Foto: Pexels/MART PRODUCTION

Lékařské odbory v Německu chtějí okamžité odbourání byrokracie v nemocnicích. I kvůli ní jsou lékaři vyhořelí

Nespokojenost německých nemocničních lékařů s pracovními podmínkami stále narůstá. Velkou „zásluhu“ na tom má bující byrokracie a stupňující se požadavky na dokumentaci v kombinaci s nedostatečným personálním obsazením právě v nemocnicích. Na 140. valné hromadě odborových svazů lékařů na to upozornila předsedkyně odborového sdružení Marburger Bund Susanne Johnaová. O průběhu akce informoval odborný deník Deutsches Ärzteblatt.

Lékaři, kteří pracují v německých nemocnicích, si stále více stěžují na administrativu, jejíž objem se zvětšuje. Ukazuje to porovnání výsledků průzkumu odborového sdružení Marburger Bund mezi jeho členy z roku 2013 a z roku letošního.

Zatímco před devíti lety jen osm procent dotázaných nemocničních lékařů uvedlo, že vyřizováním administrativy tráví více než tři hodiny denně, letos už tento podíl činil 32 procent. Procento lékařů zahlcených administrativou se tak během pouhých devíti let zvýšilo čtyřnásobně. V současnosti více než tři hodiny denně papíruje každý třetí lékař, který pracuje v německých nemocnicích.

Odbory nechápou liknavost spolkové vlády

Situace je však ještě horší. Zmíněných 32 procent dotázaných lékařů ještě navíc uvedlo, že administrativou tráví nikoli „jen“ více než tři, nýbrž více než čtyři hodiny denně. Nejen že se tedy razantně zvýšil podíl lékařů bojujících s nadměrnou byrokracií, ale časová náročnost na vyřízení všech papírů se zvětšila o jednu hodinu denně, respektive o jednu třetinu.

Podle šéfky Marburger Bundu Susanne Johnaové se dramatický nárůst byrokracie podepisuje na zvyšujícímu se počtu nemocničních lékařů, kteří uvažují o změně své kariéry. Ze stejného průzkumu totiž vyplynulo, že o výměně profese lékaře za jinou práci uvažuje skoro čtvrtina dotázaných. „Je to skandál, je to volání o pomoc,“ prohlásila Johnaová na valné hromadě odborových svazů lékařů, jak informoval deník Deutsches Ärzteblatt.

Johnaová se kvůli přílišné byrokracii v nemocnicích pustila do koaliční spolkové vlády Olafa Scholze. Vyčetla jí, že ani rok po jejím vzniku se v dané oblasti nic nezměnilo, přestože v koaliční smlouvě je o snížení byrokracie ve zdravotnictví zmínka. „Je to velké zklamání,“ prohlásila šéfka Marburger Bundu.

Johnaová nedokáže liknavost vlády v této otázce pochopit. Odbourávání přebytečné administrativy podle ní nestojí žádné peníze, a navíc okamžitě uvolňuje ruce lékařům, kteří by se mohli více času věnovat poskytování zdravotní péče. „Pokud by se průměrný denní čas strávený administrativou snížil na polovinu, okamžitě by v nemocnicích byla k dispozici pracovní síla 32 tisíc lékařů na plný úvazek,“ vypočítala Susanne Johnaová.

Odbourání byrokracie jako součást nemocniční reformy?

Šéfka Marburger Bundu prý sice chápe, že je nutné mít definovány určité požadavky na kvalitu zdravotní péče, její zabezpečení se však podle ní stále více zužuje na měření kvality za pomoci dat. Pro zajištění kvality lékaři pořizují každý rok více než dva miliony datových záznamů, které někdy obsahují až 50 položek. Ty však na zlepšení zdravotní péče nemají podle Johnaové žádný vliv.

Úkolem spolkového ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha (SPD) je tak podle Susanne Johnaové zahrnout odbourání byrokracie do návrhu nemocniční reformy, na níž v současné době pracuje. A nabízí pomocnou ruku ke spolupráci se Spolkovým ministerstvem zdravotnictví.

„My lékaři a ošetřující personál víme, kde nás tlačí boty, a co je zapotřebí udělat, abychom měli konečně více času na poskytování zdravotní péče našim pacientům,“ řekla Johnaová. Podle ní není možné, aby se kvůli přebujelému papírování plýtvalo cennou pracovní silou zdravotníků, kterých se v německém zdravotnickém systému chronicky nedostává.

Petr Musil