Neděle, 11. dubna, 2021

Náměstka pro zdravotní péči zkouší ministerstvo vybrat ve druhém kole. Profesor Černý zůstává politickým náměstkem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Post náměstka pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví zůstává od ledna neobsazen. Stále probíhá výběrové řízení, které ovšem skončilo v prvním kole neúspěšně. Ministerstvo proto vyhlásilo v souladu se Zákonem o státní službě 8. března kolo druhé, které má tu výhodu, že má mírně upravená kritéria a umožňuje hlásit se širšímu okruhu uchazečů. O podrobnostech prvního kola ovšem úřad zarytě mlčí. Zdravotnický deník zjistil, že se v něm přihlásil jediný uchazeč profesor Vladimír Černý, uspěl před výběrovou komisí, ale odborným náměstkem nakonec jmenován nebyl. „Ke konečné dohodě mezi státním tajemníkem a ministrem vedoucí k vydání rozhodnutí o jmenování náměstka nedošlo,“ komentovala situaci pro Zdravotnický deník mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Zdravotnický deník již dříve uvedl, že 1. března byl rozeslán personálním odborem informační mail dovnitř ministerstva zdravotnictví, kde bylo uvedeno, že „na služební místo náměstka pro zdravotní péči byl jmenován prof. MUDr. Vladimír Černý, PhD.“  Ovšem na dotaz Zdravotnického deníku, který jsme vznesli o dvě hodiny později, mluvčí Peterová jmenování popřela. Když jsme se snažili dozvědět podrobnosti, nebyl úřad nijak sdílný. Nicméně reakce naznačuje, že nějaký zádrhel nastal. „Co se týče interní komunikace MZ, jednalo se o běžný informační e-mail, který byl administrativním nedopatřením rozeslán, a proto také následně stáhnut. Samotný e-mail neměl a ani nemohl mít vliv na jmenování či nejmenování státního zaměstnance na služební místo, stejně tak jako nemohl mít žádné účinky směrem k veřejnosti, neboť se jednalo o komunikaci uvnitř úřadu, přičemž zaměstnanci musejí podle § 77 zákona o státní službě o skutečnostech, o kterých se dozví z úřední činnosti, zachovávat mlčenlivost,“ vysvětlila mluvčí Peterová a dodala: „S ohledem na skutečnost, že ke konečné dohodě mezi státním tajemníkem a ministrem vedoucí k vydání rozhodnutí o jmenování náměstka nedošlo, nebyly učiněny ani další kroky předpokládané zákonem o státní službě směřující ke jmenování žadatele na služební místo.“  Mluvčí ministerstva také potvrdila, že profesor Vladimír Černý zůstává politickým náměstkem, v řeči zákona vykonává „funkci náměstka člena vlády“. Na tuto funkci se nedělá výběrové řízení.

Odborník politikem a naopak

Nadále tak trvá paradoxní situace, kdy je vysoce erudovaný odborník na ministerstvu angažován jako politický náměstek, kdežto pozice, která je pro odbornost vyhrazena, zůstává neobsazena. Ostatně Zákon o státní službě je na ministerstvu zdravotnictví postaven na hlavu již několik let. Vzpomeňme, že ani náměstci Adama Vojtěcha – Filip Vrubel a Alena Šteflová nebyli do svých postů jmenování politickým klíčem, nýbrž jako experti. Naopak za ministra zdravotnictví z ČSSD Svatopluka Němečka byl náměstkem pro zdravotní péči nominant hnutí ANO profesor Josef Vymazal (a to i po přijetí služebního zákona až do doby, kdy rezignoval ze zdravotních důvodů)  

Obsadit místo náměstka pro zdravotní péči na ministerstvu zdravotnictví je velmi tvrdý oříšek V posledních několika letech je vnímáno nikoliv jako běžný manažerský post, ale jako křeslo „šéflékaře České republiky“. A tak od roku 2014 zastávají tohle náměstkovské místo profesoři medicíny: Josef Vymazal, Roman Prymula, Aleksi Šedo a málem jím teď byl i Vladimír Černý.  Všechno bezesporu renomovaná jména, jejichž erudice se ale díky politické turbulenci a bezprecedentní epidemii nemohla více projevit a také se zdá, že jejich dotek s vysokou politikou se zrovna nestal výzvou pro ostatní stejně renomované osobnosti, aby se do konkursu a nejisté mise vůbec přihlásily. Otázkou ale také je, zda je to vůbec nutné. Zda by jisté odlehčení „profesorských“ nároků na tuto pozici neuvolnilo budoucímu náměstkovi ruce tak, aby mohl pohnout dopředu s některými důležitými výzvami – když pomineme ty, které souvisejí s epidemií, tak jmenujme na prvním místě vzdělávání lékařů i sester a dále pak například kvalitu zdravotní péče.

Současný stav je tedy takový, že profesor Vladimír Černý, o jehož pomoc a rady podle kuloárových informací stále velmi stojí ministr zdravotnictví Jan Blatný, zůstává politickým náměstkem. Předseda České společnosti anestezie, resuscitace a intenzivní péče České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, působí na ministerstvu zdravotnictví od jara loňského roku. Koordinuje kapacity intenzivní péče v nemocnicích a pracuje v odborných skupinách řídících boj s epidemií.

Řízení Sekce zdravotní péče je pověřen ředitel odboru vědy a lékařských povolání Zdeněk Podhrázký. To je tedy muž, který nyní zastupuje náměstka pro zdravotní péči.

Ve druhém kole širší okruh osob

„Služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení obsazeno, z toho důvodu bylo vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení,“ shrnula pro Zdravotnický deník Barbora Peterová s tím, že podrobnosti o předmětném výběrovém řízení jsou uveřejněny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dané služební místo a vycházejí z § 55 zákona o státní službě.

Druhé kolo se od prvního liší v tom, jaká kritéria musí splňovat osoba, která se může výběrového řízení zúčastnit.  Podle mluvčí Peterové státní tajemník MZ nestanovil žádné další podmínky pro druhé kolo oproti prvnímu, kromě těch, které výslovně uvádí zákon:

V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit

a) státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného, s výjimkou vedoucího oddělení, ve stejném oboru služby,

b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,

c) úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě ředitele krajského úřadu nebo tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

d) zaměstnanec regionální rady zařazený na pracovním místě ředitele úřadu regionální rady,

e) akademický pracovník, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,

f) vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance, nebo

g) vedoucí úředník Evropské unie, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie, pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let v organizační složce státu, v územním samosprávném celku, regionální radě, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje anebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.

(4) V případě, že služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení obsazeno, vyhlásí se druhé kolo výběrového řízení.

Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit osoba, která v uplynulých 8 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 3 let, z toho nejméně po dobu 2 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.

Lhůta pro přihlášení do výběrového řízení běží do 7. dubna 2021. Nástup do funkce je plánován na květen.

Tomáš Cikrt

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY