Pátek, 18. června, 2021

Volby do Spolkového sněmu: Co chtějí sociální demokraté změnit v německém zdravotnictví

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Téměř přesně za půl roku budou plnoletí občané Spolkové republiky Německo rozhodovat o novém složení dolní komory německého parlamentu, Spolkového sněmu. Jedním z předvolebních témat bude zdravotnictví. Jaké změny bude chtít v Německu prosadit vládní SPD?

Zdravotnické systémy po celém světě procházejí kvůli koronavirové pandemii zatěžkávací zkouškou. Šíření nákazy otestovalo jak technické a personální, tak finanční kapacity zdravotnictví každé epidemií zasažené země. Dá se proto předpokládat, že oblast zdravotnictví bude jedním z klíčových témat blížících se voleb do německého Spolkového sněmu.

Vládní sociální demokraté (SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands) sice ještě nemají podobu svého programu definitivně schválenu (k tomu má dojít začátkem května), některé klíčové body ale už představili. SPD pro Německo připravuje takzvané „čtyři mise pro budoucnost“. Německo by se do poloviny tohoto století podle nich mělo stát klimaticky neutrální zemí, mělo by disponovat nejmodernějším systémem mobility v Evropě a už do konce této dekády se má stát datovou společností spoléhající na širokopásmové pokrytí internetem „v každém koutu země“.

Více ambulantní péče do nemocnic

Čtvrtou „misí“ je pak v programu SPD zdravotnictví. Sociální demokraté hodlají reorganizovat ambulantní péči. Ta by podle nich měla být v hojnější míře poskytována v nemocnicích, kde by ji měly zajišťovat zdravotnické týmy. Větší objem ambulantní zdravotní péče v nemocnicích by tak zřejmě znamenalo snížení kapacit pro lůžkovou péči. Sociální demokraté ale současně tvrdí, že minimalizace nákladů by neměla být jediným měřítkem pro to, jaká péče je ve kterých zdravotnických zařízeních poskytována.

„Musíme se podívat realitě do očí. Je totiž obtížné udržovat ambulantní zdravotní péči v současném stavu,“ uvedla pro portál ÄrzteZeitung.de Saskia Eskenová, spolupředsedkyně německých sociálních demokratů (Eskenová byla do čela SPD zvolena společně s Norbertem Walter-Borjansem v prosinci 2019).

Eskenová je přesvědčena, že ambulantní péče ve stávající podobě v Německu skomírá. Opírá se totiž o síť venkovských lékařů, přičemž tato profese není dostatečně atraktivní pro mladou generaci, a tak čerství absolventi medicíny nemají o pozici ambulantních lékařů příliš velký zájem.

Pokračovat v digitalizaci

Na zdravotnické části volebního programu SPD se, jak už bylo uvedeno, podepsala také probíhající pandemie koronaviru. Sociální demokraté mají v plánu pokračovat v digitalizaci zdravotnického systému, a to hned v několika rovinách.

V první řadě je podle nich nutné dál budovat robustní digitální infrastrukturu. Ta by měla být základním předpokladem pro větší využití digitálního potenciálu, kdy by se digitalizace dala šířeji využívat v poskytování komplexní zdravotní péče. „Digitalizace ale nenahradí náš vynikající a oddaný zdravotnický personál,“ stojí také v programu SPD.

To ale neznamená, že by se digitalizace měla zcela vyhnout lékařům a zdravotním sestrám. Naopak. SPD je chce k využívání digitálních prvků motivovat prostřednictvím podpor a pobídek zacílených přímo na ně. Stát by měl podle SPD vytvořit zdravotníkům takové podmínky, aby se postupující digitální transformaci dokázali nejen přizpůsobit, ale také být její aktivní součástí, respektive aktéry, kteří budou digitalizaci rovněž uskutečňovat a uvádět v život.

Zdravotnictví nemá být byznys

Stát by měl podle sociálních demokratů hrát také aktivní roli v oblasti výzkumu a vývoje ve zdravotnictví. SPD je přesvědčena, že zdravotní péče nemůže být jen byznys založený na snaze dosahovat zisku, nýbrž je zde místo pro stát. Jako důkaz úspěšné spolupráce mezi soukromým sektorem a státem uvádějí podporu výrobce vakcín proti koronaviru, společnost BioNTech. Politika SPD tedy chce stát za vývojem „nejlepších léků a léčivých přípravků,“ praví se dále v programu strany.

SPD hovoří o nutnosti investovat do výzkumu a vývoje. A to včetně vývoje léků „na míru“, které mají položit základy nové „zdravotnické ekonomiky“. „Musíme být schopni tyto přípravky vyrábět sami,“ apeloval spolupředseda SPD Norbert Walter-Borjans. Podle něho je také třeba posílit výzkum zaměřený na zdravotní potřeby žen a dětí.

Teze, že zdravotnictví nemůže být pouhým byznysem, se objevuje také v tom, jak si sociální demokraté představují financování zdravotní péče. SPD dlouhodobě preferuje přenastavení současného systému zdravotního pojištění do podoby takzvaného občanského pojištění. Současný systém, kdy vedle sebe existuje systém zákonného a soukromého pojištění, by byl nahrazen právě jediným občanským pojištěním.

Petr Musil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY