Čtvrtek, 6. května, 2021

Lékařská fakulta v Ostravě může znovu přijímat nové mediky. Akreditační úřad ocenil spolupráci s fakultní nemocnicí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Lékařská fakulta Ostravské univerzity může opět přijímat do prvního ročníku nové mediky. Národní akreditační úřad jí včera udělil na pět let akreditaci pro studijní program Všeobecné lékařství. Za tuto dobu musí fakulta společně s Fakultní nemocnicí Ostrava úspěšně a definitivně dokončit naplánované systémové a personální změny. Právě tyto změny a nastavenou spolupráci s fakultní nemocnicí akreditační úřad ocenil.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity může letos opět otevřít první ročník pro nové mediky. Národní akreditační úřad (NAÚ) jí včera udělil na pět let akreditaci pro studijní program Všeobecné lékařství. „Je to skvělá zpráva nejen pro fakultu, univerzitu a fakultní nemocnici, ale i pro celý moravskoslezský region,“ přivítal rozhodnutí úřadu děkan fakulty Rostislav Maďar a doplnil: „Co nejdříve začneme pracovat na přijímacím řízení pro nové mediky. Uskutečnit by se mohlo během prázdnin, tak aby k nám studenti mohli nejpozději v září nastoupit.“

Pomohla úzká spolupráce s fakultní nemocnicí

Akreditace pro přijímání studentů oboru Všeobecné lékařství vypršela ostravské lékařské fakultě vloni, a bylo tedy třeba požádat o novou. V létě se však NAÚ rozhodl zahájit řízení o neudělení akreditace, a fakulta tak nemohla přijmout nové studenty. K hlavním výtkám patřilo nedostačující zabezpečení vedení klinik a ústavů odpovídajícím počtem docentů a profesorů. Nicméně ještě před oficiálním oznámením stanoviska NAÚ využila fakulta možnosti požádat o přerušení projednávání žádosti, čímž získala šanci vytýkané nedostatky odstranit. Letos v únoru pak NAÚ obdržel upravený akreditační spis k novému posouzení a řízení obnovil.

Fakulta během loňského roku navázala úzkou spolupráci s fakultní nemocnicí v Ostravě. Obě instituce uzavřely rámcovou smlouvu o spolupráci, díky níž došlo k propojení jejich organizační struktury a přijetí několika systémových změn. Do fakultní nemocnice nastoupila řada respektovaných lékařů splňujících požadavky na garanty, kteří mají bohaté pedagogické a vědecko-výzkumné zkušenosti.

A právě změny v organizačním uspořádání fakulty a uzavření rámcové smlouvy s fakultní nemocnicí NAÚ ocenil. „Fakultní nemocnice Ostrava podnikla za uplynulého půl roku řadu významných kroků směřujících k získání akreditace pro obor všeobecné lékařství na LF OU,“ vysvětlil ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant. „Studenti mají v naší nemocnici opravdu výborné podmínky pro teoretickou i praktickou výuku na klinických oborech pod vedením špičkových odborníků a možnost učit se pracovat s moderním přístrojovým vybavením. Pro vědecky založené studenty je velkou příležitostí také řada vědecko-výzkumných projektů, včetně start-upových programů, které fakultní nemocnice společně s lékařskou fakultou cíleně rozvíjí,“ dodal.

Projev důvěry

Udělení akreditace na dobu pěti let vnímá děkan Maďar jako projev důvěry vůči stávajícímu vedení fakulty a snahu poskytnout dostatečný časový interval k dokončení všech plánovaných změn. „Osobně nepochybuji, že se nám to podaří a že studenti medicíny, kteří k nám nastoupí, budou moci na naší fakultě absolvovat celé své šestileté studium,“ doplnil.

V postupných systémových změnách chce fakulta nadále pokračovat. Klíčová bude výchova vlastních docentů a profesorů. „Je důležité propojovat týmy různých fakultních pracovišť a převážně teoretické obory daleko lépe navázat na ty klinické. Ve spolupráci s nemocnicí a univerzitou budeme také usilovat o významné grantové dotace na přilákání dalších vědeckých týmů,“ přibližuje další plány Maďar.

Zisk akreditace pro lékařskou fakultu ocenil i rektor Ostravské univerzity Jan Lata. „Rád bych poděkoval vedení fakulty i všem kolegům za enormní úsilí, které přípravě akreditačního spisu věnovali,“ uvedl rektor a dodal: „Jsem přesvědčen, že tyto změny zajistí nejen další rozvoj fakulty, ale také to, že se do podobných problémů, jaké měla v minulosti, již nikdy nedostane.“

-sed-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY