceláří Deloitte a stal se advokátem. Advokátní praxi vykonával až do svého návratu na Ministerstvo zdravotnictví v březnu 2018.

Během svého působení ve zdravotnictví se stal uznávaným expertem na zdravotnické a farmaceutické právo. Podílel se na několika odborných publikacích. Za dobu své činnosti ve státní správě zásadně ovlivnil současnou podobu elektronické preskripce léčiv, ale také přístup k regulaci stanovování cen léčiv a jejich úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Je autorem nejvýznamnějších legislativních změn v těchto oblastech. Zabýval se i problematikou zdravotnických prostředků, regulací reklamy na léky a lékárenstvím.

Po návratu na Ministerstvo zdravotnictví se zaměřil na rozvoj elektronizace a je autorem nadstavbových funkcionalit eReceptu, především zavedení lékového záznamu pacienta. Spolu se svým týmem také vypracoval legislativní návrhy umožňující předepisovat na eRecept i opiáty a další návykové látky, které dnes mohou být předepisovány jen na listinný recept s modrým pruhem. Tento návrh nyní leží ve Sněmovně. Během posledních měsíců se také zasadil o vypracování návrhu na zavedení elektronického poukazu na zdravotnické prostředky (ePoukaz), vybudovaného na stejných principech jako informační systém eRecept. I tento návrh v současnosti projednávají poslanci.

Jako právník, v minulosti spolupracující s daňovými experty i auditory, stál za vytvořením současného pohledu ministerstva na problematiku poskytování slev a bonusů v nemocnicích. Je spoluautorem příkazu ministra č. 13 z roku 2018, který metodicky vyjasnil vztahy mezi dodavateli léčiv a zdravotnických prostředků, nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami rozlišením adresných a neadresných bonusů.

Mezi hlavní Vrubelovy priority, na které se zaměřoval a jak je sám definoval pro Zdravotnický deník, patřilo zvýšení dostupnosti léčiv pro české pacienty, a to jak v oblasti výroby a distribuce léčiv, včetně omezování reexportů, tak i zavedením opatření zrychlujících vstup moderních léčiv na český trh a umožnění jejich použití širšímu spektru pacientů. Výsledkem těchto snah je velká novela zákona o léčivech, a jedna z největších novel zákona o veřejném zdravotním pojištění za posledních více než 10 let. Oba tyto materiály projednává Poslanecká Sněmovna. Zatím se zdá, že zejména novela zákona o veřejném zdravotním pojištění může počítat s podporou napříč zainteresovanými stranami, včetně zdravotních pojišťoven, odborných lékařských společností i pacientských organizací. „Pokud bude Parlamentem schválena, zajistí rychlejší a širší dostupnost nejmodernějších léčiv pacientům v České republice, zejména pacientům se vzácnými onemocněními,“ řekl Filip Vrubel Zdravotnickému deníku.

V letošním roce se odcházející náměstek zapojil do boje proti epidemii koronaviru. Byl zástupcem Ministerstva zdravotnictví v Ústředním krizovém štábu ČR a v jeho pracovních skupinách. Mezi Vrubelovy hlavní úkoly patřila koordinace zásobování ochrannými pomůckami a zdravotnickými prostředky v rezortu zdravotnictví. To zahrnovalo logistiku, distribuci a spolupráci s ostatními rezorty a komunikaci s přímo řízenými organizacemi, kraji, Armádou ČR a dalšími ozbrojenými složkami.

Filip Vrubel je členem několika pracovních výborů Bezpečnostní rady státu a také členem správních rad dvou zdravotních pojišťoven – Všeobecné zdravotní pojišťovny a Oborové zdravotní pojišťovny.

Svou rezignaci náměstek Vrubel nabídl ministru Prymulovi, jak sám uvedl, „s přesvědčením, že každý ministr má mít možnost přivést si na ministerstvo své náměstky a aby tak uvolnil prostor pro vznik týmu nového ministra“. Na dnešním termínu se odcházející náměstek a nový ministr vzájemné dohodli.

-red-