Středa, 21. dubna, 2021

Od půlky března začnou v Německu proti koronaviru očkovat i praktičtí lékaři

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Už během druhého březnového týdny by měl existovat rámec, podle kterého by němečtí praktičtí lékaři mohli očkovat proti koronaviru, a to na celonárodní úrovni. Vyplývá to z návrhu Spolkového ministerstva zdravotnictví, na který odkazuje deník Deutsches Ärzteblatt. Zatím je však nutné ještě vyjasnit několik detailů.

Podle deníku Deutsches Ärzteblatt by mělo dojít ke změně ministerské vyhlášky v tom smyslu, aby bylo možné nejpozději v polovině března začít očkovat proti koronaviru také v ordinacích praktických lékařů. O návrhu má ještě ve středu jednat spolkový kabinet pod vedením kancléřky Angely Merkelové (CDU).

Už nyní se ale dá říci, že Německo nejspíše svou očkovací strategii doplní právě o ordinace praktiků. Doposud se opíralo především o velká očkovací centra, která byla už v průběhu loňského podzimu za účelem očkování budována.

Rozhodnutí bude na praktických lékařích

Nová vyhláška o očkování by měla také obsahovat přesně definované odměny praktikům za to, že se do očkování proti SARS-CoV-2 zapojí. Peníze jim budou vypláceny na základě záznamů o provedených očkování, a to z fondů zákonného zdravotního pojištění. Podrobnosti o výši plateb za očkování zatím podle deníku Deutsches Ärzteblatt nejsou známy.

Vyhláška zároveň počítá s tím, že to budou praktičtí lékaři, kdo má zodpovídat za to, že očkovací látku podají lidem v souladu se strategií ve smyslu vakcinace podle pořadí prioritních skupin obyvatelstva. Vakcínu praktici budou moci získat pouze přímo od spolkové vlády prostřednictvím pověřených orgánů určených pro distribuci, tedy podobně, jako je vakcína distribuována do očkovacích center. Počet provedených očkování budou praktici muset hlásit každý den Institutu Roberta Kocha.

Na druhé straně ale Spolkové ministerstvo zdravotnictví podle deníku Deutsches Ärzteblatt nevylučuje, aby praktici posoudili nutnost podání vakcíny jinak, než je určeno prioritizací skupin obyvatel. Finální rozhodnutí tedy bude moci provést praktický lékař. To prý pomůže v této fázi vakcinaci zpružnit.

Spahn: S praktiky musíme čekat na vakcínu

Vedle praktických lékařů Spolkové ministerstvo zdravotnictví počítá také se zapojením podnikových lékařů. Ti se sice na očkování podílejí od počátku, ale dosud byli nasazováni především jako součást mobilních očkovacích týmů. V další fázi očkovací strategie by se měli účastnit právě ve svých ordinacích a jejich zapojení by se mělo zintenzivnit. Kvůli tomu už prý probíhají jednání úřadů se zástupci zaměstnavatelů a příslušnými svazy sdružujícími podnikové lékaře.

O zahrnutí praktických i podnikových lékařů do očkovací strategie svazy lékařů žádají dlouhodobě. Jsou přesvědčené, že by to pomohlo vakcinaci výrazně urychlit, což by mohlo přiblížit okamžik, kdy by bylo možné začít protiepidemická opatření uvolňovat. Spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn si toho prý je vědom, doposud se však zapojení praktiků bránil, protože očkování by vázlo na nedostatku vakcíny.

Podle Spahnova úřadu by však nemělo docházet k odklonu od využívání očkovacích center a mobilních očkovacích týmů. Těmto „uzlům“ by i v následujících týdnech mělo být dodáváno stále stejné množství dávek vakcíny. Jinými slovy praktické lékaře bude možné ve větší míře zapojit ve chvíli, kdy se zlepší zásobování jednotlivých zemí očkovací látkou.

Zatím vede Durynsko

Ministerstvo předpokládá, že do konce tohoto týdne by do spolkových zemí Německa mělo být dodáno více než 11 milionů dávek. V současné době se daří u našich západních sousedů očkovat až 170 tisíc lidí denně.

„Vakcinační kampaň musí nyní získat značnou dynamiku a počet očkování by se měl zdvojnásobit,“ píše deník Deutsches Ärzteblatt s odkazem na Spolkové ministerstvo zdravotnictví. Podle údajů Institutu Roberta Kocha bylo v Německu doposud podáno bezmála 6,5 milionu dávek, z toho asi 4,2 milionu lidí má za sebou alespoň jednu dávku, 2,2 milionu pak i druhou.

Nejvyšší proočkovanost v rámci Německa vykazuje zatím Durynsko, kde už bylo očkováno 5,7 procenta obyvatel. Druhé Braniborsko má proočkovaných 4,3 procenta, nejnižší proočkovanost mají zatím Hesensko a Dolní Sasko shodně s 2,2 procenty. Očkovaní jsou především staří lidé, zaměstnanci nemocnic, pečovatelských domů a jejich klienti.

Petr Musil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY